Medical

Medical träning och utbildning

Health Care utbildning utformad för dig

Inspirerande lärande för sjukvårdspersonal

Din resa börjar här

3M Health Care Academy är en utbildnings- och träningsresurs för hälso- och sjukvårdspersonal som vill hålla sig uppdaterade i sitt yrkesliv och utveckla sin karriär. Som medlem har du tillgång till ett varierat utbildningsinnehåll inom viktiga produktområden.

 

För att få en inblick i hur plattformen för 3M Health Care Academy eLearning ser ut, samt några korta instruktioner om hur man navigerar på plattformen och bland
eLearning-modulerna, vänligen se denna video.
 

Lär mer

Om du söker stöd till din enhet eller önskar tillgång till våra on-linekurser, vänligen kontakta oss.

Är du redan medlem i Health Care Academy? Då loggar du bara in.Sök

Medical kurskatalog

Onlineutbildning och mer

Ta en titt i vår kurskatalog från Medical, där finner du onlineutbildning framtagen av 3M:s specialister och branschexperter.

Filtrera efter
Sortera efter
Tags
Tags
 • Hur du använder 3M™ Bair Hugger™ Värmeenhet modell 77521

  Denna kurs kommer att ge en översikt över betydelsen av patientuppvärmning och behandling med hjälp av 3M™ Bair Hugger™ konvektiva värmesystem.

  December 1, 1901 ,Bibehållande av normotermi Hur du använder 3M™ Bair Hugger™ Värmeenhet modell 77521
 • Normotermi och reglering av kroppstemperatur

  Förstå de fysiologiska faktorer som påverkar kroppstemperaturen. Definitionen av perioperativ hypotermi Negativa effekter av hypotermi.

  December 1, 1901 ,Bibehållande av normotermi Normotermi och reglering av kroppstemperatur
 • Hur du använder 3M™ ETS™

  Denna kurs kommer att ge dig en övergripande bild av vikten av kontroll av din ångsteriliseringsprocess med hjälp av 3M™ Elektroniskt Test System (ETS)™.

  December 1, 1901 Övervakning av sterilisering Hur du använder 3M™ ETS™
 • Bibehållande av normotermi vid kardiovaskulär kirurgi

  I slutet av denna modul kommer du att förstå vikten av perifer uppvärmning för att minska temperaturfall efter kardiovaskulär kirurgi, så väl som de temperaturhanteringslösningar som finns tillgängliga baserade på kliniska evidens.
  December 1, 1901 ,Bibehållande av normotermi Bibehållande av normotermi vid kardiovaskulär kirurgi
 • 3M Preoperativ håravkortning

  Denna modul kommer att beskriva olika tekniker för säker håravkortning och vikten av en korrekt hantering av håravkortningen.
  December 1, 1901 Håravkortning 3M Preoperativ håravkortning
 • Evidensbaserad frakturbehandling med 3M™ Soft Cast™

  Denna modul beskriver de kliniska fördelarna hos funktionell stabilisering vid användning av 3M™ Soft Cast™.
  December 1, 1901 ,Immobilisering Evidensbaserad frakturbehandling med 3M™ Soft Cast™
 • 3M EKG-elektroder

  Vi ger dig information om fördelarna med att standardisera med hjälp av en elektrod genom hela sjukvårdsflödet. Med denna information kommer det att vara möjligt att effektivisera EKG-användningen och minska kostnaderna.
  December 1, 1901 ,Övervakning 3M EKG-elektroder
 • Hur du använder 3M™ Bair Hugger™ Temperaturövervakningssystem

  I den här modulen kommer du att utforska följande områden: Hur fungerar zero heat flux termometri? Hur använder du 3M™ Bair Hugger™ Temperaturövervakningssystem? Information kring rengöring och underhåll. Information kring display- och sensorfel, samt guidelines.
  December 1, 1901 Bibehållande av normotermi Hur du använder 3M™ Bair Hugger™ Temperaturövervakningssystem
 • Hur du använder 3M™ Ranger™ blod-och vätskevärmesystem

  Denna modul kommer att ge en översikt över vikten av att värma vätskor och av 3M™ Ranger™ blod- och väteskevärmesystem. Den inkluderar också en steg-för-steg guide över hur du använder 3M™ Ranger™ värmeenhet samt information om de engångsset som finns tillgängliga.
  December 1, 1901 ,Bibehållande av normotermi Hur du använder 3M™ Ranger™ blod-och vätskevärmesystem
 • Hur du använder 3M™ Ranger™ Irrigation vätskevärmesystem

