Produkter för IV-infarter och transparenta förband

Skydd för insticksstället

Lösningar när du behöver fixera och skydda

 • Vid varje intravenös infart finns det risk för infektion, dislokation, hudskada och andra komplikationer. Dessa komplikationer kan eventuellt orsaka patienten smärta och obehag, förlänga sjukhusvistelsen, kräva ytterligare behandling och kirurgiska ingrepp – till och med öka patientdödligheten.

  3M:s Vetenskap har skapat unika innovationer som ger dig det du behöver för att skydda alla IV-infarter – från införande till borttagning.

  Vårt breda utbud gör det enkelt för dig att välja och använda rätt produkter: från handhygien, hudskyddande produkter och barriärfilmer till fixeringsanordningar, transparenta förband och desinfektionsproppar.

  Vi kan hjälpa dig att ge omtänksam vård med evidensbaserade produkter som skyddar patient- och kliniksäkerhet, hjälper till att förhindra riskerna för kostsamma komplikationer och förbättrar patientnöjdheten.


Antimikrobiellt skydd

 • CDC (USA:s center för sjukdomskontroll och -prevention) uppskattar antalet sjukvårdsrelaterade primära infektioner i blodomloppet i USA till 71 900 stycken varje år.1
  Den ökade kostnaden för denna typ av blodinfektion kan vara så hög som 39 000 USD per fall.2*

  * In vitro-test visar att den transparenta filmen utgör en barriär mot virus som är 27 nm eller större, så länge som förbandet är helt och inte läcker.

  Bakterier som orsakar kateterrelaterade blodinfektioner (CRBSI) har flera åtkomstpunkter. De kan orsakas av bakterier på hudens yta och  bakterier som går genom en kateterkanal.3*


 • 3M transparent förband med CHG-geldyna

  Välj 3M™ Tegaderm™ CHG, Fixeringsförband med inbyggd antimikrobiell geldyna av klorhexidinglukonat (CHG), som hjälper till att minska reducera förekomsten av kateterrelaterade blodinfektioner (CRBSI). Studier visar Tegaderm™ CHG reducerar CRBSI med 60%.

  3M™ Tegaderm™ CHG IV förbandet är inte avsett för att behandla kateterrelaterade blodinfektioner eller andra perkutana enhetsrelaterade infektioner.

 • Curos Desinfektionsproppar

  Använd 3M Curos™ Desinfektionspropp för att desinficera och skydda nålfria injektionsventiler för att minska risken för att kontamination ska komma in i katetern efter införandet


Kateterfixering

 • Det är svårt att upprätthålla bra vård vid insticksstället för en kateter. Du förväntas säkerställa att insticksstället är stabilt och säkert, hantera riskerna för sjukhusförvärvade infektioner, ge en positiv patientupplevelse och utöver det även hålla koll på slutresultatet.

  I CDC:s riktlinjer för att förebygga intravaskulära kateterrelaterade infektioner, Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011 och INS: (Infusion Nurses Society) vårdstandarder, Nursing Standards of Practice, 2011, rekommenderas användning av en kateterstabiliseringsenhet för alla IV-katetrar.4,5


 • Patient in hospital bed with IV secured to her hand

  3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced fixeringsförband har en djup inskärning, stabiliseringskant och dubbel självhäftande teknik för att ge den komfort och det skydd som patienterna förtjänar. Dessa förband uppfyller CDC:s och INS:s krav på kateterfixering och stabiliseringsenhet.4,5Bakterie- och virusbarriärförband

 • Den tunna filmbaksidan på 3M™ Tegaderm™ Film, transparenta filmförband  är ogenomtränglig för vätskor bakterier och virus,* men släpper igenom vattenånga, syre och koldioxid. Den sterila filmen innehåller ett hypoallergent häftämne, som inte är gjort av naturgummilatex, och möjliggör lång användningstid samt full synlighet för att minimera onödiga förbandsbyten.

  För åtkomst till inopererade portar eller snitt för nyimplanterade portar skyddar du insticksstället med 3M™ Tegaderm™ I.V. Film, transparent filmförband med icke vidhäftande fönster, vilket minimerar risken för att nålen rör sig vid borttagning av förbandet och fästmaterialets kontakt med huden.

  * In vitro-test visar att den transparenta filmen utgör en barriär mot virus som är 27 nm eller större, så länge som förbandet är helt och inte läcker.


