”Own the Zone” för att förebygga hypotermi med 3M™ Bair Hugger™ normotermisystem

Sjuksköterska som ”Owns the Zone”
 • Möjligheten att förebygga hypotermi under kirurgi kan vara väldigt värdefull för sjukvårdsinrättningar idag och i framtiden. ”Own the Zone” innebär att patientens kärntemperatur i kroppen ligger inom det normoterma temperaturintervallet 36,0–37,5 °C under kirurgi.1,2 Rätt använda kan system för patientuppvärmning och temperaturövervakning i operationssalar hjälpa operationsteamet att proaktivt övervaka och upprätthålla patientens kärnkroppstemperatur från det att patienten kommer in till preop-avdelningen och tills patienten skrivs ut från vårdavdelningen.


 • Lär dig hur du kan hjälpa till: ”Own the Zone”
 • Lär dig hur du kan hjälpa till: ”Own the Zone”

  • Varför är upprätthållandet av normotermi så viktigt för patientutfallet?
  • Vilka vanliga missuppfattningar finns det om patientuppvärmning – och hur är det egentligen?
  • Hur kan min vårdinrättning tillämpa ”Own the Zone” på ett framgångsrikt sätt?

  Du hittar svaren på de här frågorna och många fler i den kostnadsfria rapporten Own the Zone: Vikten av proaktiv temperaturreglering som ny standard i patientvården.


 • Videobild av ”Own the Zone”
  3M™ Bair Hugger™ temperaturövervakningssystem

  Grader spelar roll när det gäller att upprätthålla normotermi. Även en mindre nedgång i kroppens kärntemperatur kan leda till oavsiktlig hypotermi – en kirurgisk komplikation som har förknippats med ökad risk för postoperativa sårinfektioner och andra kostsamma konsekvenser, vissa av dem potentiellt dödliga.

 • Grafisk bild av ”Own the Zone”
  Vikten av temperaturreglering

  Proaktiv temperaturreglering med hjälp av Bair Hugger normotermisystem kan hjälpa den kliniska personalen att ”Own the Zone” och upprätthålla normotermi för alla kirurgiska patienter under hela den perioperativa processen. Lär dig mer med vår infografik ”Own the Zone”.


Så tillämpar du ”Own the Zone” under hela den kirurgiska processen.

 • Pre-op
  Använd förberedande uppvärmning med en Bair Hugger-enhet för konvektiv uppvärmning för att motverka temperaturfall till följd av redistribuering och övervaka patientens kärntemperatur proaktivt med Bair Hugger temperaturövervakningssystem.
 • Intra-op

  Övervaka kärntemperaturen med Bair Hugger temperaturövervakningssystem. Och fortsätt sedan att proaktivt upprätthålla normotermi med ett Bair Huggertäcke eller en Bair Huggerrock under hela det kirurgiska ingreppet.

 • Post-op

  Bibehåll patientkomforten och bidra till snabbare återhämtning genom att kontinuerligt övervaka kärntemperaturen.

gradient hero banner
Dags att ”Own the Zone”
 • Förpassa hypotermibehandling till historien med Bair Hugger normotermisystem, som innehåller ett brett sortiment av täcken och rockar för konvektiv uppvärmning med hög prestanda. De spelar en viktig roll i arbetet med att upprätthålla normotermi, vilket hjälper till att skydda patienterna och förbättra resultatet. Läs mer om hur vi kan hjälpa klinisk personal att införa normotermiprotokoll med en komplett lösning för uppvärmning och temperaturövervakning.

 • bild på kärntemp
  Temperatur är ett viktigt tecken

  Kroppens kärntemperatur är ett kritiskt livstecken som behöver övervakas under hela den perioperativa processen. Proaktiv mätning av kroppens kärntemperatur med ett enhetligt, noggrant och icke-invasivt system är det enda riktiga sättet att äga den normotermiska temperaturzonen (36,0 °C till 37,5 °C)1,2 och skydda patienter från oavsiktlig, perioperativ hypotermi. Lär dig mer mer om Bair Hugger temperaturövervakningssystem i vår infografikvideo.


Referenser

 1. Schroeck H, Lyden AK, Benedict WL, Ramachandran SK. Time Trends and Predictors of Abnormal Postoperative Body Temperature in Infants Transported to the Intensive Care Unit. Anesthesiology Research and Practice. 2016:7318137
 2. Hooper VD, Chard R, Clifford T, Fetzer S, Fossum S, Godden B, Martinez EA, Noble KA, O’Brien D, Odom-Forren J, Peterson C, Ross J, Wilson L. ASPAN’s Evidence-Based Clinical Practice Guideline for the Promotion of Perioperative Normothermia: Second Edition. Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol 25, No 6 (december), 2010: sid. 346–365