En illustration av en vårdpersonal som håller i en Cavilon Advanced applikator

Cavilon Advanced™ hudskyddsmedel

Låt oss ändra vårdstandarden tillsammans

De många utmaningarna med hudskydd.

Fuktrelaterade hudskador (MASD) ger negativa kliniska resultat vilka kan leda till potentiella komplikationer som infektion, smärta, lidande och en dålig patientupplevelse. Att utsätta huden för faktorer som irritanter, fukt, friktion, skjuv och häftämnen kan leda till hudskador som t.ex.
 • Inkontinsrelaterad dermatit (IAD)
  Inkontinsrelaterad dermatit (IAD)

  Allvarlig inflammation orsakad av flytande avföring, blandinkontinens eller urin, vilket kan leda till nedbrytning av epidermis.

 • Peristomal hudskada
  Peristomal hudskada
  Problem med stomier, dålig placering av stomi, läckage, speciellt flytande avföring, kan bidra till en hudskada som snabbt kan leda till erosion.
 • Hudskada runt sår
  Hudskada runt sår
  Denna typ av hudskada är ofta associerad med sår som vätskar mycket, som t.ex. venösa bensår eller infekterade sår.
 • Intertriginös dermatit (ITD)
  Intertriginös dermatit (ITD)
  Hudskada mellan hudytor på grund av friktion och fukt.

 • Cavilon Advanced hudskyddsmedel använt på en patient

  Ta hand om de många utmaningarna med MASD

  Erfarenheter har visat att 3M Cavilon Advanced hudskyddsmedel signifikant har förbättrat svåra fall av MASD (Fuktrelaterade hudskador)1. Cavilon Advanced hudskyddsmedel skapar en mycket hållbar, tunn, transparent barriär som inte kräver borttagning.

  Den mycket tunna, men motståndskraftiga, barriären fäster också på våta och fuktiga områden och skapar en skyddande hinna mot irriterande ämnen och möjliggör läkning. Hudskyddsmedlet skapar en unik barriär på patientens hud.


Beslutsverktyg för MASD
Beslutsverktyg för MASD

Lär dig med om hur detta prisbelönta verktyg kan förenkla ditt hudvårdsprotokoll.

Begär MASD beslutsverktyg

Ett unikt hudskydd

 • Minskar patientens smärta

  Skapar en skyddande miljö som stödjer läkning och minskar smärta relaterad till IAD1

 • Cavilon ™ Advanced Skin Protectant - Applicering endast två gånger per vecka

  Behöver bara appliceras två gånger i veckan

 • Cavilon ™ Advanced Skin Protectant - Fästs på våta, gråtande skadade hudytor

  Tillåter enkel och skonsam rengöring. Kräver ingen borttagning.3

 • Behöver ingen borttagning

  Fäster på våt, fuktig och skadad hud, (områden med ytliga sår)1


Baner - Cavilon Advanced Skin Protectant nu tillgänglig i två storlekar

Nu tillgänglig i två storlekar

Cavilon Advanced hudskyddsmedel är nu tillgängligt i två storlekar. Den mindre applikatorn, 0,7 ml, är anpassad till mindre hudytor som t.ex. stomier, sårkanter och hudskador vid drän och tuber.


Presentation av Cavilon Advanced hudskyddsmedel

Presentation av Cavilon Advanced hudskyddsmedel

Lär dig mer om hur Cavilon Advanced hudskyddsmedel har förändrat rutiner


Broschyrer och nedladdningar

 • Upptäck hur lätt det numera är att skydda riskpatienter mot IAD och dess komplikationer.

 • Lär mer om klinisk erfarenhet av Cavilon Advanced hudskyddsmedel


Vetenskap om Cavilon Advanced hudskyddsmedel

3M Cavilon Advanced hudskyddsmedel har en formula som inte liknar något annat nu tillgängligt hudskyddsmedel. Med hjälp av Cavilon Advanced kan du förebygga och behandla hudskador på ett helt nytt sätt. Men vad är det som gör den så unik jämfört med andra traditionella hudskyddsmedel?

 • Unik, elastomerisk polymer
  Unik, elastomerisk polymer
  3M:s polymer har en förmåga att bilda en långtidsverkande och flexibel yta som inte krackelerar, till skillnad från andra vanliga fuktbarriärer. Detta säkerställer en bättre och mer hållbar hudbarriär mot irriterande ämnen som t.ex. flytande avföring och urin.
 • Revolutionerande polymer-cyanoakrylatsystem
  Revolutionerande polymer-cyanoakrylatsystem
  Till skillnad från andra fuktbarriärer som inte kan fästa på skadad hud fäster 3M:s polymer-cyanoakrylat på fuktig, våt och skadad hud. Efter applikation på huden skapar Cavilon Advanced hudskyddsmedel ett skydd mot irriterande ämnen och stödjer läkning samt förbättrar patientens upplevelse.
 • Svider inte
  Svider inte
  Lösningen med polymer-cyanoakrylat appliceras utan att svida på huden med hjälp av en engångsapplikator som minskar risken för korskontaminering. Dessutom kräver inte Cavilon Advanced hudskyddsmedel någon borttagning, vilket underlättar för både patienter och vårdgivare.

Referenser

 1. Brennan MR, Milne CT, Agrell-Kann M, Ekholm BP. Clinical Evaluation of a Skin Protectant for the Management of Incontinence-Associated Dermatitis: An Open-Label, Nonrandomized, Prospective Study. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2017;44(2):172-180. doi:10.1097/WON.0000000000000307
 2. 3M data on file. EM-05-013924.
 3. Been RA, Bernatchez SF, Conrad-Vlasak DM, Asmus RA, Ekholm BP, Parks PJ. In vivo methods to evaluate a new skin protectant for loss of skin integrity. Wound Repair Regen. 2016;24(5):851-859. doi:10.1111/wrr.12455