Hudskydd

 • Att upprätthålla frisk hud runt en accesspunkt är mycket viktigt för att minska risken för infektion, bibehålla ett fixeringsförband eller en fixeringsenhet, samt för patientkomforten. Även om hudskador relaterade till tejp fortsätter att förekomma i alla medicinska discipliner behöver de inte vara en oundviklig del av patientupplevelsen. Hudens integritet kan upprätthållas även om upprepade förbandsbyten krävs. Hudskydd och val av lämpliga häftämnen är de första stegen för att hjälpa till att minimera riskerna för hudskador relaterade till tejp.8


 • 3M Cavilon barriärfilmer

  3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm bildar en skyddande barriär mellan huden och fixeringsförbandet, No Sting barriärfilmen tas bort istället för hudcellerna av den kirurgiska  tejpen och risken minskar för MARSI (Medical Adhesive-Related Skin Injury). När en självhäftande produkt avlägsnas från huden avlägsnas Cavilon No Sting barriärfilm istället för hudceller.

   

  • Den ursprungliga alkoholfria barriärfilmen
  • CHG-prep kompatibel9
  • Hjälper till att minska förekomsten av hudkomplikationer (utslag/rodnad, flagning, maceration)10
  • Snabbtorkande och ej klibbigt11
  • Evidensbasera12

   


 • 3M™ kirurgiska tejper finns med en mängd varianter och häftämnen så att du kan välja den mest lämpliga självhäftande produkten baserat på dess avsedda syfte. För att hjälpa till att minska risken för korskontaminering mellan patienter tillhandahåller 3M många av sina tejper i rullar för enpatientsbruk.15-17


 • Fotnoter

  1. Magill SS, Edwards JR, Bamberg W, et al. Multistate Point-Prevalence Survey of Health Care–Associated Infections.  N Engl J Med 2014;370:1198-208.
  2. Marschall J, Mermel LA, Fakih M, et al. Strategies to Prevent Central Line-Associated Bloodstream Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35(7):753-771
  3. Mermel, LA, McCormick, RD, Springman, SR, Maki, DG. The pathogenesis and epidemiology of catheter-related infection with pulmonary artery Swan-Ganz catheters: A prospective study utilizing molecular sub-typing. American Journal of Medicine. (1991) 91; 197S-205S.
  4. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections. Healthcare Infection Control
  (Bilaga 1). Clin Infect Dis, 2011; 52(9):e162.
  5. Alexander M, et al. Infusion Nursing Standards of Practice. Journal of Infusion Nursing, (2011) Vol. 34, no 1S.
  6. Rutledge, et al. Catheter securement systems: comparison of two investigational devices to a sutureless securement device, a securement dressing, and sutures in a pig model. Intensive Care Medicine Experimental (2015) 3:24.
  7. 3M Data on file (#12858).
  8. McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M. Medical Adhesives and Patient Safety: State of the Science. Journal Wound Ostomy Continence Nursing. 2013; 40(4): 365–380.
  9. 3M-data på fil (#005732).
  10. George M, Pal U, Guduri V, Smith G. Use of a skin protectant (3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film) to reduce local skin complications around PICC lines. Inskickat för publicering.
  11. 3M-data på fil (#001563).
  12. 3M Health Care. 3M Cavilon No String Barrier Film. Clinical Evidence Summaries. 2012.
  13. Federal Register Vol 72, No. 73 Rules and regulations (73 FR 20373 4/15/2008).
  14. Hageman JC, et al. Investigation and control of vancomycin-intermediate and-resistant Staphylococcus areus: A guide for health departments and infection prevention personnel. CDC. Atlanta, GA 2006.
  15. Infection Control Today vol 17, nr. 1, Single-Patient Rolls of Medical Tapes Reduce Cross-Contamination Risk (januari 2013). • 3M Health Care omfattar ledande innovationer inom gipsning, övervakning, fixering, sårbehandling, sterilisering, kirurgiska lösningar och vaskulära infarter.

  Läs mer om 3M:s sjukvårdsprodukter

 • 3M hjälper till att förbättra rutinerna på viktiga områden inom vården, bland annat dekontaminering, hudvård, patientuppvärmning och mycket mer.

  Läs mer om 3M hälsovård och lösningar

 • Om du har frågor om en 3M Health Care produkt eller tjänst kan du kontakta oss

  Kontakta oss nu