Ytans grovhet

Slipning är inte bara till för att ta bort föroreningar. En grov yta ger ofta starkare vidhäftning, av flera anledningar:
 

 • Grovhet ger mer ytarea som limmet kan fästa mot
 • En grov yta ökar även mekanisk häftning vid fogen
 • Oregelbundenheter på ytan kan reducera sprickbildning och ge starkare, mer utmattningståliga fogar

Tänk på att det inte alltid är en fördel med riktigt grova ytor. För att få vidhäftning mot en grov yta måste limmet flyta ner i sprickorna och groparna från slipningen. Det gäller både tejp och lim. Även tejp flyter ut! Om limmet inte kan flyta ut blir det också mindre kontaktyta mellan limmet och ytan. Dessutom kan luft kapslas in vilket minskar styrkan i fogen eller gör den känsligare för exponering av miljön.

 • Mycket tunn tejp kräver ofta mycket jämna ytor för att sammanfogningen ska vara effektiv.

  Tunn tejp

  Mycket tunn tejp kräver ofta mycket jämna ytor för att skapa en fog. Föreställ dig hur stort hålrum en 50,8 µm tjock tejp kan täcka utan att kapsla in luft.

 • Tjock tejp kan effektivt sammanfoga relativt grova ytor.

  Tjock tejp

  Tjock tejp kan sammanfoga relativt grova ytor, särskilt sådana som slipats med slipark som Scotch-Brite™ 7447.

 • Trögflytande lim kan täcka så stora gropar som 6,35 mm.

  Trögflytande lim

  Även om det inte kan flyta in i mycket små sprickor och gropar, är trögflytande lim de produkter som bäst fyller ut hålrum och kan täcka så stora gropar som 6,35 mm. Detta är viktigt när du sammanfogar mycket grova material, som obearbetad kompositglasfiber.

 • Lättflytande lim har hög utvätningsförmåga och kan sammanfoga många mycket svårfogade material.

  Lättflytande lim

  Lättflytande lim flyter bäst in i alla sprickor och gropar på en yta. Även om de inte fyller i stora gropar lika bra som trögflytande lim ger deras stora utvätningsförmåga möjlighet att sammanfoga även mycket svårfogade material som cyanoakrylater för limning av gummi.

Även om det är viktigt att tänka på ytans grovhet och hålrummet mellan substrat, är detta inte den enda faktorn att ta hänsyn till när du väljer en tejp eller ett lim. Det är många olika faktorer att tänka på när du väljer lim, inklusive alla vidhäftningsegenskaper: ytan, limmets kemiska sammansättning och fogens geometri.


Utbildningsartiklar relaterade till Tejp, lim och ytans grovhet


Kontakta oss
Vi hjälper dig.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver produkt- eller applikationssupport eller vill komma i kontakt med en teknisk specialist. Du når oss på 08-92 21 00.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver produkt- eller applikationssupport eller vill komma i kontakt med en teknisk specialist. Du når oss på 08-92 21 00.