Varför välja 3M™ Bair Hugger™ normotermisystem?

 • Oavsett vilken roll du har i patientmiljön bär du ett ansvar för att erbjuda bästa möjliga vård till patienten. Du kanske är anestesiläkaren som övervakar patienten, kirurgen som utför en livsavgörande operation, sköterskan som ser till att patienten har det bekvämt eller till och med inköpschefen som säkerställer att sjukhuset är utrustat med rätt produkter.

  Vi vill hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om de lösningar du väljer för att skydda patienter mot oavsiktlig perioperativ hypotermi. Här hittar du viktig information, fakta, riktlinjer och resurser – allt samlat på ett ställe.


 • Effektiv värmeöverföring
  Forskningen bakom täcket

  Det är täckets konstruktion som främst avgör hur effektivt ett system för konvektiv uppvärmning är. Ett bra täcke för konvektiv uppvärmning kan enkelt hittas genom att mäta skillnaden i temperatur mellan täckets varmaste och kallaste punkt. Ju lägre temperaturskillnad, desto bättre täcke.1

  Bair Hugger-täcken säkerställer jämn temperaturfördelning genom en sammankopplad konstruktion av luftkanaler och enhetlig perforering i hela täcket. Bair Hugger-täckena erbjuder överlägsen värmeöverföringsprestanda jämfört med andra konvektiva uppvärmningssystem.2,3,12

 • Över 170 kliniska studier
  Visste du detta?

  Det finns över 170 kliniska studier med Bair Hugger konvektiva uppvärmningssystem. Inget annat uppvärmningssystem har testats i så stor omfattning. Bair Hugger var världens första konvektiva uppvärmningssystem och är än i dag måttstocken som alla andra system jämför sig med.

  Vid valet av konvektivt uppvärmningssystem ska du se till att lösningen understöds av relevant klinisk evidens för den enskilda tillverkaren.

 • 300 miljoner uppvärmda patienter
  En säker och pålitlig lösning

  Bair Hugger-systemet har till dags datum värmt över 300 miljoner patienter!

  Många professionella organ, kliniska experter och myndigheter, inklusive FDA i USA, instämmer i att inga studier har visat på ett samband mellan användningen av ett system för konvektiv uppvärmning och en ökning av postoperativa sårinfektioner.4-9

  Du kanske också undrar varför Bair Hugger inte är försett med ett HEPA-filter. Det finns inga bevis för att HEPA-filtrering är säkrare. Å andra sidan leder filtret till mätbara begränsningar av luftflödet, vilket försämrar prestandan.10,11

  Ladda ner vår tekniska rapport för att ta del av alla fakta kring värmeenheters filtrering!


 • Betrodd teknik, beprövade resultat
  Andra påstår det, vi kan bevisa det

  Vi tillhandahåller ett säkert och effektivt uppvärmningssystem som bidrar till bibehållen normotermi hos kirurgiska patienter. Vi har också ett temperaturövervakningssystem med zero heat flux-teknologi som kontinuerligt mäter patientens kärntemperatur under hela den perioperativa processen, även hos patienter under regional anestesi. 3M™ Bair Hugger™ temperaturövervakningssystem har i kliniska tester visat sig stämma väl överens med lungartär och andra gyllene standarder när det gäller invasiva övervakningssystem av kärntemperatur.13-16

 • Stöds av kliniska riktlinjer över hela världen
  Europeiska riktlinjer för normotermi

  Vår sammanfattning av kliniska riktlinjer gör det enklare för dig att hitta de rekommendationer som utgivits av experter och yrkesorganisationer i Europa för att stödja kliniker och förebygga oavsiktlig perioperativ hypotermi.

  Lär dig mer om hur du säkerställer efterlevnad av riktlinjerna genom att använda ett optimalt uppvärmningsprotokoll för att bibehålla normotermi hos kirurgiska patienter genom att ladda ner vår lättbegripliga infografikguide.

  Ladda ner sammanfattning över kliniska riktlinjer

  Ladda ner infografik om protokollet för normotermi

 • Fatta rätt beslut för din patient
  Informerat beslutsfattande lägger grunden till bättre patientutfall

  Det är mycket viktigt att man upprätthåller patientens kroppstemperatur och håller patienten varm under operationen. För att ta reda på hur du bäst kan skydda patienter under operationen, läs igenom våra tio främsta saker som upphandlingsexperter behöver veta om patientuppvärmning.

