Grundläggande ytkunskap

När du konstruerar en produkt väljer du substrat utifrån många olika parametrar, som till exempel prestanda, estetik eller vikt. Geometrin hos fogen avgörs ofta av delens konstruktion. Därför är det viktigt att förstå hur limmet interagerar med substratens ytor när du väljer ett lim.

Orden substrat och yta hänvisar båda till materialen som ska sammanfogas till en enhet och kan vara t.ex. trä eller järn. Tekniskt sett har substratet alla materialets egenskaper – Massegenskaper som flexibilitet och vibrationsdämpning och ytegenskaper som slitstyrka och textur. I de flesta fall är substrat och yta utbytbara begrepp när man talar om sammanfogningar och syftar båda till den specifika delen du sammanfogar, limmets kontaktyta.


Yta jämfört med massa

Det är viktigt att känna till att ytan på ett substrat kan ha helt andra egenskaper än själva massan hos substratet. Ta lackerad metall som exempel: Ytan i det här fallet är en lack med helt andra egenskaper, både på mikro- och makroskala, än själva massan av metall. Här är tre exempel där ytan på substratet har helt andra egenskaper än själva massan.

 • Sammanfogning med en fernissad träyta kräver andra typer av lim jämfört med obehandlat trä.
  Lackat trä

  Obehandlat trä är bara trä, men om trämaterialet har lackats är det den lackade ytan som limmet faktiskt sammanfogas med.

 • Vidhäftning på rostigt järn kan vara en utmaning och ytförberedelser kan vara viktiga för att öka vidhäftningen.
  Rostigt järn

  När det gäller rostigt järn fäster limmet delvis mot järnet och delvis mot järnoxiden på ytan. Hur stor del av vardera beror på mängden rost och vilka ytförberedelser som gjorts.

 • Tänk på eventuella formsläppmedel när du väljer lim för konstruktionsplastdelar.
  Konstruktionsplastdelar

  Formsläppmedel används i olika hög grad vid produktionen av många plastdelar. Om formsläppmedlet inte tas bort innan sammanfogningen måste limmet kunna fästa mot formsläppmedlet.


Vikten av ytkontakt

Lim sammanfogar två material. För en god sammanfogning måste limmet få kontakt med ytorna på materialen. Detta skiljer sig från andra processer som mekanisk fästning där ytan punkteras eller svetsning där materialen smälter ihop.

Limmet måste ha lämpliga egenskaper för att få tillräckligt god kontakt med ytan. Dessa innefattar både kemiska egenskaper och viskositet – något vi tar upp mer detaljerat i andra ämnen – men även ytan måste ha lämpliga egenskaper. Nedanstående tre egenskaper (ytenergi, renhet och grovhet) är viktigast för att skapa en god kontakt.

 • Läs om hur substrat med låg respektive hög ytenergi avgör vilket lim du behöver.

  Ytenergi

  Material med låg ytenergi motverkar att limmet flödar ut och försämrar kontakten. Material med hög ytenergi bidrar till att limmet flödar ut och skapar bättre kontakt. Du kan antingen matcha limmet till substratets ytenergi eller förändra ytenergin via grundfärg, etsning eller andra metoder.

 • Smuts och föroreningar kan förhindra att limmet får ordentlig kontakt med substratet.

  Renhetsfaktorer

  Smuts, olja, fett och damm kan lägga sig som ett lager som förhindrar att limmet får kontakt med materialets faktiska yta. Ytföroreningar kan hanteras på två sätt. Du kan antingen rengöra ytan från alla föroreningar eller använda ett lim som kan hantera en viss mängd föroreningar.

 • Ytans grovhet kan öka den totala arean för sammanfogningen.

  Sammanfogning av grova ytor

  Ytans grovhet kan öka den totala arean för sammanfogningen och ge en starkare fog. Däremot kan för grova ytor göra att limmet inte flyter ut tillräckligt på ytan. Du kan matcha limmet till ytans grovhet antingen genom att förändra ytan eller genom att välja ett annat lim.


Relaterade artiklar


Kontakta oss
Vi hjälper dig.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver produkt- eller applikationssupport eller vill komma i kontakt med en teknisk specialist. Du når oss på 08-92 21 00.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver produkt- eller applikationssupport eller vill komma i kontakt med en teknisk specialist. Du når oss på 08-92 21 00.