En manlig anestesiolog som pratar med en ung manlig patient

Minska risken för postoperativa sårinfektioner

Vi är engagerade i att skydda patienter från postoperativa sårinfektioner som kan förebyggas.

Upp till 5% av patienter som genomgår kirurgi kommer att uppleva de negativa konsekvenserna av en postoperativ sårinfektion (SSI), inklusive längre vistelse på sjukhus och påverkad livskvalitet 1.

Dock beräknas cirka 60% av SSI:erna kunna förebyggas med användning av evidensbaserade åtgärder21-23.

Vi är engagerade i att arbeta som en partner till hälso- och sjukvården, använda kunskapsbaserad bästa praxis och evidensbaserade lösningar baserade på banbrytande vetenskap för att minska risken för SSI:er på din enhet.


Eftersom varje patient är en del av vår familj.

Infographic som visar statistik över effekterna av postoperativa sårinfektioner

Varje beröringspunkt är viktig

Det finns många möjligheter genom patientens kirurgiska resa att göra små förändringar som kan göra en stor skillnad för det kliniska utfallet. Vi har ett brett utbud av lösningar för att stödja sjukvårdspersonal i deras uppdrag att skydda patienter mot postoperativa sårinfektioner.


Klicka på varje punkt för att lära mer


 • Infographic som visar stegen i den kirurgiska patientens vårdväg
Patientbedömning

Möjlighet att informera och förbereda patienten för operation.

Förberedelse av instrument

Möjlighet att övervaka och kontrollera instrumentens sterilitet.

Patientförberedelse

Möjlighet att förbereda patientens hud inför operation.

Förberedande uppvärmning

Första möjligheten att förebygga oavsiktlig hypotermi.

Temperaturövervakning

Möjlighet att kontinuerligt övervaka kärntemperaturen under operationen.

Att upprätthålla normotermi

Möjlighet att skydda patienten från komplikationerna orsakade av perioperativ hypotermi.

Aseptik

Möjlighet att förbereda sjukvårdspersonal, instrument och kirurgisk miljö för att utesluta mikroorganismer från det kirurgiska området.

Antiseptik

Möjlighet att minska hudrekolonisering under operationen och eliminera mikroorganismer som kan leda till postoperativa sårinfektioner.

Hantering av incisionen

Möjlighet för god sårläkning och övervakning.

Patientinformation

Gör det möjligt för patienten att förbättra sin livskvalitet.

 • En kirurg och assistent som utför en operation på en patient
  Att förstå postoperativa sårinfektioner

  Denna onlinemodul hjälper dig att förstå källorna till och följderna av postoperativa sårinfektioner för dina patienter.
  Registrera dig idag för att få din exklusiva behörighetskod och utforska allt 3M Health Care Academy har att erbjuda för att stödja din fortsatta professionella utveckling.

  FÅ TILLGÅNG TILL KOSTNADSFRI KURS

 • Infografisk bild som visar preoperativa, intraoperativa och postoperativa ikoner
  Minska risken för postoperativa sårifektioner utmed patientens vårdväg

  Denna lättanvända modul innehåller evidens, riktlinjer och lösningar för att identifiera möjligheter att minska risken för postoperativa sårinfektioner hos dina kirurgiska patienter under deras perioperativa resa.

  LADDA NER MODULEN FÖR REDUKTION AV RISKEN FÖR POSTOPERATIVA SÅRINFEKTIONER


 • Ett oupptäckt fel i steriliseringsprocessen kan äventyra säkerheten för patienter och personal inom vården. Det finns fyra möjligheter att övervaka steriliteten hos kirurgiska instrument.

  Lär mer

 • Det finns flera möjligheter att förbereda patientens hud inför operation.

  Kroppstvätt, hårborttagning, nasal dekolonisering, hudförberedelse och förebyggande av hudrekolonisering är alla del av patientens förberedelseprocess.

  Lär mer

 • Studier visar att uppvärmning av patienter genom att upprätthålla en kärntemperatur på 36° C eller mer hjälper till att förbättra utfallen genom att minska komplikationerna som ofta är förknippade med oavsiktlig hypotermi.

  Lär mer

 • En dålig läkning av operationssåret kan leda till kirurgiska komplikationer (SSC), såsom postperativ sårinfektion (SSI), såröppning, hematom och serom. Det är viktigt att välja rätt förband eller terapi för en optimal sårläkning.

