Bild på en man som visar upp en elektrisk komponent för vuxna elever i ett klassrum.

Vidhäftningsteknologi

Låt våra experter berätta för dig hur tejp och lim kan fungera i dina konstruktioner.

På en grundläggande nivå är vidhäftning något enkelt, alla har ju tejpat eller limmat ihop saker. Men att verkligen förstå varför lim fäster, att kunna välja rätt lim och använda det till att förbättra din konstruktion, det är mer komplicerat och kräver vetenskap, desing- och konstruktionskunskaper.

Den här utbildningsserien har tagits fram för att ge inte bara en definition av vidhäftningsteknologi, utan även ge en djupare förståelse för mekanismerna bakom vidhäftning. Oavsett om du vill gå igenom allting i turordning eller bara läsa de ämnen som intresserar dig hoppas vi att du tycker att materialet är både informativt och användbart.


Grunderna för vidhäftning

Grunderna inom vidhäftning

Ytkunskapsmästare

Ytkunskap

Konstruktion av limfogar

Konstruktion av limfogar

Vidhäftningskemi

Vidhäftningskemi