Förändra ytegenskaperna för bättre vidhäftning

Om det är svårt att sammanfoga ett material på grund av låg ytenergi, är det extra viktigt att välja rätt lim. Det finns flera olika sätt att öka ytenergin hos ett material för bättre vidhäftning. Här hittar du några olika sätt för att förändra ytenergin.

 • En primer främjar en vätskas kemiska interaktioner med ytan på ett substrat
  Primer

  Du kan förbättra en vätskas kemiska interaktioner med en yta med hjälp av en primer eller vidhäftningsförbättrare. En primer lägger till ett monoskikt, eller tunt lager av ett funktionsmaterial på ytan. Primers är kemiskt sammansatta så att ena änden av molekylerna binder extremt bra mot material med låg ytenergi, medan de fria ändarna fäster mot häftämnet.

 • Läs mer om hur plasmabehandling kan användas för att förändra ytenergi
  Plasmabehandling

  En plasmabehandling utsätter ytan på ett material för en joniserande gas som förändrar den kemiska reaktiviteten hos atomerna på ytan. Det finns flera varianter av plasmabehandling och många företag som tillhandahåller dessa tjänster.

 • Läs mer om hur flambehandling kan användas för att förändra ytenergi
  Flambehandling

  Flambehandling utnyttjar förbränning för att kemiskt förändra atomerna på ytan hos ett substrat. Precis som med plasmabehandlingar finns det många olika företag som specialiserat sig på flambehandlingar för olika material.


Ytans renhet

Även om vi precis har lagt ganska mycket tid på att förstå hur materialens ytenergi fungerar, är verkligheten sådan att ytan på materialen som ska sammanfogas i princip alltid är förorenad. Föroreningarna kan vara damm, olja, fett, fingeravtryck eller annat skräp som kan hamna på en yta.

 • Föroreningar kan leda till:

  • Sämre kontakt mellan limmet och substratet, vilket förhindrar sammanfogningen
  • Limmet torkar ut och väter inte ytan som det ska
  • Sämre vidhäftningsförmåga
 • En ren yta ger maximal utvätning och möjlig ytkontakt
  Effektiv utvätning

  En ren yta ger maximal utvätning och möjlig ytkontakt

 • En förorenad yta försämrar ytkontakten och utvätningen
  Ineffektiv utvätning

  En förorenad yta försämrar ytkontakten och utvätningen

 • Det är ofta nödvändigt att rengöra materialet noggrant före sammanfogningen för att limmet ska kunna få ordentlig kontakt. Det finns några olika metoder:
   

  • Använd en 50/50 blandning av isopropylalkohol (IPA) och vatten. Detta räcker ofta för plaster som inte behöver en skyddande oljebeläggning.
  • Rengör med starkare lösningsmedel, som aceton och metyletylketon (MEK). Många metaller har en oljebeläggning som skyddar mot oxidering (rost) eller som är en rest från tidigare bearbetning (t.ex. smörjmedel).
  • Avfetta ytan med industriellt avfettningsmedel och rengör sedan med lösningsmedel. Den här metoden används främst för metaller som inte bara har en oljebeläggning från bearbetningen utan även är extremt smutsiga.

Slipning – När det inte räcker med rengöring

Ibland räcker det inte med en grundlig rengöring för att få bort alla föroreningar från en yta. Formsprutad plast kan innehålla spår av formsläppmedel som tagits fram för att motstå de flesta lösningsmedel. Oxidlager på metaller (t.ex. rostigt järn) är en del av ytan och kan inte avlägsnas med endast lösningsmedel. Vissa industriella oljor är motståndskraftiga mot lösningsmedel och andra kemikalier för att skydda metallen under transporten.

 • Exempel på en yta utan några förberedelser före sammanfogning
  Yta utan förberedelse
 • Exempel på en yta efter en rengöring före sammanfogning
  Ytan efter första rengöringen

Ytförberedelse med slipning

Det kan ibland vara nödvändigt att slipa ytan för att förbereda den inför sammanfogningen.

1. Rengör först – En första rengöring kan få bort mycket av föroreningarna och förhindrar även att skräp stör slipningen.

2. Slipa – Slipning med standardslippapper eller ark i non-wovenmaerial kan få bort den förorenade ytan och ruffa upp ytan.

3. Rengör – En slutlig rengöring avlägsnar eventuellt skräp från slipningen och ger en ny, ren yta för sammanfogningen.

 • Exempel på en yta efter slipning före sammanfogning
  Ytan efter slipning
 • Exempel på en yta efter två rengöringar före sammanfogning
  Ytan efter andra rengöringen

Relaterade artiklar


Kontakta oss
Vi hjälper dig.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver produkt- eller applikationssupport eller vill komma i kontakt med en teknisk specialist. Du når oss på 08-92 21 00.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver produkt- eller applikationssupport eller vill komma i kontakt med en teknisk specialist. Du når oss på 08-92 21 00.