  Lär mer


 • En person på sterilcentralen skjuter in instrumentvagnen i autoklaven

  Steriliseringsövervakning

  Postoperativa sårinfektioner har tillskrivits ofullständigt bearbetade instrument16.

  Ett oupptäckt fel i steriliseringsprocessen kan utgöra en risk för patienten.

  3M erbjuder fyra möjligheter att tillhandahålla säkerhet, inklusive utrustningskontroll, övervakning av varje last samt intern och extern övervakning av förpackningar.

  Vi har också en omfattande lösning för övervakning av endoskopi.

  Ladda ner Infographic för sterilisering
  Ladda ner Infographic för endoskopi


 • En kirurg som gör ett snitt

  Förberedelse inför operation

   Pre-operativ dusch, hårborttagning och nasal dekolonisering rekommenderas som en del av patientförberedelsen6-9.

   3M har ett urval av kirurgiska klippapparater med blad för engångsbruk som rekommenderas om håret måste tas bort6-13.

   Säkerställ det sterila fältet6,7 med ett urval av 3M:s operationsdrapering, operationsrockar, munskydd och andningsskydd för varje klinisk situation.

   Desinficera huden med en alkoholbaserad antiseptisk lösning6-11,13.

   Riktlinjer rekommenderar att om en incisionsfilm används, ska den vara jodoforimpregnerad1,3. Skapa en kemisk och fysisk barriär runt insicionsstället med en 3M™ Ioban™ 2 Antimikrobiell Incisionsfilm för att minska hudrekoloniseringen och därmed risken för postoperativ sårinfektion14,15.

   Operationspersonalen kan utföra en sista kontroll av instrumentens sterilitet med hjälp av en 3M™ Comply™ SteriGage™ kemisk indikator.

   3M Ioban 2
   3M Ioban 2 Klinisk sammanfattning


 • En sjuksköterska kontrollerar en patient som ligger i en sjukhussäng

  Temperaturhantering

   Oavsiktlig hypotermi är lätt att förebygga. Studier visar att uppvärmning av patienter genom att upprätthålla en kärntemperatur på 36° C eller högre, hjälper till att förbättra utfallet genom att minska frekvensen av komplikationer som ofta är förknippade med oavsiktlig hypotermi. Konsekvenserna av hypotermi inkluderar högre dödlighet, längre sjukhusvistelse och ökad sårinfektion17.

   3M är engagerade i att tillhandahålla lösningar för uppvärmning av patienter som hjälper till att förbättra patientens återhämtning.

   Varför Bair Hugger?
   En pålitlig, beprövad lösning - vi har hjälpt sjukvårdspersonal att upprätthålla normotermi hos kirurgiska patienter i över 30 år, med oöverträffade kliniska evidens för att stödja användningen av Bair Hugger patientuppvärmningslösningar.
   Ta reda på varför Bair Hugger utformats för att vara annorlunda

   Vad är nytt?
   På 3M tillhandahåller vi mer än produkter, vi arbetar som en partner med sjukvårdspersonalen och tillhandahåller högkvalitativ forskning och utbildningsverktyg som hjälper dig att välja rätt lösning för att upprätthålla normotermi för dina kirurgiska patienter.

   Utforska och ladda ner de senaste resurserna här


 • En kirurg applicerar ett transparent sårförband på ett kirurgiskt snitt

  Hantering av incisionen

  En dålig läkning av operationssåret kan leda till kirurgiska komplikationer (SSC), såsom postperativ sårinfektion (SSI), såröppning, hematom och serom. Var och en av dessa komplikationer kan leda till fördröjd läkning, förlängd sjukhusvistelse, återinläggning på sjukhus, reoperation och ökad sjuklighet och dödlighet24.

  Operationssåret bör täckas med ett lämpligt interaktivt förband i slutet av operationen8. Stäng, skydda och täck med 3M:s postoperativa vårdssystem, inklusive 3M™ Tegaderm™ Absorbent transparent absorberande akrylatförband.


Kontakta 3M för rådgivning

3M engagerar sig i att samarbeta med dig för att minska postoperativa sårinfektioner samt öka effektiviteten och patientkomforten. Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan möta dina behov.


