1. 3M Sverige
  2. Hälsovård

Hälsovård

en kvinna som tittar i ett mikroskop: Hälso- och sjukvårdsprodukter och lösningar från 3M
3M Healthcare: Vetenskap är vår strävan. Att förbättra liv är vårt syfte.

Ingenting är viktigare än god hälsa. Det är denna övertygelse som inspirerar oss att ta fram tillförlitliga produkter och lösningar av hög kvalitet för den globala sjukvårdsbranschen. Oavsett om du är i direkt kontakt med patienter, testar säkerheten hos livsmedel eller designar en medicinteknisk produkt förbättrar det arbete du gör varje dag livet för människor.

Vi på 3M Health Care delar denna samma passion. Det är det som motiverar oss att driva innovationen vidare.
Vad är vårt mål? Att använda styrkan i 3M:s vetenskap för att förbättra hälsan hos människor runt om i världen.


Marknader inom hälso- och sjukvård

Vi kopplar samman människor, kunskaper, vetenskap och teknik inom viktiga marknader för att lösa problem och möjliggöra förbättrad hälsa.
  • Banbrytande medicinska lösningar, produkter och expertis bidrar till att förbättra resultaten för patienter och minska risken för komplikationer.

  • Innovativa tandvårdslösningar bidrar till att förenkla ingrepp och leder patienter i riktning mot livslång munhälsa.

  • Vår programvara och våra tjänster hjälper till att leverera korrekt sjukvårdsinformation och betalningar så att du kan fokusera på att förbättra patientens upplevelse.

  • Lösningar för testning av livsmedelshygien bidrar till att leverera mat och dryck som är säker och färsk, vilket skyddar konsumenter och ditt företag.

  • Våra biofarmaceutiska reningslösningar hjälper dig till snabbare processer och minskade tillverkningskostnader.

  • Våra ortodontilösningar förkortar behandlingsprocessen samt ökar patientnöjdheten och effektiviteten.


Varumärken inom hälso- och sjukvård

  •  

  • 3M™ Littmann® Stetoskop tillhandahåller den nivå av akustik som läkare, sjuksköterskor och studenter behöver. Tillgänliga modeller av Cardiology, Classic, Lightweight och Electronic .

Hälso- och sjukvårdsprodukter

Kontakta 3M Hälsovård

Allmän kundservice:
08-92 21 00