Lösningar för patientuppvärmning

 • Oavsiktlig hypotermi är lätt att förebygga. Studier visar att värmebehandling av patienter som resulterar i en bibehållen kärntemperatur på 36 ºC eller högre hjälper till att förbättra resultatet genom att minska frekvensen av de komplikationer som ofta förknippas med oavsiktlig hypotermi. Konsekvenser av hypotermi omfattar högre mortalitet, längre sjukhusvistelse och en ökad andel sårinfektioner.1, 2, 3, 4, 5, 6 3M har ett starkt engagemang i att erbjuda lösningar som kan förbättra patienters återhämtning. Kontakta oss nu för mer information kring hur 3M kan hjälpa din verksamhet att uppnå sina mål inom patientuppvärmning.

  Kontakta en produktspecialist


Fakta om hypotermi: Visste du detta?

 • 70%

  Över 70 % av alla kirurgiska patienter drabbas av postoperativ hypotermi varje år.7

 • 3 gånger högre risk

  Patienter med mild hypotermi löper en tre gånger högre risk att utveckla en postoperativ sårinfektion.8

 • 10 minuter

  Patienter kan effektivt värmas genom förberedande värmning i så lite som 10–20 minuter före det att generell anestesi ges.9


Vikten av att förebygga hypotermi

 • Preoperativ vård

  Preoperativ vård

  I riktlinjerna från NICE rekommenderas att aktiv uppvärmning med konvektivt varmluftssystem påbörjas redan på avdelningen eller akuten och att denna uppvärmning bibehålls under hela den intraoperativa fasen.10 Förberedande uppvärmning under så lite som 10 till 20 minuter inför generell anestesi ger ett tillskott till den totala värmemängden i patientens kropp och hjälper till att förebygga perioperativ hypotermi och reducera postoperativ shivering.11

  Kontakta en expert

 • Intraoperativ vård

  Intraoperativ vård

  Alla kirurgiska patienter, oavsett ålder, vikt och andra patientrelaterade faktorer som får generell eller regional anestesi löper risk för temperaturfall till följd av redistribution (Redistribution Temperature Drop, RTD) Forskning visar att kroppstemperaturen faller med upp till 1,6 °C under den första timmen efter administrering av generell anestesi,7 vilket ökar risken för oavsiktlig perioperativ hypotermi och komplikationer förknippade med detta12.

  Se vårt produktutbud för patientuppvärmning

 • Postoperativ vård

  Postoperativ vård

  NICE rekommenderar att patienten värms aktivt med konvektivt varmluftssystem tills de skrivits ut från uppvak eller uppnått komforttemperatur12. Genom att undvika hypotermi och vasokonstriktion efter kirurgi stimuleras sårläkning och risken för sårinfektion minskar. Det tar också längre tid för hypoterma patienter att återhämta sig än för normoterma patienter.13


3M™-lösningar för patientuppvärmning

 • 3M Bair Hugger™ systemet för värmerockar

  3M™ Bair Hugger™ systemet

  Värmerockar med konvektiv uppvärmning

  3M Bair Hugger erbjuder både patientkomfort och klinisk uppvärmning under hela den perioperativa processen i en enda praktisk produkt. Den ersätter den traditionella patientrocken och låter temperaturstyrd, värmd luft flöda genom rocken, så att patienterna får det varmt och bekvämt.

  Läs mer om Bair Hugger värmerockar

 • 3M Bair Hugger™ behandling

  3M™ Bair Hugger™ behandling

  Blod- och vätskevärme

  Över 100 kliniska studier har publicerats kring effektiviteten hos konvektiv uppvärmning, som förebygger perioperativ hypotermi två till tre gånger snabbare än konduktiv uppvärmning17. 3M Bair Hugger var det första konvektiva luftvärmesystemet med global framgång och idag finns 24 olika värmetäcken att välja mellan för att möta dina behov inom hypotermiprevention & inom patientuppvärmning. Med över 25 års klinisk erfarenhet har 3M blivit ett ledande namn inom patientuppvärmning och skapar avancerade produkter som förbättrar patienters återhämtning.

  Läs mer om Bair Hugger systemet

 • 3M Ranger™-system

  3M™ Ranger™-behandling

  Blod- och vätskevärme

  Ranger™-blod- och vätskevärmesystemet med SmartHeat™-teknologi anpassas till i princip alla behov avseende vätskevärmning från KVO (keep vein open) till över 30 liter per timme. Ett brett utbud av engångsset innebär att alla dina behov inom vätskevärmning täcks, så väl pediatriska, standard- och högflödesset.

  Läs mer om Ranger-systemet

 • 3M Bair Hugger™ systemet

  3M™ Bair Hugger™ behandling

  Temperaturövervakningssystem

  3M™ Bair Hugger™ temperaturövervakningssystem är ett icke-invasivt, tillförlitligt övervakningssystem av patienters kärntemperatur som kontinuerligt mäter temperaturen med en kostnadseffektiv engångssensor. Bair Hugger™ erbjuder standardisering av temperaturövervakning av alla typer av kirurgipatienter med en konsekvent temperaturövervakningsmetod under hela den perioperativa processen.

