En sjuksköterska tvättar händerna

För bättre utfall

 

Varje patient. Varje gång.

Du finns här för patienterna. Vi finns här för dig.

Den globala pandemin har förändrat livet på många sätt världen över. Operationssalarna tystnade, medan du tog hand om dem som behövde vård.

Nu när du strävar efter att genomföra operationer under denna exceptionella tid fokuserar du på det som betyder mest, att håller patienterna säkra och friska.

3M finns här för att hjälpa till med vetenskapligt beprövade lösningar och behandlingar baserade på klinisk evidens. Med målsättningen att förhindra komplikationer och uppnå bättre patientutfall.

Varje patient. Varje gång.

Nya webinarier: Tillbaka till operation – personlig skyddsutrustning i operationssalen. Registrera dig idag!


Stäng  

3M gör sitt yttersta för att stödja dig med kliniskt beprövade lösningar som skyddar dig och dina patienter, så att du kan fokusera på det väsentliga.

Klicka på punkterna för att lära dig mer om 3M:s lösningar, från patientförberedelse till kirurgiskt ingrepp och patientens återhämtning.

 • 3M:s lösningar från Infografik om patientförberedelse

Förberedande uppvärmning

Så lite som 10–20 minuters uppvärmning före induktionen med värme från 3M™ Bair Hugger™ normotermisystem lagrar värme i patientens periferi, så att kärntemperaturen sjunker mindre på grund av redistributionstemperaturfall¹.

Lär dig mer

Antiseptisk håravkortning

3M™ Kirurgiska Clippers – höj standarden, minska antalet skärsår². Oavsett vilken inriktning kliniken har inom kirurgi, eller behov av arbetsflöden eller budget, kan kirurgiska Clippers från 3M bidra till en positiv perioperativ upplevelse.

Lär dig mer

Intraoperativ patientuppvärmning

3M™ Bair Hugger™ normotermisystem bidrar till att bibehålla normotermi hos patienten under ingrepp, vilket minskar risken för komplikationer relaterade till oavsiktlig perioperativ hypotermi⁷.

Lär dig mer

Temperaturövervakning

3M™ Bair Hugger™ Temperaturövervakningssystem är ett icke-invasivt, kontinuerligt system för övervakning av kärntemperaturen som har visat sig vara lika noggrant som en lungartärkateter och andra vanligt förekommande invasiva system⁶.

Lär dig mer

Vaskulära accesser

Vid varje IV-infart och alla IV-accesspunkter föreligger en risk för komplikationer, dvs. infektion, dislokation eller hudskada. Lär dig mer om hur du kan skydda varje IV-infart, från införandet till borttagandet.

Lär dig mer

Postoperativ hantering - den kirurgiska incisionen

3M™ Tegaderm™ Absorbent ger en helt transparent barriär och längre användningstid genom att möjliggöra aktiv övervakning och tidiga åtgärder utan påverkan på den kirurgiska incisionen. Patienterna kan duscha och återgå till livet.

Lär dig mer

Steriliseringskontroll

Med hjälp av 3M kan du snabbare och enklare säkerställa att kirurgiska instrument och utrustning har steriliserats ordentligt.

Lär dig mer

Personlig skyddsutrustning

3M gör sitt yttersta för att informera läkare och vårdpersonal om hur man använder personlig skyddsutrustning på ett säkert sätt för att skydda sig själva och patienterna.

Lär dig mer

Antimikrobiella incisionsfilmer

Studier visar att användningen av en 3M™ Ioban™ 2 Antimikrobiell incisionsfilm kan minska risken för hudrekolonisering som är förknippad med postoperativ sårinfektion (SSI)³,⁴,⁵.

Lär dig mer

Negativ trycksårsbehandling med instillation

V.A.C. VERAFLO CLEANSE CHOICE™-förband som används med V.A.C. VERAFLO™-behandling bidrar till att underlätta borttagningen av infekterat material.

