Lymfödem i praktiken

Behandla lymfödem för ett aktivt liv

Hjälper människor med lymfödem att uppfylla sina mål för hälsa och livskvalitet.

Lymfödem och kroniskt ödem är tillstånd som kännetecknas av svullnad på grund av ansamlingen av lymfvätska i vävnaderna precis under huden. Svullnaden uppstår oftast i armar eller ben, men även på andra platser. Den orsakar smärta och obehag, påverkar mobilitet och utseende, och kan ha en negativ inverkan på patienters mentala hälsa, vilket ytterligare försämrar deras livskvalitet.

Vårt mål är att använda vetenskap för att lindra sådana problem och göra det möjligt för patienter att leva med bättre mobilitet och vitalitet. Kompressionsbehandling är en vedertagen, effektiv del av behandling av lymfödem och kroniskt ödem.

Läs våra artiklar om tillståndet, skaffa mera insikter om 3M™ Coban™ 2 Tvålagers kompressionssystem, titta på våra utbildningsvideor, och studera våra resurser, lösningar och stödmaterial.

  • Lymfödem är en abnorm svullnad av vävnaderna som kvarstår längre än 3 månader, och som inte försvinner helt under natten eller med upphöjning. Lär dig mer om lymfsystemet och behandling av lymfödem i våra artiklar och videor.

  • Kroniskt ödem (kallas även ödem) definieras som en onormal svullnad av vävnaderna som kvarstår längre än 3 månader, och som inte försvinner helt under natten eller med högläge. Svullna fotleder, fötter, ben, armar och händer, även bål och nacke, kan ha många orsaker, men om de lämnas obehandlade kan patienten drabbas av ytterligare komplikationer, smärta och obehag.

  • 3M förde kompressionsbehandlingen av lymfödem framåt genom att skapa material utvecklade för att ge bekväm, terapeutisk kompression. Ta reda på hur 3M™ Coban™ 2 Tvålagers kompressionssystem effektivt reducerar ödem, stöder läkning, reducerar sårstorlek och bensmärta.

  • Som allmänläkare är den kontinuerliga vården av distriktets patienter mycket viktig. Allmänläkaren är vanligtvis en patients första kontaktpunkt, antingen på vårdcentralen eller i hans/hennes hem eller till och med på ett vårdhem. Vid diagnos och rekommendation av den nödvändiga behandlingen ska ett holistiskt tänkande användas. Dessa innefattar patientens medicinska historik och en grundlig undersökning av ödemet och huden. En del av diagnosen kan vara att remittera patienten till specialister eller till sjukhuset för ytterligare undersökning eller behandling.

  • Hör vad experterna har att säga och läs läkares och patienters berättelser.

  • De är hälsovårdspersonalen som är involverad i diagnosen och hanteringen av patienter med kroniskt ödem och lymfödem.

  • Alla patienter med lymfödem är olika med avseende på typen av lymfödem som de har, dess stadium, vilka extremiteter som är påverkade, deras livsstil, arbete och familjeliv, och om de har andra medicinska tillstånd. Det är viktigt att förstå de begränsningar som en patient kan ha och stödja honom/henne med att hantera sitt lymfödem på bästa sätt i vardagslivet. Medan en individuell plan kan upprättas finns det standardrutiner som krävs, som innefattar hur patienten kan vårda sin hud, följsamhet med användningen av kompression, motionsalternativ och att utföra manuell lymfdränering. Att förena dessa rutiner reducerar risken för komplikationer som t.ex. infektion, hudskador och ökad svullnad.


Kontakta 3M för rådgivning

Kontakta oss idag för mer information kring hur vi kan hjälpa din verksamhet.


  • Få svar på några av de vanligaste frågorna om 3M:s sjukvårdsprodukter och lösningar

  • Gå med i 3MSM Health Care Academy och bredda din yrkeskunskap

  • Om du har frågor om 3M:s sjukvårdsprodukter eller tjänster kan du kontakta oss