Förebyggande av hypotermi

Förebyggande av hypotermi

 • Lösningar för patientuppvärmning
  Normoterma patienter är tryggare, nöjdare och mindre dyra patienter

  Oavsiktlig hypotermi är lätt att förebygga. Studier visar att värmebehandling av patienter som resulterar i en bibehållen kärntemperatur på minst 36 ºC hjälper till att förbättra resultatet genom att minska förekomsten av de komplikationer som ofta förknippas med oavsiktlig hypotermi. Följderna av hypotermi innefattar högre mortalitet, längre sjukhusvistelser och en ökad andel sårinfektioner.1-6 3M har ett starkt engagemang i att erbjuda lösningar som kan förbättra patienters återhämtning. Kontakta oss nu för mer information kring hur 3M kan hjälpa din verksamhet att uppnå sina mål inom patientuppvärmning.

  Kontakta en produktspecialist


Vi hjälper dig att fatta rätt beslut för din patient

 • ”Own the Zone”
  ”Own the Zone”

  Upptäck hur klinikens personal kan arbeta tryggt och proaktivt för att ”Own the Zone” genom att övervaka och bibehålla patienters kärnkroppstemperatur mellan 36,0 °C och 37,5 °C, från det ögonblick då patienterna anländer till preop-avdelningen tills de skrivs ut från vårdavdelningen.

 • Varför Bair Hugger?
  Varför Bair Hugger?

  En betrodd och beprövad lösning – vi har hjälpt klinikpersonal att upprätthålla normotermi för kirurgiska patienter i över 30 år, med oöverträffade kliniska evidens som stöder användningen av Bair Hugger patientuppvärmningslösningar. Produkter som du kan lita på för patienter som litar på dig. Eftersom alla patienter är viktiga för oss.

 • Nyheter
  Nyheter

  3M erbjuder mycket mer än bara produkter. Vi fungerar som partner till vårdgivare och tillhandahåller förstklassiga forsknings- och utbildningsverktyg som hjälper dig att välja rätt lösning för att bibehålla normotermi hos dina kirurgiska patienter. Utforska och hämta de senaste resurserna här.


Vikten av att förebygga hypotermi

 • Preoperativ vård
  Preoperativ vård

  Enligt publicerade riktlinjer rekommenderas att aktiv uppvärmning med konvektivt varmluftssystem påbörjas redan på avdelningen eller akuten och att denna uppvärmning bibehålls under hela den intraoperativa fasen.2 Förberedande uppvärmning under så lite som 10 till 20 minuter inför generell anestesi ger ett tillskott till den totala värmemängden i patientens kropp och hjälper till att förebygga perioperativ hypotermi och reducera postoperativ shivering.3

  Kontakta en expert

 • Intraoperativ vård
  Intraoperativ vård

  Alla kirurgiska patienter, oavsett ålder, vikt och andra patientrelaterade faktorer, som får generell eller regional anestesi löper risk för temperaturfall till följd av redistribuering (Redistribution Temperature Drop, RTD). Forskning visar att kroppstemperaturen faller med upp till 1,6 °C under den första timmen efter administrering av generell anestesi,1 vilket ökar risken för oavsiktlig perioperativ hypotermi och komplikationer förknippade med detta.2,4

  Se vårt produktutbud för patientuppvärmning

 • Postoperativ vård
  Postoperativ vård

  NICE rekommenderar att patienten värms aktivt med konvektivt varmluftssystem tills de skrivits ut från uppvak eller uppnått komforttemperatur.2 Genom att undvika hypotermi och vasokonstriktion efter kirurgi minimeras sårhypoxi, sårläkning stimuleras och risken för sårinfektion minskar. Det tar också längre tid för hypoterma patienter att återhämta sig än för normoterma patienter.5


3M™ lösningar för patientuppvärmning

 • 3M Bair Hugger™ systemet för värmerockar
  3M™ Bair Hugger™ justerbart värmerocksystem

  Värmerockar med konvektiv uppvärmning

  Bair Hugger värmerockar erbjuder både patientkomfort och klinisk uppvärmning under hela den perioperativa processen i en enda praktisk produkt. De ersätter den traditionella patientrocken och patienten kan själv reglera lufttemperaturen för att få det varmt och bekvämt på avdelningen. Rocken kan även användas i en klinisk miljö med värmeenheter i operationssalen och under uppvak.