Referenser

  1. Smyth ET et al. (2008) Four Country Healthcare Associated Infection Prevalence Survey 2006: Overview of the results. Journal of Hospital Infection; 69:230–48.
  2. Kirkland et al (1999) The impact of surgical-site infections in the 1990s: attributable mortality, excess length of hospitalization, and extra costs. Infect Control Hosp Epidemiol; 20(11): 725–730.
  3. Coello R, et al (2005) Adverse impact of surgical site infections in English hospitals J. Hosp. Infect 60: 93–103.
  4. Whitehouse et al. (2002) The impact of surgical-site infections following orthopedic surgery at a community hospital and a university hospital: adverse quality of life, excess length of stay, and extra cost. Infect Control
  5. Plowman R, Graves N, Griffin M et al (1999) The socio-economic burden of hospital acquired infection. London: Public Health. Laboratory Service.
  6. NICE (2019) Surgical site infections: prevention and treatment, Clinical guideline [NG125] Published April 2019.
  7. RKI (2018) Prevention of postoperative wound infections: Commission recommendation for hospital hygiene and infection prevention (KRINKO) at Robert Koch Institute, Published April 2018.
  8. WHO (2018) Global guidelines for the prevention of surgical site infection, second edition. Geneva: World Health Organization. Published 2018.
  9. WIP (2011) Prevention of post-operative wound infections, Work-group Infection Prevention. Published May 2006, Last updated May 2011
  10. CDC (2017) Centers for Disease Control and Prevention, Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection. Published August 2017
  11. AOS (2016) American College of Surgeons and Surgical Infection Society: Surgical Site Infection Guidelines. Updated 2016
  12. SF2H (2013) Gestion préopératoire du risque infection. Published October 2013.
  13. NASIC (2018) National Association of Specialists on İnfection Control (Russian Federation). Clinical Recommendations. Surgical Site Infections Prophylaxis. Published 2018.
  14. Yoshimura et al. Plastic iodophor drape during liver surgery operative use of the iodophor impregnated adhesive drape to prevent wound infection during high risk surgery. World J. Surgery. 2003; 27:685-688.
  15. Bejko et al. Comparison of efficacy and cost of iodine impregnated drape vs. standard drape in cardiac surgery:Study in 5100 patients. J Cardiovasc Trans. Res. 2015;8:431-437.
  16. Dancer, S.J., Stewart, M., Coulombe, C., et al., Surgical site infection linked to contaminated surgical instruments, Journal of Hospital Infection, 2012;81(4):231-238.
  17. Sessler, DI. Perioperative Heat Balance. Anesth. 2000; 92: 578–596.
  18. AHSN Network (2019) National wound care strategy programme 2018/19 https://www.ahsnnetwork.com/about-academic-health-science-networks/national-programmes-priorities/national-wound-care-strategy-programme: accessed 30th March 2020
  19. 3M data on file. EM-05-014692. EM-05-014725.
  20. 3M data on file. EM-05-014684.
  21. Meeks DW, Lally KP, Carrick MM et al. Compliance with guidelines to prevent surgical site infections: As simple as 1-2-3? Am J Surg 2011; 201(1):76–83.
  22. Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA et al. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiology 2011; 32(2):101–114.
  23. Anderson, Deverick J., et al. Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2014; 35(6): 605–627.
  24. World Union of Wound Healing Societies [WUWHS], Closed surgical incision management: understanding the role of NPWT, 2016.

 • Hitta svaren på de vanligaste frågorna gällande 3M Health Care

  Gå till frågor & svar

 • Gå med i 3M Health Care Academy och bredda din yrkeskunskap

  Lär mer

 • Om du har en fråga om en 3M Health Care-produkt eller -tjänst, vänligen kontakta oss

  Kontakta oss nu

Stäng  
 • Alla fält är obligatoriska såvida de inte angetts som valfria.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Skicka

Tack

Formuläret har skickats

Vi ber om ursäkt...

Ett fel inträffade då informationen skickades in. Försök igen senare...

Stäng  
 • Alla fält är obligatoriska såvida de inte angetts som valfria.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Skicka

Tack

Formuläret har skickats

Vi ber om ursäkt...

Ett fel inträffade då informationen skickades in. Försök igen senare...