Lymfödem i praktiken
Hälsovårdspersonal och deras roll

Hälsovårdsteamet - vilka är de och vad gör de?

 • De är hälsovårdspersonalen som är involverad i diagnosen och hanteringen av patienter med kroniskt ödem och lymfödem.


Tvärdisciplinärt team

 • Distriktssköterska (inklusive mottagningssköterska)
  Definition - En sköterska som besöker och behandlar patienter i deras hem eller på allmänläkarens mottagning, som verkar inom ett specifikt område eller kopplad till en specifik allmänkirurgimottagning eller hälsocenter.

  Roll - Direktkontakt med patienten, för att stödja planen som tagits fram av allmänläkarens kliniska specialist.
 • Definition - En specialistläkare som diagnostiserar och behandlar hud-, hår- och nagelsjukdomar.

  Roll - Remittering kan krävas i händelse av cellulit, misstänkta känsligheter eller andra hudsjukdomar som är samtidiga med kroniskt ödem eller venös insufficiens.
 • Definition - Läkare som behandlar akuta och kroniska sjukdomar och ger preventiv vård och hälsoutbildning till patienter.

  Roll - Ofta den första kontaktpunkten för patienter med lymfatiska eller venösa sjukdomar; tar fram vårdplan med andra medlemmar i det tvärvetenskapliga teamet, remitterar patienten efter behov, primär uppföljningskontakt.
 • Definition - Kallas ibland också för vårdbiträden eller stödarbetare. Vårdbiträden är inte behöriga sjuksköterskor, men arbetar i ett tvärdisciplinärt team med sköterskor, barnmorskor och annan hälsovårdspersonal.

  Roll - Stöder vård och patienters komfort och välbefinnande.
 • Definition - En specialist på infektionssjukdomar är invärtesmedicinläkare som är kvalificerad som en expert på diagnos och behandling av infektionssjukdomar.

  Roll - Granskar en patients medicinska data, inklusive journaler, röntgenbilder och laboratorierapporter när en infektion är svårdiagnostiserad eller när en patient inte svarar på behandling av en sjukdom. Specialisten kan tillhandahålla speciella insikter i tester som hjälper till vid diagnostisering av och kunskap om infektionen och med att förebygga återkommande infektioner.
 • Definition - Klinisk specialistläkare som ger lymfödemfokuserad vård till patienter, inklusive bedömning och diagnos, och information om lymfödem till annan hälsovårdspersonal.

  Roll - Att bedöma, diagnostisera och behandla patienter med lymfödem: mäta, ordinera och passa in och förklara användning och skötsel av kompressionsprodukter; kommunicera information om vård till andra medlemmar i det tvärdisciplinära teamet.
 • Definition - En person som besitter yrkesbehörighet att bereda och dispensera läkemedel och andra förskrivningar från en lämplig läkare; kan också förskriva för medicinska tillstånd inom hans/hennes egen kompetens.

  Roll - Göra årliga förskrivningsgranskningar, återkoppla information tillbaka till allmänläkaren; ge råd till medlemmar i det tvärdisciplinära teamet vid förskrivning av bästa praxis; använda frekvent kontakt med patienter för att kommunicera till andra medlemmar i det tvärvetenskapliga teamet; verka som ett "skyddsnät".
 • Definition - Licensierad hälsovårdspersonal som kan hjälpa patienter att reducera smärta och förbättra eller återställa rörlighet genom manuell terapi, terapeutisk motion och användningen av elektrofysiska modaliteter.

  Roll - Bistå med att förbättra patienters mobilitetsstatus; styra patienter till allmänläkare om förvärrat ödem eller hudförändringar på extremiteten observeras.
 • Definition - En läkare som diagnostiserar och behandlar abnormiteter i den nedre extremiteten, vanligtvis i foten och fotleden.

  Roll - Styra patienter till allmänläkare om förvärrat ödem eller hudförändringar på extremiteten observeras; stödja fortlöpande användning av kompression.
 • Definition - Klinisk specialistsköterska som fokuserar på att förebygga skador på huden och i underliggande vävnader, på att befrämja läkning av sår med fördröjd läkning, och på att kommunicera information om prevention och läkning till annan hälsovårdspersonal.

  Roll - Att bedöma och diagnostisera patienter med lymfödem: mäta, ordinera och passa in och förklara användning och skötsel av kompressionsprodukter; kommunicera information om vård till andra medlemmar i det tvärdisciplinära teamet.
 • Definition - Klinisk specialistsköterska som fungerar som en central medlem i det vaskulära teamet, bedömer och diagnostiserar patienttillstånd och kommunicerar om och samordnar tjänster och vård mellan sjukhuset och närsamhället.

  Roll - Att bedöma och diagnostisera patienter med lymfödem: mäta, ordinera och passa in och förklara användning och skötsel av kompressionsprodukter; kommunicera information om vård till andra medlemmar i det tvärdisciplinära teamet.
 • Definition - En specialistläkare som fokuserar på medicinska och kirurgiska interventioner för behandlingen av sjukdomar som påverkar det vaskulära systemet, inklusive sjukdomar i artärer, vener och lymfkärl.

  Roll - Behandla den underliggande sjukdomen genom kirurgisk intervention. Styra patienter till relevant läkare om ödemet förvärras eller i händelse av hudförändringar på extremiteten.

 • Anna

  Annas berättelse

  Jag heter Anna och jag har sekundärt lymfödem efter en operation för melanom. Jag skapade en instagramprofil där jag har kontakt med patienter från hela världen och där jag försöker hjälpa dem att acceptera sin sjukdom, samtidigt som jag ger dem hopp och uppmuntran för att kunna leva ett bättre liv med lymfödem. Jag berättar om hur jag hanterar mitt eget lymfödem på daglig basis, med tips och knep och vilka kläder man kan ha på sig när man är begränsad av lymfödem. Jag har nu skrivit en bok om min resa som heter ""Lymphedema after Cancer: Stile_Compresso" för att förmedla kunskap om lymfödem och ge hopp till andra patienter.

  Följ mig på instagram @stile_compresso