Reducera rekolonisering på huden

Reducera rekolonisering på huden

Skydda patienterna från sårinfektioner i operationsområdet

 • Perioperativa sårinfektioner är ett allvarligt problem för sjukhus, eftersom de kan leda till förlängd sjukhusvistelse och ökad patientmortalitet1. Behandla orsaken till perioperativa sårinfektioner på ett mer effektivt sätt genom att minska antalet hudbakterier så mycket som möjligt med 3M™ loban™ incisionsfilm, som minskar kontamineringen genom att bilda en steril fysisk barriär över såret och har visat sig effektiv i en studie som visade på att färre bakteriekolonier bildades på huden i jämförelse med klorhexidinglukonat, povidonjodlösning eller alkohol samt icke jodoforimpregnerad incisionsfilm8. Kontakta en klinisk specialist idag för att får veta hur 3M kan arbeta med din verksamhet för att uppfylla patientbehoven på bästa sätt.


Fakta om hudens rekolonisering: Visste du detta?

 • 3 gånger längre

  Sjukhusförvärvade infektioner kan öka sjukhusvistelsens längd för patienter upp till tre gånger.4

 • 20%

  Ca 20 % av sjukhusfloran går inte att komma åt via desinfektionstorkar eller antiseptika.5

 • 50%

  Patienter där man använt alkohol och 3M™ Ioban™ 2 incisionsfilm fick över 50% färre bakteriella CFU (kolonibildande enheter) på huden jämfört med övriga tillvägagångssätt, även 3 timmar efter applicering.8


NICE:s rekommendationer

 • Evidens:

  Det finns många anledningar till uppkomsten av postoperativa sårinfektioner, men den vanligaste orsaken är patientens egen hudflora.7 Det är en ständig kamp för vårdpersonal att reducera rekoloniseringen på huden medan hudfloran fortsätter att växa,5 tillsammans med den höga risken för bakterier när man försöker minska sådan kontamination.10

  Rekommendation:

  Om incisionsfilm behövs, använd en jodoforimpregnerad incisionsfilm om inte patienten har jodallergi.6

  Lösning:

  3M™ Ioban™ 2 antimikrobiella incisionsfilm reducerar sannolikheten för hudrekolonisering efter huddesinfektion8 och minskar därför risken för sårkontamination via hudfloran.9

  Kontakta en klinisk specialist idag för mer information kring hur 3M kan hjälpa dig att minska risken för infektion genom att följa NICE:s rekommendationer.

Reducera rekolonisering på huden

Förhindra infektioner i operationsområdet med 3M

 • Sterilt fält

  Alla kirurgiska incisionsfilmer är inte likadana

  Bildar en steril fysisk barriär vid incisionsområdet och reducerar rekoloniseringen av bakterier på huden. Den kan användas på alla patienter* och ger dig sinnesro att allt görs för att förebygga sårkontamination.

  ”Ioban incisionsfilm är mycket viktig för kirurger som vill minska risken för postoperativa sårinfektioner och skapa ett sterilt fält som inte kan uppnås enbart genom

  hudpreparation. Filmen sitter på plats medan det aktiva ämnet fortsätter att verka.”

  – Philip Roberts
  konsulterande ortopedikirurg
  University Hospital of North Staffordshire
  januari 2012

 • Grafik

  Vid test av 12 mikroorganismer som vanligen förknippas med postoperativa sårinfektioner var 3M™ Ioban incisionsfilm mer effektiv än andra antimikrobiella incisionsfilmer2.

 • Grafik

  En studie visar färre kolonibildande enheter av bakterier på hud som behandlats med 3M™ Ioban™ incisionsfilm jämfört med klorhexidin, povidonjodlösning eller alkohol samt icke jodoforimpregerade incisionsfilmer8.


3M Ioban incisionsfilm: PatientberättelserReferenser

  1. NICE Clinical Guidance 74. Surgical site infection: prevention and treatment of surgical site infection. 2008
  2. Eyberg C, et al. Poster presented, Society of Healthcare Epidemiology of America, mars 2009
  3. Health Protection Agency. Surveillance of Surgical Site Infections in NHS Hospitals in England. 2011/2012
  4. Plowman R, Graves N, Griffin M et al (1999) The socio-economic burden of hospital acquired infection. London: Public Health Laboratory Service
  5. Sebben JE. J Am Acad Dermatol 1983; 9: 759–65
  6. NICE (2008) Clinical Guideline 74, Surgical Site Infections: Prevention and treatment of surgical site infection. Avsnitt 6.6
  7. Whyte W, et al. J Hosp Infec 1991; 18: 93–107
  8. D.H. Johnston, J.A. Fairclough, et al. 1987 Rate of bacterial recolonization of the skin after preparation: four methods compared Br. J. Surg., vol. 74, januari, sidan 64.
  9. Professor John Fairclough, Consultant Orthopaedic Surgeon, University Hospital of Wales. 2010
  10. Lovell DL. Archives of Surgery. 1945.51:78–80

  *Får ej användas på neonatala eller på personer med jodallergi


 • 3M Health Care omfattar ledande innovationer inom gipsning, övervakning, fixering, sårbehandling, sterilisering, kirurgiska lösningar och vaskulära infarter.

  Läs mer om 3M:s sjukvårdsprodukter

 • 3M hjälper till att förbättra rutinerna på viktiga områden inom vården, bland annat dekontaminering, hudvård, patientuppvärmning och mycket mer.

  Läs mer om 3M hälsovård och lösningar

 • Om du har frågor om en 3M Health Care produkt eller tjänst kan du kontakta oss

  Kontakta oss nu