Limmets vidhäftningsförmåga

Tejp och lim har vissa unika fördelar jämfört med svetsfogar och mekaniska fästsystem, utan att för den skull vara svagare. Läs mer om hur limmets vidhäftningsförmåga kan testas och mätas, samt alla olika faktorer du bör tänka på när du väljer ett lim för en viss applikation.

Mätning av limfogens styrka

 • Det vanligaste sättet att mäta limfogens styrka är att dra isär den. Bild på en limfog som dras isär.

  Alla de olika vidhäftningsmekanismerna samverkar för att skapa en stark fog och forskarna undersöker detta för att avgöra hur väl den fungerar i en tillämpning. 

  Att mäta vidhäftningen för en specifik fog ger dig möjlighet att avgöra styrkan hos delar som sammanfogats med lim. Det vanligaste sättet att mäta detta är att dra isär limfogen. Applikationsingenjörerna analyserar sedan kraften som krävs för att dra isär fogen för att bättre förstå hur limmet kan användas.

Forskarna mäter vidhäftningens styrka genom att dra isär en limfog.

Vidhäftning och kohesion samarbetar för att skapa en stark fog

 • Läs mer om de olika distinkta zonerna i en limfog. Bild på tvärsnitt av en fog.

  Vidhäftningsstyrka

  Vidhäftningsstyrka är den kvarhållande styrkan mellan limmet och substratet och är oftast den viktigaste faktorn för att skapa en hållbar limfog. Vidhäftningsstyrka är däremot inte den enda faktorn för att skapa en effektiv fog. Även världens starkaste lim kan inte hålla ihop en fog om limmet inte fäster mot substratets yta.

 • Kohesionsstyrka

  Kohesionsstyrka är limmets inre styrka, dvs. den kraft som verkar mellan molekylerna och beskriver limmets förmåga att hålla ihop vid påkänning. Ju högre kohesionsstyrka, desto starkare lim. Kohesionsstyrkan bestäms av limmets kemiska sammansättning. Styrkan hos häftämnen täcker en rad olika områden, från tryckkänsliga häftämnen till epoxi- och akrylhäftämnen.  

  Det är viktigt att överväga de specifika typer av påkänningar som en limfog utsätts för. Vanliga belastningar kan vara skjuv-, klyv-, fläk- eller dragkrafter. När du ska välja ett lim med bästa kohesionsstyrka för din applikation är det bra att känna till omfattningen och frekvensen av de påkänningar som fogen kommer att utsättas för.  

Substratets ytenergi är en viktig faktor vid val av lim

 • Läs om hur utvätning hjälper dig att hitta rätt lim för substrat med både låg och hög ytenergi. Bild på en vattendroppe som landar på en yta. Vattnet sprider ut sig för att illustrera en substratyta med hög ytenergi.

  Ytenergi är en fysisk egenskap för en materialyta som avgör om ett lim kommer att fästa väl mot underlaget. På ett material med hög ytenergi sprids limmet ut eller väter ytan. På ett material med låg ytenergi flyter limmet inte ut utan stannar på ytan som en droppe. Ett lim måste väta substratets yta för att ge vidhäftning.

  Det är viktigt att känna till vilken ytenergi olika substrat har och hur väl limmet kommer att väta de olika ytorna på dina delar för att göra rätt val av lim. Ytans renhet är ytterligare en faktor att ta hänsyn till då vissa lim kräver en hög grad av renhet.