1. Sverige
  2. Sök säkerhetsdatablad

Sök säkerhetsdatablad

Hitta resultat

Säkerhetsdatablad (SDB) från denna webbplats kanske inte uppfyller kraven i ditt lands lagstiftning. Om den lokala lagstiftningen kräver en kopia av säkerhetsdatabladet i ett visst format vänligen besök SDS Search Worldwide, eller kontakta vår lokala miljöavdelning. Vi erbjuder även online SDB-information för andra länder på lokala språk.

 

Söktips

Säkerhetsdatablad (SDB) för 3M-produkter görs tillgängliga för användare av klassificerade kemiska produkter.

3M ger dig tillgång till SDB-information, förutsatt att informationen kopieras fullständigt utan några ändringar såvida inte godkännande erhålls från 3M, och varken kopian eller originalet får säljas vidare eller på annat sätt distribueras i vinstsyfte.

 

Produktnamn/produktnummer

Du kan ange en kombination av ord och siffror i fältet för produktnamn/produktnummer, exempelvis för produktnamn och modellnummer.

 

Format på 3M ID-nummer

Exempel: 7000077237

 

Format på SDB-nummer

Exempel: 06-2070-8

Dessa nummer kan ibland finns på produktförpackningen.

Har du inte hela SDB-numret? Ange minst två av siffrorna

 

SDB-frågor

Vänligen kontakta Miljöavdelningen, 3M Svenska AB, tel 08-922100, e-mail: nordicproductehsr@mmm.com om du inte kan hitta den specifika SDB-informationen.