Sköterska som tar hand om en patient som bär en bairhugger (patientuppvärmningssystem)

De 10 främsta sakerna som du behöver veta om patientuppvärmning, för upphandlingsexperter.

Det är mycket viktigt att man upprätthåller patientens kroppstemperatur och håller patienten varm under operationen. För att ta reda på hur du bäst kan skydda patienter under operationen, läs igenom våra 10 främsta saker som du behöver veta.

 • Nummer 1

  Upprätthållandet av patienternas kroppstemperatur är viktigt för operationsresultatet.

  Människor upprätthåller en kärnkroppstemperatur nära 37 °C. Hudens temperatur är normalt 2-4 °C svalare än kärntemperaturen. Denna skillnad upprätthålls genom termoreglering. Om kärnkroppstemperaturen avviker för mycket från normala värden så försämras de metaboliska funktionerna. Temperaturer under 36 °C anses vara hypoterma.1

 • Nummer 2

  Anestesi försvårar förmågan att bibehålla kroppstemperaturen.

  Anestesi, både allmän och lokal (spinal/epidural), stör termoregleringen och låter det varma kärnblodet flöda ut till huden där det kyls ned. Denna process medför att kärntemperaturen sjunker med upp till 1,6 °C under den första timmen med anestesi!2

 • Nummer 3

  Operationssalar är kalla!

  Vidare hålls operationssalars temperatur vid ca 21 °C. Patienter utsätts för denna svala miljö och kan inte flyttas när de är nedsövda. Resultatet är att deras kärntemperatur fortsätter att falla.

 • Nummer 4

  Om patienter blir hypoterma ökar risken för negativa komplikationer kraftigt.

  Perioperativ hypotermi ökar patientens risk för att utveckla många negativa komplikationer. Dessa inkluderar ökad blodförlust, ökad smärta, ökad risk för postoperativ infektion och ökad risk för hjärtstörningar.3

 • Nummer 5

  Hypotermi ökar kostnaderna för sjukvården.

  Det är väl dokumenterat att de negativa effekterna av hypotermi medför betydande ökade kostnader för sjukvården, såsom långvariga vistelsetider, kostnader för blodprodukter, kostnader för behandling av sårinfektioner och ökat antal återintagningar.3,4

 • Nummer 6

  Uppvärmningssystemen måste vara effektiva.

  Ett effektivt uppvärmningssystem måste värma upp så mycket av patientens kroppsyta som möjligt. Tillverkare ska kunna bevisa hur effektivt deras system fungerar. Definitionen av ett effektivt konvektivt varmluftstäcke är ett som har en jämn temperatur över hela täcket och synliga perforeringar som tillåter den varma luften att flöda över patientens hud och överföra värme till en större yta.5,6,7

 • Nummer 7

  Vissa patienter är svårare att värma än andra.

  Det finns flera positioner och situationer under en operation där stora delar av patientens kropp måste exponeras, och dessa patienter kan vara svåra att värma upp aktivt. Det är viktigt att man har flera olika typer av varmluftstäcken. Utöver de traditionella täckena för överkropp, underkropp och helkropp är underläggstäcken, specialtäcken och anpassningsbara täcken nödvändiga för att värma patienterna i alla lägen.

 • Nummer 8

  Konvektiva system är effektivare än konduktiva.

  Konduktiva system värmer endast patienten där de kommer i kontakt med patienten, medan konvektiva varmluftssystem värmer en större yta genom att blåsa varm luft över patientens hud. Överkroppstäcken som ligger över kroppen minskar även värmeförlusten genom att samtidigt isolera patienten.8,9

 • Nummer 9

  Riktlinjerna rekommenderar att patienter värms aktivt före anestesi.

  Detta bidrar till att minska påverkan på patientens kärntemperatur när det varma kärnblodet flyter till huden. Patienterna bör också värmas aktivt under operationen med hjälp av konvektiv uppvärmning.10,11,12

 • Nummer 10

  Riktlinjerna rekommenderar att patientens kärnkroppstemperatur mäts.

  Detta bör ske genomgående under det perioperativa skedet. Den apparat som används ska ge en direkt mätning av kärntemperaturen, inte en uppskattning.10,11,12

Jämförelseverktyg för patientuppvärmningsprodukter
Jämförelseverktyg för patientuppvärmningsprodukter

Skicka jämförelseverktyget för patientuppvärmningsprodukter till mig

Du kan också be oss att skicka dig vårt produktjämförelsesverktyg för att jämföra och kontrastera olika marknadsalternativ baserat på relevanta kriterier. Detta kommer att hjälpa dig att bedöma den mest lämpliga lösningen för din organisation och operationssal.

 • Fyll i det här formuläret för att få jämförelseverktyget för patientuppvärmningsprodukter.


  Alla fält är obligatoriska om de inte anges vara frivilliga.


  Genom att fylla i det här formuläret samtycker du till att 3M skickar jämförelseverktyget för patientuppvärmningsprodukter till dig via e-post. Den kommer att skickas till dig oavsett om du har angivit ett uttryckt godkännande till kommunikation från 3M. Om du vill ta emot framtida nyheter och uppdateringar från 3M så kan du klicka i kryssrutan nedan för att meddela oss om det.

 • Får du redan meddelanden från oss? Vi har alltid mycket nytt att berätta, så låt oss veta att du fortfarande värdesätter information från oss genom att klicka i rutan nedan.
 •  
 • Skicka Skicka

Tack för att du givit oss dina uppgifter.

Vi kommer att e-posta jämförelseverktyget till dig.

Våra ursäkter...

Ett fel har uppstått när du skickade in. Försök igen senare ...


 1. Sessler DI. Aktuella koncept: Mild Perioperative Hypothermia. New Engl J Med. 1997; 336(24):1730-1737
 2. Sessler, DI. Perioperative Heat Balance. Anesth. 2000;92:578-596​
 3. Sessler DI, Kurz A. Mild Perioperative Hypothermia. Anesthesiology News. Oktober 2008: 17-28​​
 4. Hypothermia: prevention and management in adults having surgery (CG65). NICE 2008
 5. Brauer A, et al. Comparison of forced-air warming systems with upper body blankets using a copper manikin of the human body. Acta Anaesthesiol Scand. 2002;46:965-972
 6. Brauer A, et al. Construction and evaluation of a manikin for perioperative heat exchange. Acta Anaesthesiol Scand. 2002;46:43-50
 7. Brauer A, et al. Comparison of forced-air warming systems with upper body blankets using a copper manikin of the human body. Acta Anaesthesiol Scand. 2003;47:58-64
 8. Engelen S, et al. An evaluation of underbody forced-air and resistive heating during hypothermic, on-pump cardiac surgery. Anesthesia 2011; 66: 104-110 (comparison of 3M Bair Hugger forced-air warming system and Inditherm resistive electric mattress)
 9. Roeder G, et al. Comparison of a Forced-Air and a Resistive Warming Device for Intraoperative Rewarming. ASA Abstracts 2010;A076. (comparison of 3M Bair Huggerforced-air wariming system and Hot Dog resistive electric mattress)
 10. NICE (2016) Hypothermia prevention and management in adults having surgery, Clinical guideline [CG65]. Publiceringsdatum: april 2008, senast uppdaterad: december 2016
 11. Torossian A. Brauer A. et al, (2014) S3 German and Austrian Guideline: Preventing Inadvertent Perioperative Hypothermia, Published May 2014
 12. Di Marco P, Canneti A(2017) SIAARTI Clinical Best Practice: Perioperative Normothermia, Published March 2017