Kroniskt ödem
Kroniskt ödem

Kroniskt ödem

Kroniskt ödem (kallas även ödem) definieras som en onormal svullnad av vävnaderna som kvarstår längre än 3 månader, och som inte försvinner helt under natten eller med högläge. Svullna fotleder, fötter, ben, armar och händer, även bål och nacke, kan ha många orsaker, men om de lämnas obehandlade kan patienten drabbas av ytterligare komplikationer, smärta och obehag.


Komplex dekongestiv terapis fyra komponenter

Komplex dekongestiv terapi, en kombination av behandlingsmetoder för att hantera lymfödem, kallas även för fullständig dekongestiv terapi, eller benämns med den engelska förkortningen CDT (Complete Decongestive Therapy).

 • cavilon hudvård ödem
  Hudvård

  I egenskap av kroppens största organ är huden utsatt för många hot. Att återfukta huden dagligen minskar risken för komplikationer förknippade med hudskador.

 • manuellt lymfdränage
  Manuell lymfdränering

  En varsam, icke-invasiv manuell massageteknik som befrämjar den naturliga dräneringen av lymfan. Detta lymfdränage är en del i behandlingen av lymfödem för att reducera svullnad. Den utförs av en utbildad specialist, men en enklare version av massagen kan göras av patienten i hemmet.

 • Kompressionsbehandling coban
  Kompressionsbehandling

  Kompressionsbandage är en hörnsten i fullständig dekongestiv behandling för lymfödem. Det är avgörande att reducera volym för att göra det möjligt för patienten att kunna använda kompressionsstrumpor.

 • Ödem vid motion
  Motion

  Motion är mycket viktig för allmän och lymfatisk hälsa samt mentalt välbefinnande.


Komplikationer förknippade med kroniskt ödem

 • pittingödem kroniska komplikationer

  Kroniskt ödem är ett progressivt tillstånd. Ödemet är till att börja med mjukt och gropigt och tenderar att reduceras vid högläge
   

  • Om tillståndet inte behandlas blir svullnaden kvarstående
  • Högläge lindrar inte symtomen
  • Vävnaderna blir hårdare med tiden och fibrotiska

  Pittingödem jämfört icke pittingödem

  • Skillnaden mellan pittingödem och icke pittingödem visas genom att anbringa tryck på det svullna området genom att trycka ner på huden med ett finger. Om trycket orsakar en grop som kvarstår en viss tid efter att trycket har släppts kallas ödemet för pittingödem. Vid icke pittingödem leder tryck som anbringas på huden inte till en kvardröjande grop. Denna typ av ödem är vanligare i armar och ben.


 • perfekt kompression för ödem

  Vilken är den bästa kompressionen

  • Integrerade oelastiska och elastiska komponenter
  • Komfortabel, dvs. skapar en god, anatomisk passform
  • Medger full funktionsförmåga och rörelse
  • Komfortabel vid vila
  • Lätt att applicera och anpassa till olika storlekar och former på extremiteter
  • Icke-allergisk och hållbar

   


Komplikationer förknippade med ödem

Om icke pittingödem lämnas obehandlat kan det orsaka en rad olika komplikationer. Då huden sträcks på grund av svullnaden kan den bli hård och sprucken, vilket gör den sårbar för infektion. Med tiden kan svullnaden leda till permanenta ärr på den djupa vävnaden under det påverkade området, vilket gör den hård och fibrotisk. Dessutom kan den orsaka dålig cirkulation och öka risken för sårbildning.


 • Jeroens

  Jeroens berättelse

  Jag heter Jeroen och jag föddes med primärt lymfödem i mitt vänstra ben. Senare spred det sig över hela kroppen. Alla läkare säger att det är många saker jag inte kan göra. Jag är fast besluten att visa att de har fel genom styrketräning och att träna min kropp. Genom att berätta min historia på sociala medier har jag kommit i kontakt med många andra patienter som inte trodde att det var möjligt att göra det de älskar att göra. Det har visat sig att, efter jag börjat med styrketräning, så har mitt lymfödem blivit mycket enklare att hantera och kontrollera.

  Du hittar mig på Instagram @jauwerx


Exempel på komplikationer förknippade med obehandlat ödem

 • cellulit
  Cellulit

  Akut inflammation av huden och subkutana vävnader.

 • Maceration
  Intertrigo/maceration

  Våt, fuktig hud och vävnad.

 • Bensår
  Venösa bensår

  Bensår som uppstår på grund av venösa problem kallas venösa sår. De uppstår vanligtvis på benets insida, just ovanför fotleden.

 • fissurer kroniskt ödem
  Fissurer

  Längre spricka, skada eller rivsår i vävnaden.

 • Follikulit
  Follikulit

  Varblåsor runt hårskaftet.

 • Kutan
  Kutana svampinfektioner

  icke-invasiva infektioner i hud, hår eller naglar.

 • Fibros
  Fibros

  Överbliven, hård vävnad.

 • Atrophie
  Atrophie blanche

  Lesioner är sköra, släta, elfenbensvita plack förknippade med förändringar i den tunna, mjuka vävnaden.

 • Lymforré
  Lymforré

  Läckage, utsöndring av proteinrik lymfa.

 • Papillomvirus
  Papillomvirus

  Vårtigt papillom som vanligtvis uppstår på foten, vilket ger huden ett utseende som påminner om kullerstenar.

 • Tryck
  Trycksår

  Skada på huden eller underliggande vävnad förknippad med tryck på benutskott.