Att välja industriella tejper och lim med ASPEC-metoden

Det finns många anledningar att välja en tejp eller ett lim för din sammanfogning. Utöver fogen, ytan och tillverkningsprocessen, kan även automatisering, omarbete och enklare leveranskedjor behöva vägas in i valet. Dessutom finns det nästintill oändligt många kombinationer av flexibilitet, torktid och styrka i olika kemiska sammansättningar, som dessutom ska följa branschkraven.

Vi på 3M använder oss av förkortningen ASPEC för att hjälpa dig välja den bästa produkten för dina behov. ASPEC står för Assembly, Substrate, Process, End Use och Cost, eller sammanfogning, substrat, process, slutanvändning och kostnad, fem faktorer att ta hänsyn till när du väljer ett lim. Med hjälp av kunskaper inom fogar, ytkunskap och vidhäftningskemi, kan ASPEC hjälpa dig hitta ett lim som passar din produkt bäst.

Steg 1: Identifiera sammanfogningstypen

 • Läs mer om steg 1, Välj en sammanfogningstyp i 3M ASPEC-metoden. Bild på ett lim som applicerats på en plastyta.

  Gå igenom de sex sammanfogningstyperna

  Många sammanfogningstillämpningar kan sammanfattas under en av följande sex vanliga sammanfogningstyper. Dessa är: Panel mot ram/förstyvning mot panel, Laminering av större ytor, Sammanfogning av lister, Sammanfogning med små fogar, Sammanfogning av packningar. Tätning, Ingjutning och inkapsling. Dessa sex sammanfogningstyper är vanligt förekommande tillämpningar där tejp och lim har visat sig passa mycket bra. De används i en mängd olika konstruktioner inom många olika branscher. Om du hittar den sammanfogningstyp som bäst motsvarar din tillämpning kan du enklare identifiera vilka tejper och lim som kan vara lämpliga, baserat på fogens geometri och vanliga tillverkningsmetoder.

Steg 2. Välj material

 • Läs mer om steg 2, Välj substrat och material i 3M ASPEC-metoden. Bild snabblim som appliceras mellan metall- och skumskivor.

  En av fördelarna med tejp och lim är möjligheten att sammanfoga en mänga olika substrat. Olika substrat har olika egenskaper som kan påverka tejpens eller limmets vidhäftningsförmåga. Ytenergi, textur, struktur och renhet är substrategenskaper som kan påverka ditt val av tejp eller lim. Ett av de viktigaste stegen inför ett val är att ta reda på vilka material som ska sammanfogas. Att känna till det faktum att tejp och lim kan sammanfoga skilda materialtyper kan hjälpa dig utforska ny design för dina produkter.

  Läs mer om substrattyper och sammanfogning av material

Steg 3: Identifiera stegen för tillverkningsprocessen

 • Läs mer om steg 3, Identifiera processteg i 3M ASPEC-metoden. Bild på en rulle transfertejp i tillverkningsprocessen.

  Att förstå hur en del ska sammanfogas kan hjälpa dig ta fram vilka tejp- och limvarianter som passar. Ett noggrant urval i det här steget kan öka genomströmning och produktion jämfört med andra sammanfogningsmetoder tack vare färre steg, mindre omarbete och lägre arbetskostnader. Tejp och lim kan appliceras manuellt eller via automatiska metoder och är oftast en mindre investering än svetsning och annan motsvarande utrustning. I allmänhet innebär tejp en snabb sammanfogning och omedelbar hanteringsstyrka. Användningen av lim kan innebära mer flexibilitet vad gäller placering av komponenter och mer komplicerade fogar. Tillgängligt golvutrymme, regler och bestämmelser samt säkerhet är andra faktorer som kan påverka valet.

Steg 4: Förstå produktens slutanvändning

 • Läs mer om steg 4, Förstå produktens slutanvändning i 3M ASPEC-metoden. Bild på komponent

  Slutanvändningen för produkten som sammanfogas är en viktig faktor vid val av sammanfogningsmaterial. Detta gäller både hur produkten kommer att användas av konsumenten samt vilka miljöförhållanden den kommer att utsättas för. UV-ljus, extrema temperaturer, fukt, nedsänkning i vatten samt exponering för kemikalier är vanliga punkter som är viktiga att känna till, och det finns många olika tejper och lim som kan klara av sådana förhållanden. Några av de vanliga konstruktionsfördelarna med tejp och lim är förmågan att på en och samma gång fördela påkänningar, sammanfoga, täta, absorbera eller fördela energi i en fog och isolera metaller mot galvanisk korrosion samt möjligheten att sammanfoga vitt skilda material.

Steg 5: Kostnadspåverkan och fördelar

 • Läs mer om steg 5, Kostnadspåverkan i 3M ASPEC-metoden. Bild på olika valutor.

  När man sammanställer de totala material- och tillverkningskostnaderna för en specifik enhet är ofta tejp och lim den mest ekonomiska lösningen. Vad gäller materialkostnader kan tejp och lim innebära lägre vikt, tunnare eller mindre kostsamma material tack vare förmågan att sammanfoga vitt skilda material samt fördelarna med färre hål och mekaniska fästsystem. Likaså kan du sänka tillverkningskostnaderna jämfört med svetsning och mekaniska fästsystem tack vare färre steg, som slipning av svetsfogar, polering av skadade ytor samt det faktum att det inte blir några hål som måste tätas. Även arbetskostnaderna för applicering av tejp och lim är vanligtvis lägre och kräver kortare utbildning. Slutligen kan investeringarna i utrustning även vara lägre än andra sammanfogningsmetoder, som svetsning.

  Kostnaderna för tejp och lim spelar helt klart en stor roll. Per meter är lim generellt sätt billigare än tejp, men det kan vara värt att tänka på fixering, torkning och härdning. Tejpens eller limmets kemiska sammansättning och prestanda är också något som påverkar materialkostnaderna. I allmänhet är tejp och lim som klarar av mer extrema förhållanden också dyrare. Se till att genom hela urvalsprocessen alltid känna till förhållandena som produkten ska användas i och gör ditt val baserat för den specifika tillämpningen.