  Läs mer om Bair Hugger värmerockar

 • 3M Bair Hugger™ behandling
  3M™ Bair Hugger™ värmetäckessystem

  Täcken med konvektiv uppvärmning

  Över 170 kliniska studier har publicerats kring effektiviteten hos konvektiv uppvärmning, de flesta utförda med hjälp av Bair Hugger-systemet. Vi har ett patientuppvärmningstäcke för alla kirurgiska positioner, procedurer och patienter. Med över 30 års klinisk erfarenhet och 300 miljoner uppvärmda patienter till dags datum kan du vara säker på att vi tillhandahåller en betrodd och beprövad lösning som förbättrar patienters återhämtning.

  Läs mer om Bair Hugger-systemet

 • 3M Ranger™-system
  3M™Ranger™ blod-/vätskevärmesystem

  Blod-/vätskevärmesystem och värmning av spolvätskor

  Ranger™-blod- och vätskevärmesystemet med SmartHeat™-teknologi anpassas till i princip alla behov avseende vätskevärmning från KVO (keep vein open) till över 30 liter per timme. Ett brett utbud av engångsset innebär att alla dina behov inom vätskevärmning täcks, såväl pediatriska som standard- och högflödesset. Vi har också ett sortiment av uppvärmningsset för spolvätskor.

  Läs mer om Ranger-systemet

 • 3M Bair Hugger™ systemet
  3M™ Bair Hugger™ temperaturövervakningssystem

  Temperaturövervakningssystem

  Bair Hugger temperaturövervakningssystem är ett icke-invasivt, tillförlitligt övervakningssystem av patienters kärntemperatur som kontinuerligt mäter patientens kärntemperatur med en kostnadseffektiv engångssensor. Systemet erbjuder standardisering av temperaturövervakning av alla typer av kirurgipatienter med en konsekvent temperaturövervakningsmetod under hela den perioperativa processen.

  Läs mer om Bair Hugger temperaturövervakningssystem


3M:s produktkategorier för patientuppvärmning


Kontakta 3M för rådgivning

3M strävar efter att minska antalet hypotermifall på sjukhus, och samtidigt uppnå ökad effektivitet, ändamålsenlighet och patientkomfort. Kontakta oss idag för mer information kring hur vi kan hjälpa din verksamhet.


Referenser

  1. Sessler D.I. (1997) Current concepts: mild perioperative hypothermia. New England Journal of Medicine, nr. 336, vol. 24, sid. 1730–1737.
  2. National Institute of Clinical Guidance – Clinical Guideline 65 – Inadvertent perioperative hypothermia –The management of inadvert perioperative hypothermia in adults
  3. Horn, E.P. Bein, M.D. (2011), Prophylaxis of Perioperative Hypothermia in Patients undergoing general anaesthesia by short time pre-warming. Anaesthesiology.
  4. Kurz A, Sessler DI, Lenhardt R. Perioperative normothermia to reduce the incidence of surgical-wound infection and shorten hospitalization. Study of Wound Infection and Temperature Group. N Engl J Med 1996; 334: sid. 1209–1215 Flores-Maldonado A, Medina-Escobedo CE, Rios-Rodriguez HM, Fernandez-Dominguez (2001) Mild perioperative hypothermia and the risk of wound infection. Arch Med Res 32: sid. 227–231
  5. Tülsner, J. Zentrale Aufnahme/Zentrum, für ambulante und Kurzzeitchirurgie, Ruppiner Kliniken GmbH, Neuruppium. Case report, 2010, Arizant Healthcare Inc.