Kemin bakom tejp och lim

 • Diagram som visar grunderna i vidhäftningskemi – ytkunskap, fogens geometri och häftämnets kemiska uppbyggnad.

  Översikt

  • En av grunderna inom vidhäftningsteknologi är den kemiska samansättningen av själva limmet. Utöver själva fogens geometri och substratets yta, spelar den kemiska sammansättningen av limmet en stor roll i hur väl den slutliga sammanfogningen fungerar.
  • Häftämnen finns tillgängliga i många olika former med olika kemiska sammansättningar. Oftast är det inte den kemiska sammansättningen i själva limmet eller tejpen som avgör om de är rätt val för din applikation. Det beslutet fattas snarare baserat på fogens konstruktion, ytegenskaper och tillverkningsprocesser. Eftersom det inte är den avgörande faktorn är det logiskt att dela in den kemiska sammansättning hos häftämnet i två kategorier: tejp och lim.
 • Här hittar du en lista med kemiska sammansättningar som är vanliga för lim. Dessa är de mest avancerade och krävande inspecificerade applikationer. Kemin bakom tejp och lim utvecklas hela tiden genom forskning och utveckling.

  Alla sammansättningar har sina för- och nackdelar. Översikten av de olika sammansättningarna är inte tänkt att användas för att ta fram specifikationer, och inte heller för att tillhandahålla bestämda regler med tanke på alla undantag. Målet är att ge en grov översikt av de olika sammansättningarna för att de ska kunna jämföras. Det finns många faktorer att ta hänsyn till när du ska välja rätt tejp eller lim för din konstruktion.

  Tejp och lim kan delas in i fem kemiska huvudgrupper:


  • Epoxi
  • Uretan
  • Akryl
  • Silikon
  • Gummi

   

  Det finns tusentals kombinationer av kemiska sammansättningar och olika former för att passa alla typer av sammansättningar. Men precis som fogens konstruktion och ytan inte enbart avgör valet av lim, kan du inte bara förlita dig på sammansättningen. Precis som det finns tusentals varianter av häftämnen finns det också tusentals produkter att använda dem på. Ju mer du kan om vidhäftning och kraven för din applikation, desto bättre urval kan du göra.


Relaterade artiklar


Kontakta oss
Vi hjälper dig.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver produkt- eller applikationssupport eller vill komma i kontakt med en teknisk specialist. Du når oss på 08-92 21 00.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver produkt- eller applikationssupport eller vill komma i kontakt med en teknisk specialist. Du når oss på 08-92 21 00.