hud- och sårbehandling

Hudskydd

3M:s lösningar för hudvård

Hudskydd är viktigt för att uppnå bra patientresultat

Eftersom patientbehoven varierar från dag till dag erbjuder vi ett stort urval av innovativa, hudvänliga och tillförlitliga produkter så att du kan välja i alla situationer. Välj mellan ett brett utbud av produkter för sårbehandling och hudskydd för akuta och kroniska sår för att främja patientens välbefinnande.

På 3M vet vi att patientens komfort och välbefinnande är av yttersta vikt. Därför har vi utvecklat dessa smarta hudvårdslösningar för att skydda och underhålla huden, även vid problem som inkontinensrelaterad dermatit, hudskador relaterade till tejp, skador på omgivande hud och fuktskadad peristomal hud.


Aktuella videoklipp


Förstå inkontinensrelaterad dermatit och sambandet med trycksår

 • inkontinensrelaterad dermatit

  Inkontinensrelaterad dermatit (IAD) påverkar patienter i både akuta och långsiktiga vårdsituationer. Hudskadan associeras med exponering för urin eller avföring. Patienterna upplever ett omfattande obehag och behandlingen kan vara svår, tidskrävande och dyr. IAD är en stor utmaning inom sjukvården världen över och är allmänt accepterad riskfaktor för utveckling av trycksår1.

  Vi på 3M har samarbetat med Wounds International för att sätta ihop en panel med experter för att sammanställa evidensbaserade rekommendationer för att identifiera, förebygga och behandla IAD. Denna panels publicerade arbete betonade särskilt vikten av att etablera en globalt accepterad rutin för hudvård.

  Skaffa ett eget exemplar av Moving Prevention Forward: Incontinence Associated Dermatitis Best Practice Principles (Utveckla förebyggandet: Rekommenderade rutiner vid inkontinensrelaterad dermatit)

  Läs mer om 3M™ Cavilon™ hudskyddsprodukter

  1. Beeckman D et al. Proceedings of the Global IAD Expert Panel. Incontinence associated dermatitis: moving prevention forward. Wounds International 2015 • förebygga hudskador

  Hjälp till att minimera och hantera skador

  Hudskador relaterade till tejp kan vara en allvarlig komplikation och kan förekomma i alla vårdsituationer och åldersgrupper. Dessa skador accepteras dock ofta som en oundviklig del av patientvården. Hudskador relaterade till tejp kan förekomma överallt där ett häftämnen appliceras, inklusive IV-infarter och sårförband och hos patienter med känslig eller utsatt hud.

  För ömtåliga patienter kan hudskador leda till allvarliga komplikationer. Genom att applicera 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm under häftämnet kan du hjälpa till att skydda patienternas hud från hudskador relaterade till tejp.

  Läs mer om hudskador relaterade till tejp


 • MASD

  Lösningar för att skydda omgivande hud

  Huden som omger sår är känslig för skador som orsakas av sårvätska och häftämnen. 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm kan hjälpa dig att skydda den omgivande huden från skador.

  Läs mer om 3M™ Cavlion™ hudskyddsprodukter

  3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm kan användas för att skydda huden från maceration runt bensår, trycksår, diabetesfotsår och andra kroniska tillstånd. Den kan även användas för att behandla och skydda huden från skador vid inkontinensrelaterad dermatit och skador från häftämnen. Applikatorn på 1 ml eller 3 ml ger exakt applicering på det omgivande området hos icke infekterade sår och filmens sterila, ickecytotoxiska formula gör att den är ypperlig för vård av den omgivande huden.


 • 3M Health Care omfattar ledande innovationer inom gipsning, övervakning, fixering, sårbehandling, sterilisering, kirurgiska lösningar och vaskulära infarter.

  Läs mer om 3M:s sjukvårdsprodukter

 • 3M hjälper till att förbättra rutinerna på viktiga områden inom vården, bland annat dekontaminering, hudvård, patientuppvärmning och mycket mer.

  Läs mer om 3M hälsovård och lösningar

 • Om du har frågor om en 3M Health Care produkt eller tjänst kan du kontakta oss

  Kontakta oss nu