  Du kan också beställa vårt produktjämförelseverktyg som är baserat på relevanta kriterier för patientuppvärmning. Använd detta för att hitta den mest lämpliga lösningen för din organisation och fatta rätt beslut för dina patienter.


Referenser

 1. Brauer A, Quintel M. Forced-air warming: technology, physical background and practical aspects. Current Opinion in Anaesthesiology 2009,22: sid. 769–774
 2. Brauer A, et al. Comparison of forced-air warming systems with upper body blankets using a copper manikin of the human body. Acta Anaesthesiol Scand. 2002;46:965-972. Brauer A, et al. Construction and evaluation of a manikin for perioperative heat exchange. Acta Anaesthesiol Scand. 2002;46:43-50. Brauer A, et al. Comparison of forced-air warming systems with lower body blankets using a copper manikin of the human body. Acta Anaesthesiol Scand. 2003;47:58-64..
 3. Opublicerade resultat, 3M-data på fil. In vitro-studie. Tester utförda med hjälp av en standardkonfiguration av människokroppen (ref: Brauer A, et al9). Testerna utfördes av 3M med hjälp av värmeenheten Bair Hugger modell 775 (120V , 60 Hz), värmeenheten Cocoon CWS 4000 (120 V, 60 Hz), värmeenheten Mistral Air modell 1100 (120 V, 60 Hz), värmeenheten Covidien WarmTouch WT6000 (120 V, 60 Hz) samt värmeenheten Smiths Medical EQUATOR EQ5000 (120 V, 60 Hz). Testade täcken: 3M Bair Hugger-modellerna 525/522/622/300/635, Cocoon-modellerna CLM0104/CLM0102/CLM0101, Mistral Air-modellerna MA0220/MA0260/MA0250/MA0400, Covidien WarmTouch-modellerna 5030880/5030870/5030810, Smiths Snuggle Warm-modellerna SW2004/SW2003/SW2001.
 4. Huang JK, et al. The Bair Hugger patient warming system in prolonged vascular surgery: an infection risk? Crit Care Jun 2003;7(3):R13-16
 5. Zink RS, I aizzo PA. Convective warming therapy does not increase the risk of wound contamination in the operating room. Anesth Analg. Jan 1993;76(1): sid. 50-53
 6. Moretti B, et al. Active warming systems to maintain perioperative normothermia in hip replacement surgery: a therapeutic aid or a vector of infection? J.Hosp. Infect. Sep 2009;73(1): sid. 58-63
 7. ECRI Institute. Forced-air Warming and Surgical Site Infections. Health Devices Journal April 2013.
 8. Kellam MD, Dieckmann L; Austin PN. Forced-Air Warming Devices and the Risk of Surgical Site Infections. AORN J. Oct 2003;98(4): sid. 354-369
 9. Parvizi J, Gehrke T. Proceedings of the International Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infection: Slutrapport. www.msis-na.org/internationalconsensus. Visad 7 maj, 2015.
 10. Akhtar Z, Hesler BD, Fi ck AN, et al. A randomized trial of prewarming on patient satisfaction and thermal comfort in outpatient surgery. J Clin Anesth. 2016; 33:376-385.
 11. Curtis GL, Faour M, George J, Klika AK, Barsoum WK, Higuera CA. HEPA Filters do not affect acute infection rates during primary total joint arthroplasty using forced air warmers. The Journal of Arthroplasty. 2018; 10.1016/j.arth.2018.01.069.
 12. Opublicerade resultat, 3M-data på fil. Bair Hugger versus Mistral-Air performance comparison. IPD laboratory; 2015.
 13. Eshraghi Y, Sessler D. (2012), Exploratory Method-Comparison Evaluation of a Disposable Non-Invasive Zero Heat Flow Thermometry System. 2012 American Society of Anesthesiologists Annual Meeting; A63.
 14. Eshraghi Y, Nasr V, Sessler D (2014), An Evaluation of a Zero-Heat-Flux Cutaneous Thermometer in Cardiac Patients. Anes Analg 119(3): sid. 543-549.
 15. Iden T, Horn EP et al (2015), Intraoperative temperature monitoring with zero heat flux technology in comparison with sublingual and nasopharyngeal temperature: An observational study Euro Journal Anaesthesiolog, 32: sid. 387-391.
 16. Zaballos J, Salinas U (2014), Clinical Evaluation of SpotOn, a New Non-Invasive and Continuous Temperature Monitoring System. ASA-abstract A4270.