Lösningar för dekontaminering och sterilisering på sjukhus

Lösningar för dekontaminering och sterilisering på sjukhus

Håll operationsinstrumenten sterila

 

Infektionsförebyggande program kräver grundlig rengöring och sterilisering av kirurgiska instrument för att göra dem säkra att använda. Vård- och läkemedelsföretag över hela världen vänder sig till 3M för att få hjälp med tillförlitliga lösningar för kontroll på alla nivåer i steriliseringsprocessen så som utrustnings-, last-, förpacknings- och exponeringskontroll. Med ett omfattande produktutbud, utbildningar och kunskap kan 3M hjälpa dig att hitta lösningar för just dina behov inom dekontaminering och sterilisering. Kontakta en specialist om du vill veta mer.


Tillsammans kan vi minska infektionsrisken

 • 6.4

  6,4 % av alla patienter i Storbritannien drabbas någon gång av en vårdrelaterad infektion (HCAI)1.

 • 1 miljard GBP

  UK National Audit Office rapporterar att vårdrelaterade infektioner orsakar åtminstone 5 000 dödsfall, och kostar NHS minst 1 miljard GBP per år.2

 • Vårdrelaterade infektioner leder till 37 000 dödsfall

  En försiktig uppskattning av EU indikerar att vårdrelaterade infektioner orsakar 37 000 dödsfall och kostar 5,48 miljarder EUR per år, exklusive produktivitetsförlust.3


Innovativa lösningar för dekontaminering och sterilisering

 • Mugg

  I över 50 år har 3M haft ett gott renommé när det gäller att skapa innovativa steriliseringsprodukter. Våra produkter och lösningar för sterilisering hjälper till att förbättra kunskap, professionalism och produktivitet på sterilcentraler.

  Du kommer att bli förvånad när du hör vilken skillnad 3M:s metoder, utbildningar och lösningar kan göra på ditt sjukhus och vi kommer att arbeta tillsammans med dig för att uppfylla dina behov, från utmaningarna på högbelastade akutmottagningar till de speciella behoven på öppenvårdsmottagningar och primärvårdskliniker.


Övervaka steriliseringens effektivitet med 3M

 • Med tanke på den ökade efterfrågan på snabb omsättning av behandlade produkter kan steriliseringsprocessen vara en utmaning, särskilt med tanke på att det inte går att kompromissa när det gäller att följa standarder, riktlinjer och rekommenderade rutiner.

    

  1. Utbud:
   3M:s produkter täcker alla stadier under steriliseringsprocessen
  2. Kvalitet:
   3M:s steriliseringslösningar följer internationellt erkända standarder
  3. Tillförlitlighet:
   Du kan lita på att avläsningar av 3M-produkter är tillförlitliga.
  4. Innovation:
   3M förstår dina utmaningar och erbjuder lösningar för att hjälpa dig att hantera dem.

  På 3M ställer vi våra resurser för ledarskap, steriliseringsprodukter, tjänster och utbildning till ditt förfogande.

  Kontakta en specialist

Lastkontroll, förpackningskontroll, exponeringskontroll, journalföring, utrustningskontroll

Rekommenderade rutiner

 • Diagram över rekommenderade rutiner

  Viktiga steg vid steriliseringskontroll

  Hela processen vid steriliseringskontroll kan övervakas med hjälp av lösningar från 3M, vilka ger dig högsta möjliga tillförlitlighet. Lär dig mer om rekommenderade rutiner inom sterilisering nedan:


Ångpenetrationstester


 • Ångpenetrationstester är de traditionella Bowie & Dick testpaket som specificeras i ISO 11140-3 samt alternativa ångpenetrationstester. Dessa alternativa test måste uppfylla kraven i ISO 11140-4 och är oftast utrustade med antingen kemiska indikatorer eller med parametriska indikatorer (Storbritannien). I Europa finns en trend att välja fysikaliska indikatorer, så som 3M Elektroniskt Test System (ETS).

  Varje test har för- och nackdelar. Till exempel är en kemisk indikator enkel att använda, men om ett problem påvisas kan det vara svårt att dra någon slutsats om vad som orsakar problemet. Med ett parametriskt penetrationstest kan man få tillgång till data som möjliggör felsökning.

  Påminnelse: om ditt kvalitetssystem är baserat på europeiska normer kan det vara nödvändigt att utföra ett läcktest med jämna intervall eller dagligen.

  Gå till våra dekontaminerings- & steriliseringsprodukter för att få veta mer om hur våra lösningar kan hjälpa dig med processerna för utrustningskontroll.

  Få mer information kring hur 3M kan hjälpa dig att säkerställa goda steriliseringsrutiner i din verksamhet.

  Kontakta en specialist
   

   

   

Använda indikatorer

 • En biologisk indikator identifierar faktisk avdödning av mikrobiella sporer inne i autoklaven, medan en kemisk indikator endast anger att en eller flera av de avgörande parametrarna för att uppnå sterilisering har uppnåtts.

  Ny teknologi från 3M har förbättrat tiden för resultat av biologiska indikatorer. De ger snabbare resultat än någonsin, på bara en timme. Eftersom det är opraktiskt att ställa varje last i karantän i flera dagar eller timmar, vilket skulle vara fallet med en konventionell biologisk indikator, rekommenderar 3M användning av 3M™ Attest™ Super Rapid biologisk indikator och testpaket, som har designats för att ge svar inom en timme.

  Tack vare tillförlitligheten och kvaliteten i svaret kan regelbunden användning av biologiska indikatorer bidra till en förbättrad steriliseringsprocess och bättre kliniska utfall.

  Ta reda på hur 3M kan hjälpa dig att säkerställa goda steriliseringsrutiner i din verksamhet.

  Kontakta en specialist

Resurser

 • Kontrollera och frigör individuella laster.

 • Identifiera om en eller flera av de kritiska parametrar som krävs för en lyckad förpackningssterilisering har uppnåtts.

 • Fastställ med bara ett ögonkast om en förpackning eller ett instrument har exponerats för steriliseringsprocessen.

 • 3M kan hjälpa dig med omfattande lösningar för alla typer av kontroll och dokumentation.

 • Kontrollera proteinrester på kirurgiska instrument efter desinfektion med 3M™ Clean Trace™ proteintest

Referenser

  1. Health Protection Agency (2011) English National Point Prevalence Survey on Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use, 2011
  2. National Patient Safety Agency: The Economic Case: Implementing near-patient alcohol handrub in your trust, 2004
  3. ECDC, Surveillance of surgical site infections in Europe, 2008–2009, Stockholm. ECDC, 2012.

 • 3M Health Care omfattar ledande innovationer inom gipsning, övervakning, fixering, sårbehandling, sterilisering, kirurgiska lösningar och vaskulära infarter.

  Läs mer om 3M:s sjukvårdsprodukter

 • 3M hjälper till att förbättra rutinerna på viktiga områden inom vården, bland annat dekontaminering, hudvård, patientuppvärmning och mycket mer.

  Läs mer om 3M hälsovård och lösningar

 • Om du har frågor om en 3M Health Care produkt eller tjänst kan du kontakta oss

  Kontakta oss nu