  Läs mer om Bair Hugger systemet


Konvektiv uppvärmning: den oavkortade sanningen

 • Över 100 kliniska studier har publicerats kring effektiviteten hos konvektiv uppvärmning, som förebygger perioperativ hypotermi två till tre gånger snabbare än konduktiv uppvärmning17. 3M Bair Hugger var det första konvektiva luftvärmesystemet med global framgång och idag finns 24 olika värmetäcken att välja mellan för att möta dina behov inom hypotermiprevention & inom patientuppvärmning. Med över 25 års klinisk erfarenhet har 3M blivit ett ledande namn inom patientuppvärmning och skapar avancerade produkter som förbättrar patienters återhämtning.

  Fakta om konvektiv uppvärmning (PDF, 900 MB)


Kontakta 3M för rådgivning

3M strävar efter att minska antalet hypotermifall på sjukhus, och samtidigt uppnå ökad effektivitet, ändamålsenlighet och patientkomfort. Kontakta oss idag för mer information kring hur vi kan hjälpa din verksamhet.


Referenser

  1. Augustine SD. Hypothermia therapy in the postanesthesia care unit: a review. (J Post Anesth Nurs 1990; nr. 54: 254–263)
  2. Frank S.M., Fleisher L.A., Breslow M.J, et al (1997), Perioperative maintenance of normothermia reduces the incidence of morbid cardiac events. A randomized Clinical Trial. JAMA, No. 277, vol. 14, sid. 1127–1134.
  3. Bush H.L. Jr., Hydo L.J., Fischer E., Fantini G.A., Silane M.F., Barie P.S. (1995) Hypothermia during elective abdominal aortic aneurysm repair: the high price of avoidable morbidity. Journal of Vascular Surgery nr. 21, vol. 3, sid. 392–402.
  4. Schmeid H., Kurz A., et al. (1995) Mild hypothermia increases blood loss and transfusion requirements during total hip arthroplasty. The Lancet, nr. 347, vol. 8997, sid. 289–292.
  5. Brown Mahoney, C. (year) Maintaining intra-operative normothermia reduces risk of adverse outcome for more cost effective patient care. (AANA Journal forthcoming)
  6. Sessler D.I. (1997) Current concepts: mild perioperative hypothermia. New England Journal of Medicine, nr. 336, vol. 24, sid. 1730–1737.
  7. Augustine SD. Hypothermia therapy in the postanesthesia care unit: a review. (J Post Anesth Nurs 1990; nr. 5, vol 4: 254–263)
  8. Kurz A, Sessler DI, Lenhardt R. Perioperative normothermia to reduce the incidence of surgical-wound infection and shorten hospitalization. Study of Wound Infection and Temperature Group. N Engl J Med 1996; 334: 1209–1215 Flores-Maldonado A, Medina-Escobedo CE, Rios-Rodriguez HM, Fernandez-Dominguez (2001) Mild perioperative hypothermia and the risk of wound infection. Arch Med Res 32:227–231
  9. Horn, E.P. Bein, M.D. (2011), Prophylaxis of Perioperative Hypothermia in Patients undergoing general anaesthesia by short time pre-warming. Anaesthesiology.
  10. National Institute of Clinical Guidance – Clinical Guideline 65 – Inadvertent perioperative hypothermia –The management of inadvert perioperative hypothermia in adults
  11. Horn, E.P. Bein, M.D. (2011), Prophylaxis of Perioperative Hypothermia in Patients undergoing general anaesthesia by short time pre-warming. Anaesthesiology.
  12. National Institute of Clinical Guidance – Clinical Guideline 65 – Inadvertent perioperative hypothermia –The management of inadvert perioperative hypothermia in adults
  13. Tülsner, J. Zentrale Aufnahme/Zentrum, für ambulante und Kurzzeitchirurgie, Ruppiner Kliniken GmbH, Neuruppium. Case report, 2010, Arizant Healthcare Inc.
  14. Tsuei BJ, Kearney PA, (2004), Hypothermia in the trauma patient. Injury, vol. 35, sid. 7–15

 • Produkter

  3M Health Care omfattar ledande innovationer inom gipsning, övervakning, fixering, sårbehandling, sterilisering, kirurgiska lösningar och vaskulära infarter.

  Läs mer om 3M:s sjukvårdsprodukter

 • Tillstånd och lösningar

  3M hjälper till att förbättra rutinerna på viktiga områden inom vården, bland annat dekontaminering, hudvård, patientuppvärmning och mycket mer.

  Läs mer om 3M hälsovård och lösningar

 • Kontakta oss

  Om du har frågor om en 3M Health Care produkt eller tjänst kan du kontakta oss

  Kontakta oss nu

Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Ändra ort
Sverige - svenska