  Denna modul kommer att ge en översikt över vikten av att värma spolvätskor och över 3M™ Ranger™ Irrigation vätskevärmesystem. Den innehåller också en steg-för-steg guide över hur du använder 3M™ Ranger™ Irrigation enheten och information gällande de engångsset som finns tillgängliga.
  December 1, 1901 ,Bibehållande av normotermi Hur du använder 3M™ Ranger™ Irrigation vätskevärmesystem
 • Temperaturreglering och orsaker till oavsiktlig perioperativ hypotermi

  Denna modul kommer att omfatta temperaturreglering och orsakerna till oavsiktlig perioperativ hypotermi.
  December 1, 1901 ,Bibehållande av normotermi Temperaturreglering och orsaker till oavsiktlig perioperativ hypotermi
 • Vikten av övervakning av kärntemperaturen

  Övergripande utbildning gällande vad kärntemperatur är, varför det är viktigt att övervaka kärntemperaturen, metoder för temperaturövervakning och kliniska riktlinjer gällande temperaturövervakning.
  December 1, 1901 ,Bibehållande av normotermi Vikten av övervakning av kärntemperaturen
 • Hur du använder 3M™ Attest™ Super Rapid Biologiska Indikatorsystem för lastkontroll vid ångsterilisering

  Denna modul ger dig praktisk kunskap kring hur du använder och hanterar data från 3M™ Attest™ Super Rapid BI (Biologisk Indikator) system för lastkontroll vid ångsterilisering.

  December 1, 1901 ,Övervakning av sterilisering Hur du använder 3M™ Attest™ Super Rapid Biologiska Indikatorsystem för lastkontroll vid ångsterilisering
 • Hur man överför och sparar data från 3M™ Elektroniskt Test System™ (ETS)

  Denna modul ger dig praktisk kunskap kring hur du laddar ner och hanterar data från 3M™ Elektroniskt Test System™ (ETS).
  December 1, 1901 ,Övervakning av sterilisering Hur man överför och sparar data från 3M™ Elektroniskt Test System™ (ETS)
 • Så fungerar 3M™ Elektroniskt Test System™ (ETS)

  Denna modul kommer att ge dig en övergripande bild av vikten av kontroll av din ångsteriliseringsprocess med hjälp av 3M™ Elektroniskt Test System™ (ETS). Den omfattar också information kring hur 3M Elektroniskt Test System (ETS) fungerar.
  December 1, 1901 ,Övervakning av sterilisering Så fungerar 3M™ Elektroniskt Test System™ (ETS)
 • Övervakning av ångsterilisering

  Denna modul innehåller grundläggande utbildning om ångsterilisering på sterilcentralen och fördelarna med övervakning av ångsteriliseringsprocessen.
  December 1, 1901 ,Övervakning av sterilisering Övervakning av ångsterilisering
 • Båtbensfrakturer (modulen är på engelska)

  Denna modul ger dig en översikt över båtbensanatomin, det trauma som kan uppstå i benet, komplikationer och den konservativa och operativa behandlingen som används.
  December 1, 1901 ,Immobilisering Båtbensfrakturer (modulen är på engelska)
 • Compartment syndrom (modulen är på engelska)

  Vad är compartment syndrom? Vilka är de olika typerna? Hur kan de identifieras? Den här modulen kommer att täcka alla dessa frågor, liksom de olika typerna av behandlingar av compartment syndrom.
  December 1, 1901 ,Immobilisering Compartment syndrom (modulen är på engelska)
 • Danis-Weber vristfrakturs-klassificering (modulen är på engelska)

  Denna modul handlar om Danis-Weber vristfrakturer och hur de klassificeras.
  December 1, 1901 ,Immobilisering Danis-Weber vristfrakturs-klassificering (modulen är på engelska)
 • Fotens och fotledens ben (modulen är på engelska)

  Med denna modul lär du dig identifiera alla de 26 olika benen i foten och fotleden.
  December 1, 1901 ,Immobilisering Fotens och fotledens ben (modulen är på engelska)
 • Gartland Humerus-fraktursklassificering (modulen är på engelska)

  Denna modul syftar till att ge en allmän översikt över Gartlands humerusfrakturklassificering och definitioner av varje fraktur.
  December 1, 1901 ,Immobilisering Gartland Humerus-fraktursklassificering (modulen är på engelska)
 • Handens och handledens ben (modulen är på engelska)

