1. 3M Sverige
  2. Hälsovård
  3. Attest™ VH2O2 Rapid steriliseringsövervakning
Hälsovård
Attest™ Rapid biologisk indikator för VH2O2 från 3M.
Välkommen till övervakningslösningar för sterilisering med förångad väteperoxid

NYA 24-minuters 3M™ Attest™ Rapid biologisk indikator


3M:s väletablerade teknik för biologiska indikatorer med snabb avläsning har utvecklats till ett nytt övervakningssystem för sterilisering med förångad väteperoxid (även kallad Plasma). Systemet har godkänts av FDA för STERRAD® och kan även användas i andra system, såsom V-PRO®*.

Med de nya 24-minuters biologiska indikatorerna 3M™ Attest™ Rapid blir det enklare att övervaka varje last. Systemet framhävs i EN ISO 14161 och ger patienter en konsekvent vård av högsta kvalitet – oavsett vilken steriliseringsmetod som används.

Hämta broschyren för 3M™ Attest™ Rapid biologiska indikatorsystem för sterilisering med förångad väteperoxid (PDF)

Hämta 3M™:s presentation Processövervakning vid sterilisering med förångad väteperoxid

Be om ett besök

Få reda på resultatet tidigare, så att du kan agera snabbare.


Den snabba avläsningstekniken ger resultat från den biologiska indikatorn på bara 24 minuter – detta gör att du får informationen du behöver medan det fortfarande finns tid att agera.

Se på videoklippet för att lära dig om det biologiska indikatorsystemet Attest för VH2O2.


  • Dokument om bästa praxis vid sterilisering i låg temperatur med förångad väteperoxid.

    Standardisera ditt arbetssätt.

    Med snabba resultat inom 24 minuter från biologiska indikatorer blir det praktiskt att övervaka varje last vid sterilisering med förångad väteperoxid. Nu kan du ge patienterna konsekvent vård av högsta kvalitet – oavsett om instrumenten steriliseras med ånga, etylenoxid eller förångad väteperoxid.


Bli ansluten för att undvika dokumentationsfel.


Resultaten från den biologiska indikatorn och annan viktig information går direkt till din programvara för instrumentspårning när du ansluter med 3M™ Attest™ Auto-reader 490H. Genom att minska risken för fel som orsakas av den mänskliga faktorn gör du journalföringen noggrannare och smidigare. Kontakta representanten för ert spårningssystem om du vill ha mer information.

Anläggningar som i dag inte använder sig av någon spårningsprogramvara kan använda det webbaserade användargränssnittet för Attest Auto-reader 490H, som har alternativ för användning med mobila enheter och fjärråtkomst via dator.

BE OM ETT BESÖK

Känn dig trygg med konsekventa resultat vid övervakningen av sterilisering med förångad väteperoxid.

  • Två läkare tittar på förångad väteperoxidsteriliseringsövervakning

    Få den steriliseringsinformation du behöver med hjälp av övervakningssortimentet från 3M. Samma tydliga färgändring i kemiska indikatorer från blå till rosa sker i alla övervakningsprodukter för sterilisering med förångad väteperoxid. Lätta att använda och tolka.