Hur fungerar vidhäftning?

För att bättre förstå hur och varför ett lim fäster mot en yta, måste man förstå mekanismerna bakom vidhäftning i sig. Det finns fyra normalt förekommande metoder som tejp och lim använder sig av för att fäästa mot ytan på ett substrat.

 • Kemisk vidhäftning är den starkaste vidhäftningsmekanismen och sker på molekylär nivå. Illustration föreställande kemisk vidhäftning

  Kemisk vidhäftning

  Kemisk vidhäftning sker via molekylär kontakt mot substratets yta. Det är den starkaste varianten av vidhäftning där sammanfogningen sker mellan funktionsgrupper i limmet och atomerna/molekylerna på substratets yta. Den här mekanismen ökar även den strukturella styrkan hos många lim, som till exempel epoxilim på aluminium.

 • Mekanisk fästning sker när limmet rinner ner i porerna i substratets yta. Illustration föreställande lim som flödar i en mekanisk fästning.

  Mekanisk binding

  Mekanisk binding när limmet rinner ner i porerna i substratets yta. Själva sammanfogningen förebygger sprickbildning vid fogen. Även ytarean ökar tillsammans med kontakten mellan limmet och substratet. Lim rinner ut lätt vid applicering på substratet innan det torkar eller härdar. Tejp flödar ut långsamt med tiden och blir bara starkare.

 • Diffusionsvidhäftning används ofta i sammanfogningar med svåra material med låg ytenergi som polypropen. Illustration föreställande diffusionsvidhäftning.

  Diffusionsvidhäftning

  Diffusion sker när limmets polymer kan penetrera och fastna i ett polymersubstrat. Polymerkedjorna binder samman limmet med substratet. Den här mekanismen används ofta i sammanfogningar med svåra material med låg ytenergi som polypropen.

 • Elektrostatisk vidhäftning är den vanligaste mekanismen för tejp. Illustration föreställande elektrostatisk vidhäftning mellan tejp och ett substrat.

  Elektrostatisk vidhäftning

  Elektrostatisk vidhäftning sker när limmets laddade yta dras mot det motsatt laddade substratet och är den vanligaste mekanismen för tejp. Detta fenomen upplever du ofta när du försluter en kartong eller slår in en present.