Stäng  

Mejla oss

Tack för din förfrågan. Informationen du lämnar på detta formulär kommer att användas för att svara på din förfrågan antingen via e-post eller telefon. Förfrågan besvaras av en 3M-representant alternativt av en av våra auktoriserade affärspartners, med vilka vi kan komma att dela din personliga information i enlighet med 3M:s sekretesspolicy.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

  • Skicka meddelande

Tack för att du kontaktar 3M

Vi har fått ditt meddelande och tittar nu på din förfrågan
En av våra representanter kommer att kontakta dig via telefon eller e-post

An error occurred.

Sammanfognings- och monteringslösningar


Jämför produkter från specifika produktfamiljer.

Klicka på produktfamiljerna för att öppna de enskilda produktvalsguiderna.

Kan vi hjälpa dig med ditt produktval?

Behöver du hjälp med att hitta rätt produkt för ditt projekt? Eller har du frågor om tillämpningen, specifikationerna eller leveransen? Vårt team av experter hjälper dig gärna. Du får vanligtvis ett svar inom 24-48 timmar.

  • Produktval och användning: Det finns många faktorer utanför 3Ms kontroll som kan påverka användning och prestanda hos en 3M-produkt. Köparen av en 3M-produkt är därför ensamt ansvarig för att utvärdera om produkten kan och är lämplig att använda för visst ändamål. Detta inkluderar att också göra en bedömning om den aktuella produkten uppfyller tillämpliga regler och standarder, säkerhetsföreskrifter m.m. för den avsedda användningen. Köparens underlåtenhet att utvärdera produktens lämplighet för visst ändamål kan leda till skada på sak eller person. Produktgaranti och dess omfattning: Såvida inte andra garantivillkor uttryckligen anges på den aktuella 3M-produktens förpackning eller i produktinformation från 3M avseende 3M-produkten (i vilket fall dessa särskilt angivna garantivillkor ska gälla), garanterar 3M att varje 3M-produkt vid leveranstidpunkten uppfyller tillämplig produktspecifikation från 3M (”Produktgaranti”). UTÖVER OVANNÄMNDA PRODUKTGARANTI LÄMNAR 3M SÅLEDES INGA ANDRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. Om en 3M-produkt inte uppfyller Produktgarantin, ska 3M, efter eget gottfinnande, som enda påföljd vara skyldig att antingen återta den felaktiga produkten och utbetala ersättning med ett belopp motsvarande den köpeskilling som erlagts, eller reparera eller byta ut den felaktiga produkten. Ansvarsbegränsning: Andra påföljder för fel eller brist i levererade 3M-produkter, utöver de som angivits ovan, kan inte göras gällande mot 3M. 3M är inte, med undantag för vad som stadgas i tvingande lagstiftning, oavsett rättslig grund, i något fall skyldigt att betala skadestånd hänförligt till fel eller brist i en 3M-produkt. Ersättning ska således inte utgå vare sig för direkta skador, följdskador, såsom utebliven vinst, vinstbortfall, eller annan indirekt skada. 3M är inte heller, med undantag för tvingande regler om produktansvar, i något fall skyldig att betala ersättning för skada som levererad produkt orsakat på annan egendom eller person.