Verifiering av miljörengöring

Förorenad eller ren? Det är inte synligt för blotta ögat. 3M™ Clean-Trace™ ATP-övervakningssystem kan presentera ett hygienresultat i realtid så att du känner dig trygg med att det är rent.

Lär dig mer

Negativ trycksårsbehandling - förslutna incisioner

PREVENA™-behandlingen är unikt utformad för att möjliggöra hantering av det kirurgiska incisionsområdet som bidrar till att skydda patienter, läkare och sjukhus från konsekvenserna av komplikationer i form av postoperativa sårinfektioner.

Negativ trycksårsbehandling med instillation

Ekonomiska modeller visar att V.A.C. VERAFLO™-behandling, jämfört med V.A.C.®-behandling, kan bidra till att sänka den totala vårdkostnaden för patienter med infekterade eller kontaminerade sår genom kortare sjukhusvistelser och färre operationer.

Skyddar dig. Förbereder dem.


Förebygga komplikationer. Återställa liv.

 • Infografik om postoperativa sårinfektioner

  Minska risken för postoperativa sårinfektioner

  Upp till 5 procent av alla patienter som genomgår en operation drabbas av de negativa följderna av en postoperativ sårinfektion, ofta med en förlängd sjukhusvistelse som följd. Omkring 60 procent av alla postoperativa sårinfektioner kan emellertid undvikas genom evidensbaserade åtgärder.

  Lär dig mer


Välgrundade beslut. Fortsatt utbildning.

 • Inköpsstöd
  Inköpsstöd

  Hitta allt du behöver veta om patientuppvärmning, antimikrobiella incisionsfilmer och hantering av den kirurgiska incisionen för att enklare kunna fatta välgrundade beslut om hur du ska utrusta dina vårdmedarbetare i denna svåra tid.

  Lär dig mer

 • Health Care Academy
  3M℠ Health Care Academy

  Genom 3M℠ Health Care Academy kan du anmäla dig till kurser och webinarier som tar upp ämnen som är relevanta för din klinik.

  Registrera dig idag


Konvektiv uppvärmning och covid-19

Läs det senaste svaret från 3M beträffande vikten av att värma upp kirurgiska patienter under covid 19-pandemin.


Kontakta oss

Våra 3M-specialister väntar ivrigt på att få ge sig ut på fältet igen med våra klinikkunder. Vi finns här för dig.

Lär dig mer


Referenser

 1. Horn EP, Bein B, Bohm R, Steinfath M, Sahili N, Hocker J. The Effect of Short Time Periods of Pre-Operative Warming in the Prevention of Peri-operative Hypothermia. Anaesth. 2012. 67(6).
 2. 3M data on file 05-013632.
 3. Yoshimura et al. Plastic iodophor drape during liver surgery operative use of the iodophor impregnated adhesive drape to prevent wound infection during high risk surgery. World J. Surgery. 2003; 27:685-688.
 4. Rezapoor M, Tan TL, Maltenfort MG, Parvizi J. Incise draping reduces the rate of contamination of the surgical site during hip surgery: a prospective, randomized trial. J Arthroplasty. Im Druck.
 5. Bejko et al. Comparison of efficacy and cost of iodine impregnated drape vs. standard in cardiac surgery: study in 5100 patients. J Cardiovasc Trans. Res. 2015; 8:431-437.
 6. Eshraghi Y et al. An Evaluation of a Zero-Heat-Flux Cutaneous Thermometer in Cardiac Surgical Patients. Anesth Analg. 2014 Sep;119(3):543–9.
 7. Sessler DI. Mild Perioperative Hypothermia. N Engl J Med 1997; 336:1730-1737.
 8. Kim PJ, Attinger CE, Steinberg JS, et al. The Impact of Negative-Pressure Wound Therapy with Instillation Compared with Standard Negative-Pressure Wound Therapy: A Retrospective, Historical, Cohort, Controlled Study. Plast. Reconstr. Surg.2014; 133:709-716.