Förebygga postoperativa sårinfektioner (SSI)

Förebygga postoperativa sårinfektioner (SSI)

Minska infektionsrisken

 • 3M:s lösningar för operation omfattar kliniska metoder för alla kliniska områden som minskar infektionsrisken, från preoperativ till intraoperativ och postoperativ vård, och hjälper vårdgivare att förbättra patientsäkerheten, ge kvalitativ utbildning och hantera kostnaderna på ett enkelt sätt. På detta sätt kan vi erbjuda det största utbudet av produkter för förebyggande av postoperativa sårinfektioner genom patientens hela perioperativa resa.

  Kontakta en klinisk specialist för mer information om hur 3M kan hjälpa dig i din verksamhet.


Minska postoperativa sårinfektioner pre-op, intra-op och post-op med 3M

Konsekvent tydlig vård: 3M:s vårdlösningar

 • Mål:

    

  • Att avlägsna de mikroorganismer som normalt koloniserar huden
  • Att förebygga rekolonisering av mikroorganismer på operationsstället

  Risken för postoperativa sårinfektioner reduceras då alla steg i 3M:s vårdlösningar genomförs. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) betonar att tydlig, konsekvent information och råd till patienter och vårdgivare måste erbjudas i alla processer inom vården.

  Dessa samlade lösningar baseras på NICE:s riktlinjer, råd från experter och andra nationella och internationella råd inom infektionskontroll. Det understöder också implementeringen av WHO:s checklista för säkrare operationer.(4–10) För att se alla källor till dessa vårdlösningar samt respektive implementeringsdatum,

 • Syftet med vårdlösningar
 • Riskdiagram

Kontakta 3M för rådgivning

På 3M vill vi gärna samarbeta med dig för att bidra till att minska antalet postoperativa sårinfektioner och samtidigt uppnå ökad effektivitet, ändamålsenlighet och patientkomfort. Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan uppfylla dina behov.


Samarbeta med 3M och våra vårdlösningar

 • 3M har flera decenniers erfarenhet, expertis och kunskap inom arbetet med att förebygga postoperativa sårinfektioner och vi kan därmed rekommendera åtgärder som är nödvändiga att vidta för att minska infektionsrisken under patientens hela perioperativa resa. 3M:s vårdlösningar för kirurgi omfattar både utbildning och support, inklusive workshops på plats och. Kontakta en klinisk specialist och få en skräddarsydd lösning för postoperativa sårinfektioner som uppfyller dina specifika behov:

  Expertis från särskilda experter inom infektionsprevention och -kontroll

    

  • Expertrådgivning kring & dekontaminering
  • Support med granskning av klinisk vård
  • Riktlinjer för att efterleva NICE
  • Utbildning av klinisk personal
  • Skräddarsytt eLearningprogram
  • Workshops på plats
 • Preoperativ

  Preoperativ

  Förbättra både patientens återhämtning och resultat genom att optimera operationsförberedelserna.

 • Intraoperativ

  Intraoperativ

  Använd lösningar som understöder de väsentliga vårdstegen under hela det kirurgiska ingreppet.

 • Postoperativ

  Postoperativ

  Slutför det kirurgiska ingreppet på ett säkert sätt och förbered den fortsatta vården.


Kontakta 3M för rådgivning

På 3M vill vi gärna samarbeta med dig för att bidra till att minska antalet postoperativa sårinfektioner och samtidigt uppnå ökad effektivitet, ändamålsenlighet och patientkomfort. Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan uppfylla dina behov.


Referenser • Produkter

  3M Health Care omfattar ledande innovationer inom gipsning, övervakning, fixering, sårbehandling, sterilisering, kirurgiska lösningar och vaskulära infarter.

  Läs mer om 3M:s sjukvårdsprodukter

 • Tillstånd och lösningar

  3M hjälper till att förbättra rutinerna på viktiga områden inom vården, bland annat dekontaminering, hudvård, patientuppvärmning och mycket mer.

  Läs mer om 3M hälsovård och lösningar

 • Kontakta oss

  Om du har frågor om en 3M Health Care produkt eller tjänst kan du kontakta oss

  Kontakta oss nu

Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Ändra ort
Sverige - svenska