Bild på flera olika limprodukter från 3M – spraylim, smältlim, tejp och limmande tätning.

Tejp och limvarianter i 3M:s vidhäftningsvärld

Sedan det första limmet med björksav, har principerna bakom vidhäftning varit oförändrade: ett flytande råmaterial används för att hålla ihop två substrat. Idag har framsteg inom naturmaterial och syntetiska material lett till två vanligt förekommande former för industriella häftämnesprodukter. De vanligaste typerna är tejp och lim.


Lim

När ett lim appliceras mellan två substrat bildar det ett fast material, antingen via fysiska förändringar eller en kemisk reaktion, som fogar samman substraten. Lim finns tillgängligt i flera olika former och tillverkarna kan erbjuda sina kunder lim som motsvarar olika specifikationer och krav.

  • I ett reaktivt tvåkomponentslim blandas Komponent A med Komponent B vilket inleder en kemisk reaktion som skapar den slutliga fogen.

  • Reaktiva enkomponentslim innehåller en enda komponent som reagerar kemiskt, oftast när den utsätts för värme, ljus eller fukt.

  • Smältlim är fasta vid rumstemperatur men appliceras i smält form. När limmet svalnar till rumstemperatur återgår det till fast form och skapar en fog.

  • Reaktiva smältlim är en unik limtyp som delar egenskaper med både smältlim och reaktiva enkomponentslim.

  • Lösningsmedelshaltiga och vattendispergerade lim använder sig av en bärarvätska (lösningsmedel eller vatten) som applicerar limmet på substraten. Bäraren förångas och lämnar kvar limmet. Vanliga appliceringsmetoder är tuber, hinkar och sprayburkar.


Självhäftande tejp

Tejp är tryckkänsliga häftämnen, eller ”PSA” och ett kostnadseffektivt alternativ för kunderna i och med att leverantören redan låtit råmaterialet reagera. Kunden får då ett redan färdighärdat material med de viskoelastiska egenskaper som krävs för att hålla ihop två material, vanligtvis med hjälp av tryck.

  • Ett skikt med tryckkänsligt häftämne på en liner. De finns även tillgängliga med dubbla liner, en på var sida.

  • En filmbärare belagd med tryckkänsligt häftämne på båda sidor. Detta gör det möjligt att ha en tejp med olika funktioner på vardera sida.

  • En skumbärare (t.ex. akryl, uretan eller polyuretan) beläggs med tryckkänsligt häftämne på båda sidor. Med den här metoden kan tejpen ha olika funktioner på sida A och B och dessutom kan skummet ha unika hålrumsfyllande och elastiska egenskaper.

  • Ett sikt med tryckkänsligt häftämne lamineras på ett mekaniskt låssystem med en liner.


Hur våra tejper och våra tejper och lim är sammanlänkade

En oändlig mängd konstruktionskrav har lett till utvecklingen av många olika och typer av tejp och lim. Denna stora mängd tekniker kallar vi på 3M för vidhäftningsvärlden med tejp och lim. Denna värld med tejp och lim innefattar allt från flyttbara tryckkänsliga häftämnen som man hittar på Post-It®, till superstarka epoxilim som används på flygplan.

Bild på det stora utbudet av limformer i 3M vidhäftningsvärld.