1. 3M Sverige
  2. Hälsovård

Hälsovård


Marknader inom hälso- och sjukvård

Vi kopplar samman människor, kunskaper, vetenskap och teknik inom viktiga marknader för att lösa problem och möjliggöra förbättrad hälsa.
  • Banbrytande medicinska lösningar, produkter och expertis bidrar till att förbättra resultaten för patienter och minska risken för komplikationer.

  • Innovativa tandvårdslösningar bidrar till att förenkla ingrepp och leder patienter i riktning mot livslång munhälsa.

  • Vår programvara och våra tjänster hjälper till att leverera korrekt sjukvårdsinformation och betalningar så att du kan fokusera på att förbättra patientens upplevelse.

  • Lösningar för testning av livsmedelshygien bidrar till att leverera mat och dryck som är säker och färsk, vilket skyddar konsumenter och ditt företag.

  • Våra biofarmaceutiska reningslösningar hjälper dig till snabbare processer och minskade tillverkningskostnader.

  • Våra ortodontilösningar förkortar behandlingsprocessen samt ökar patientnöjdheten och effektiviteten.


Varumärken inom hälso- och sjukvård

  •  

  • 3M™ Littmann® Stetoskop tillhandahåller den nivå av akustik som läkare, sjuksköterskor och studenter behöver. Tillgänliga modeller av Cardiology, Classic, Lightweight och Electronic .

Hälso- och sjukvårdsprodukter

Kontakta 3M Hälsovård

Allmän kundservice:
08-92 21 00