Kvinna på gunga

Stomivård

Vad är peristomal hudskada?

 • En stomi är en öppning som gjorts på framsidan av buken vid kirurgi och som leder bort innehållet i tarm- eller urogenitalsystemet utanför kroppen, och fästs mot huden.

  Stomier är röda och fuktiga och många kan sticka ut genom huden några centimeter, medan vissa stomier kan vara precis i nivå med huden. Platsen för en stomi är rik på blodkärl och kan lätt börja blöda vid yttre påfrestningar, men i övrigt bör stomin inte orsaka patienten smärta eller obehag.

  Peristomal hudskada syftar på skador runt omkring stomin. Man fokuserar ofta på att förhindra trycksår och andra besvär, men man bör även tänka på att förhindra alla typer av hudskador som går att undvika, inklusive peristomal hudskada.


Hur utvecklas peristomal hudskada?

 • Huden runt en stomi kan skadas av häftämne eller exponering för urin och avföring vid påsläckage.

 • Peristomal irriterande kontaktdermatit (PICD)

  PICD orsakas av att huden exponeras för urin och avföring. Över tid blir hudens hornlager mjukare och mer genomträngligt och hudens pH-värde övergår från sitt normala sura värde, som är nödvändigt att upprätthålla för att bibehålla hudens skyddande och reparerande funktion, till ett alkaliskt tillstånd. Proteolytiska och lipolytiska matsmältningsenzymer förekommer i stora mängder i flytande avföring och orsakar direkt hudskada genom inflammation. Detta liknar skadorna som orsakas av inkontinensrelaterad dermatit (IAD). Avföring från tunntarmen (t.e.x vid ileostomi eller jejunostomi) är rik på dessa typer av enzym.

 • Hudskador relaterade till tejp

  När ett fästmaterial avlägsnas från huden följer också lager av överhudsceller med. Om flera lager avlägsnas och huden inte har haft tillräckligt med tid på sig att återbilda överhuden skadas hudens hornlager, djupare hudceller exponeras och barriärfunktionen äventyras. Begreppet hudstrippning används för att beskriva separationen av de olika lagren i överhuden eller avlossning av hela överhuden från läderhuden. Detta kopplas oftast till:

    

  • Ömtålig äldre hud där överhuden är dåligt förankrad mot läderhuden
  • Användning av aggressiva häftämnen
  • Användning av medel för ökad vidhäftning, t.ex. benzointinktur
  • Felaktig borttagning av häftämnen
 • Tips för att förhindra peristomal hudskada

    

  • Kontrollera påsen minst två gånger per användning
  • Töm påsen när den är full till högst en tredjedel för att förhindra oavsiktlig avlossning från huden
  • Hår på buken bör klippas
  • Ta loss och sätt fast en ny påse två eller tre gånger i veckan med jämna mellanrum om hudbarriären har separerats från eller lyfts från huden, eller om du kan se eller känna avföring/urin längs kanten på påsen eller på den omgivande huden
  • Applicera 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm innan du sätter fast påsen
  • Åtgärda inte läckage med tejp – det ökar bara risken för att utveckla hudirritation eftersom avföring/urin då fångas mot huden
  • Rådfråga alltid en stomisköterska för att få hjälp med produkter och frågor som rör huden runt stomin

Peristomal hudvård

 • Det är viktigt att huden som omger en stomi skyddas från den potentiellt irriterande och frätande effekten hos kroppsvätskor och häftämnen.

  Genom att applicera 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm på den omgivande huden runt en stomi ger du ett långtidsverkande skydd mot enzymer oh andra skadliga ämnen som ofta förekommer i tarminnehåll eller urin/avföring1. Cavilon No Sting barriärfilm skyddar också huden mot skador från häftämnen2 som orsakas av frekvent applicering och borttagning av stomipåsar och flänsar. Cavilon No Sting barriärfilm är idealisk att använda vid kolostomi, urostomi, trakeostomi och gastrostomi. Den kan även användas på anfrätt eller skadad hud.

  Cavilon No Sting barriärfilm finns i praktiska och diskreta förpackningar om 1 ml. Varje lättapplicerad förpackning ger skonsamt men effektivt skydd med en alkoholfri formula för ömtålig peristomal hud. Cavilon No Sting barriärfilm kan användas vid påsbyte som skydd mot hudskador relaterade till kirurgisk tejp och för att förebygga och behandla öm hud.


Referenser

  1. Jones D, Powell G, Burton J, Marshall J, Edwards A. (1999) An effective barrier against the ravages of proteolytic enzymes on peristomal and perianal skin. Presented at the RCN Gastroenterology and Stoma Care Nursing Conference, Eastbourne 1999.
  2. Arrowsmith M, Schuren J (2005) Laboratory Studies and general characteristics of Cavilon skin care products. 3M-data på fil.

 • 3M Health Care omfattar ledande innovationer inom gipsning, övervakning, fixering, sårbehandling, sterilisering, kirurgiska lösningar och vaskulära infarter.

  Läs mer om 3M:s sjukvårdsprodukter

 • 3M hjälper till att förbättra rutinerna på viktiga områden inom vården, bland annat dekontaminering, hudvård, patientuppvärmning och mycket mer.

  Läs mer om 3M hälsovård och lösningar

 • Om du har frågor om en 3M Health Care produkt eller tjänst kan du kontakta oss

  Kontakta oss nu