  Den här modulen täcker alla handens och handledens 27 ben, hur de fungerar och vad de tillåter oss att göra.
  December 1, 1901 ,Immobilisering Handens och handledens ben (modulen är på engelska)
 • Lauge-Hansen klassificering (modulen är på engelska)

  Denna modul syftar till att ge en allmän översikt över fotledssfrakturer, Lauge-Hansens klassificering och tillhörande anatomi.
  December 1, 1901 ,Immobilisering Lauge-Hansen klassificering (modulen är på engelska)
 • Olika typer av benfrakturer (modulen är på engelska)

  Denna introduktionsmodul syftar till att ge en allmän översikt över typerna av benfrakturer.
  December 1, 1901 ,Immobilisering Olika typer av benfrakturer (modulen är på engelska)
 • Salter-Harris klassificering (modulen är på engelska)

  Denna modul omfattar information om Salter-Harris frakturer; vad de är, hur de uppstår och de olika typerna.
  December 1, 1901 ,Immobilisering Salter-Harris klassificering (modulen är på engelska)
 • PUCLAS 4 - Differentiering mellan trycksår och IAD

  Denna modul ger en översikt över kliniska egenskaper hos patienten och IAD gentemot trycksår och betydelsen av att ställa korrekt differentialdiagnos.

  December 1, 1901 ,PUCLAS 4 PUCLAS 4 - Differentiering mellan trycksår och IAD
 • PUCLAS 4 - En introduktion till trycksår

  Den här modulen ger en översikt över trycksårets etiologi, epidemiologiprevalens och förekomsten av trycksår, påverkan på livskvaliteten och grundläggande principer för förebyggande.

  December 1, 1901 PUCLAS 4 PUCLAS 4 - En introduktion till trycksår
 • PUCLAS 4 – En introduktion till inkontinensrelaterad dermatit (IAD)

  Denna modul ger en översikt över IADs etiologi och patofysiologi, sambandet mellan IAD och trycksår, epidemiologiprevalensen och incidensen av IAD, observation och kategorisering av svårighetsgrad samt grundläggande principer för förebyggande och behandling.

  December 1, 1901 PUCLAS 4 PUCLAS 4 – En introduktion till inkontinensrelaterad dermatit (IAD)
 • PUCLAS 4 - Introduktion till klassificering av trycksår

  Den här modulen ger en översikt av klassificeringen av trycksår enligt NPUAP/EPUAP/PPPIA.

  December 1, 1901 PUCLAS 4 PUCLAS 4 - Introduktion till klassificering av trycksår
 • PUCLAS 4 - Bedömning

  Detta är bedömningsmodulen för trycksårsklassificeringsverktyget PUCLAS4.

  December 1, 1901 PUCLAS 4 PUCLAS 4 - Bedömning
 • PUCLAS 4 - Övningar

  Modulen innehåller 50 övningar om trycksår, IAD, klassificering av trycksår samt skillnad mellan trycksår och IAD.

  December 1, 1901 PUCLAS 4 PUCLAS 4 - Övningar
 • Förebyggande av hypotermi - nationella riktlinjer för Danmark

  Denna modul har skapats tillsammans med en av författarna till de danska nationella riktlinjerna om förebyggande av hypotermi; Carsten Michel Pedersen, klinisk specialistsjuksköterska, leg. sjuksköterska, CRNA (Certified Registered Nurse Anesthetist, MScN (Master of Science in Nursing), Köpenhamns universitetssjukhus.

  December 1, 1901 ,Bibehållande av normotermi Förebyggande av hypotermi - nationella riktlinjer för Danmark
 • Att förstå postoperativa sårinfektioner

  Denna kurs innefattar bl.a. definitionerna av infektion och postoperativ sårinfektion, de 3 klasser som postoperativa sårinfektioner kan delas in i, ECDC:s punktprevalensstudie som publicerades 2010-2011, samt relationen mellan hög ASA-klassificering och risken för postoperativ sårinfektion.

  December 1, 1901 ,Bibehållande av normotermi Att förstå postoperativa sårinfektioner
 • Att använda 3M™ Qualitative Fit Test Kit

  Denna kurs förklarar hur man utför ett fit test/anpassningstest med användning av 3M™ Qualitative Fit Test Kit FT-10 och FR-30. För bästa resultat bör du ha ett 3M™ Qualitative Fit Test Kit till hands när du går igenom kursen.

  December 1, 1901 Munnbind & Åndedrettsvern Att använda 3M™ Qualitative Fit Test Kit
Ladda fler

Events