Vaskulär infart

Vaskulär infart

Minska infektionsrisken vid alla accesspunkter

 • Vid varje intravenös infart finns det risk för infektion, dislokation, hudskada och andra komplikationer. Dessa komplikationer kan orsaka patienten smärta och obehag, förlänga sjukhusvistelsen, kräva ytterligare behandling och kirurgiska ingrepp – till och med ökad patientdödlighet.

  3M Science har skapat unika innovationer som ger dig det du behöver för att fixera och skydda alla IV-infarter – från införande till borttagning.

  Vårt breda utbud gör det enkelt för dig att välja och använda rätt produkter: från transparenta barriärfilmer och fixeringsanordningar till antimikrobiella förband och desinficeringsproppar.

  Vi kan hjälpa dig att ge omtänksam vård med evidensbaserade lösningar som skyddar patient- och kliniksäkerhet, hjälper till att förhindra riskerna för kostsamma komplikationer och förbättra patientnöjdheten.


 • IV-behandling

  Vad är IV-behandling?

  IV-behandling används oftast för att administrera vätskeersättning, anestesi, antibiotika, kemoterapi, näringsstöd och smärtlindring, för att förhindra uttorkning och för att stödja diagnostisk testning (t.ex. centralt venöst tryck, kardiell uteffekt, artärtryck).

  Åtkomstpunkterna kan omfatta perifera, subklaviska, jugulara och femorala vener och kan bero på patientens ålder, diagnos, venhälsa, infusionssyfte, behandlingslängd och läkemedelstyp.

 • Varför det är viktigt att kontrollera IV-behandlingen

  Varför är det viktigt att kontrollera IV-behandlingen?

  Felaktigt införande och felaktig vård vid IV-behandling kan leda till komplikationer som trombos, flebit och infektioner i blodomloppet, med allvarliga följdproblem inklusive negativ effekt på patientsäkerheten och ytterligare vårdkostnader för vårdgivaren.


Varför är IV-förband viktiga?

 • IV förband

  IV-förband är en väsentlig del av IV-behandlingen. De förhindrar att såret och kärlet med kanylen skadas, fixerar katetern och förhindrar kontaminering. Dessa självhäftande, transparanta, halvgenomträngliga filmförband i polyuretan möjliggör visuell inspektion av kateterplatsen, säkerställer stabilitet och fixering, skyddar sår från bakterier och vätskor, samt låter huden andas.

  Hämta IV-förbandsväljaren


Hur har 3M hanterat dessa utmaningar?

 • 3M™ Tegaderm™ IV förband

  3M erbjuder tillförlitliga, kliniskt bevisade lösningar för att hantera en rad olika insticksställen för infusionsterapi. 3M:s lösningar för vaskulära infarter har utformats för att minska svårigheterna med fixering och inspektion av insticksställe, för att skydda mot yttre smittämnen och förbättra hudhälsan. 3M™ Tegaderm™ IV förband finns för att fixera och skydda alla typer av katetrar, inklusive perifera, PICC, CVK (icke-tunnellerade & tunnellerade), implanterade portar, artär- och epiduralkatetrar


Hur du kan minska kateterrelaterade blodburna infektioner

 • Infektioner i blodomloppet

  Patienter som får läkemedel intravenöst löper mindre risk att få en blodburen infektion om insticksstället täcks av Tegaderm CHG IV förband, vilket rekommenderas av NICE (National Institute for Health and Care Excellence).

  Efter en medicinteknisk bedömning enligt Medical Technologies Evaluation Programme publicerade NICE riktlinjer som stödde användning av Tegaderm CHG-förband för att täcka och skydda insticksställen för centrala ven- och artärkatetrar hos kritiska sjuka patienter.

  Om Tegaderm CHG-förbandet används som standardrutin har det potential att spara mellan 4,2 och 10,8 miljoner GBP varje år åt NHS i Storbritannien baserat på data som granskats av NICE:s granskningsnämnd (uppskattad kostnadsbesparing per patient på 73 GBP baserat på en baslinjefrekvens för kateterrelaterade blodinfektioner på 1,48 per 1 000 kateterdagar, på populationer på 80 000 upp till 260 000 personer).1

  Visa alla produkter för vaskulära infarter


3M Science. Applied to Life.™ – Health Care


Referenser

  1. 3M Tegaderm CHG IV förband för centrala ven- och artärkatetrar (2015) NICE:s medicinteknologiska handledning MTG25

 • Produkter

  3M Health Care omfattar ledande innovationer inom gipsning, övervakning, fixering, sårbehandling, sterilisering, kirurgiska lösningar och vaskulära infarter.

  Läs mer om 3M:s sjukvårdsprodukter

 • Tillstånd och lösningar

  3M hjälper till att förbättra rutinerna på viktiga områden inom vården, bland annat dekontaminering, hudvård, patientuppvärmning och mycket mer.

  Läs mer om 3M hälsovård och lösningar

 • Kontakta oss

  Om du har frågor om en 3M Health Care produkt eller tjänst kan du kontakta oss

  Kontakta oss nu

Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Ändra ort
Sverige - svenska