1. Sverige
  2. Sök SVHC

Sök information om ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC) i varor

Söker du information om ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC) för en kemisk produkt? V.v. se: Sök säkerhetsdatablad
Hitta resultat

Denna databas ger information om ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC) i varor. Informationen speglar 3M:s nuvarande kunskap och uppfattning, vilket helt eller delvis kan vara baserat på information från 3M:s tredjepartsleverantörer. För mer information vänligen kontakta: För mer information vänligen kontakta Miljöavdelningen, 3M Svenska AB, tel 08-922100, E-mail: nordicproductehsr@mmm.com. Här finns även on-line information om SVHC för andra länder på lokala språk.

Söktips

Produktnamn/produktnummer

Du kan ange en kombination av ord och siffror i fältet för produktnamn/produktnummer, exempelvis för produktnamn och modellnummer.

 

3M ID-nummer

Skriv in 3M id-nummer på följande sätt: xxxxxxxxxx