Hålla hand

Inkontinensrelaterad dermatit

Inkontinensrelaterad dermatit (IAD)

 • Inkontinensrelaterad dermatit (IAD)

  När patientens hud exponeras för urin och/eller avföring påverkar det huden negativt:

  • Fukt gör också huden känsligare för friktion vilket kan leda till fuktrelaterade hudskador och hudnötningar. Urin kan också minska vävnadens tålighet mot friktion, slag eller tryck
  • Om hudens pH-värde ändras kan det potentiellt medföra patogen påväxt
  • Avföringsenzymer kan direkt skada huden
  • Kombinationen av kemisk (vanlig tvål) och fysisk (tvätt) irritation leder till försämrad hudstatus1,3,11

Detta är möjliga orsaker till att utveckla inkontinensrelaterad dermatit (IAD)


Dina patienter förtjänar optimal hudvård

 • Optimal hudvård

  Frisk hud behöver skyddas. Huden skyddar mot mekaniska stötar, tryck, temperaturvariationer, mikroorganismer och irriterande ämnen. Den naturliga åldringsprocessen försämrar hudens förmåga att skydda mot sådana påfrestningar.

  Kroniska sjukdomar är vanligare i en allt mer åldrande befolkning och sannolikheten är större att de förekommer samtidigt som två andra problem:

  1. Ökad vårdtyngd på grund av sängbundna patienter som behöver tvättas i sängen
  2. Inkontinens relaterad till kroniska sjukdomar som kan leda till inkontinensrelaterad dermatit

En åldrande befolkning

 • 186%

  befolkningsökning av personer på 85 år eller äldre, från 14 miljoner till 40 miljoner

 • 74%

  befolkningsökning av personer på 65 år eller äldre, från 129 miljoner år 2010 till 224 miljoner år 2050

 • 25-30%

  av personer på 85 år eller äldre har någon typ av kognitiv nedsättning. Risken för demens ökar kraftigt med åldern


Tre enkla steg för att minska IAD

 • Tre enkla och rekommenderade steg för att minska IAD:

  1. Rengör huden
  2. Ge huden fukt dagligen och vid behov för att ersätta förlorade lipider i hudens övre lager
  3. För att skydda huden ska du applicera en barriärkräm eller spray om patienten har betydande urin- eller fekalinkontinens (eller båda)1, 4, 13

  Med tanke på evidens som tyder på ett samband mellan IAD, dess mest betydande etiologiska faktorer och trycksår bör dessa tre steg ingå vid kontinensvård.

  Om du behöver praktisk vägledning för hur man bedömer, förebygger och behandlar IAD ska du titta i Wounds Internationals dokument med rekommendationer (”Best Practice Principles”). Gå bara till Wounds Internationals webbplats och hämta ett gratis exemplar.


Anmärkningsvärda resultat

Anmärkningsvärda resultat

Samband mellan trycksår och IAD

 • En systematisk granskning och metaanalys utfördes för att identifiera sambandet mellan inkontinensrelaterad dermatit, dess mest betydande etiologiska faktorer (inkontinens och fukt) och trycksår. I de flesta studierna (86 %) hittades ett betydande samband mellan variablerna av intresse. Detta visar på ett samband mellan IAD, dess mest betydande etiologiska faktorer och trycksår.12


 • 3M Health Care omfattar ledande innovationer inom gipsning, övervakning, fixering, sårbehandling, sterilisering, kirurgiska lösningar och vaskulära infarter.

  Läs mer om 3M:s sjukvårdsprodukter

 • 3M hjälper till att förbättra rutinerna på viktiga områden inom vården, bland annat dekontaminering, hudvård, patientuppvärmning och mycket mer.

  Läs mer om 3M hälsovård och lösningar

 • Om du har frågor om en 3M Health Care produkt eller tjänst kan du kontakta oss

  Kontakta oss nu