Grundläggande kemi för lim

Epoxilim

 • Epoxilim används främst i strukturella tillämpningar med mycket hög belastning och/eller ett litet område för fogen.

  Epoxilim är en av de äldsta syntetiska limmen, från 1940-talet. En lång historia och den stora mängden reaktiva ingredienser gör epoxilim till bland de mest mångsidiga limmen. Det finns sammansättningar för låga och höga temperaturer, flexibla, styva, förstärkta, sköra osv. Epoxilim används främst i strukturella tillämpningar med mycket hög belastning och/eller en liten fogyta. Det är vanligt inom flygbranschen, försvars- och fordonsindustrin samt i applikationer med temperaturkrav eller som utsätts för kemikalier.

 • De främsta fördelarna
   

  • Mycket hög slutlig styrka
  • Utmärkt temperatur- och miljöbeständighet
  • Lång förvaringstid i rumstemperatur

  De främsta nackdelarna
   

  • Reagerar långsamt
  • Kräver mycket rena substrat
  • Högre kostnad för avancerade sammansättningar

Epoxi reagerar via stegvisa polymerisationer, vilket innebär att för varje reaktiv grupp ”A”, måste det finnas en reaktiv grupp ”B” att reagera med. I tvåkomponentsystem förvaras A och B separat och blandas i munstycket. I enkomponentsystem aktiveras en av komponenterna med värme, ljus, tryck eller annan energikälla som sätter igång reaktionen.


Polyuretanlim

 • Polyuretanlim ger flexibilitet och används för att sammanfoga traditionella byggmaterial.

  Uretan är välkänt i andra former som skum, syntetiskt gummi eller beläggningar. Uretan används även som harts för lim som får många liknande egenskaper: flexibilitet, energiabsorption och livslängd, för att nämna några.

  Polyuretanlim används främst inom branscher som byggbranschen där traditionella material (trä, tegel, betong osv.) måste sammanfogas. Men den unika flexibiliteten och förmågan att absorbera energi innebär att kraftigt bearbetade polyuretanlim även används i industriella tillämpningar, t.ex. i transportbranschen.

 • De främsta fördelarna
   

  • Flexibelt när det härdat
  • Hög fläkstyrka
  • Fäster mot de flesta traditionella material, fyller gropar bra

  De främsta nackdelarna
   

  • Reagerar långsamt
  • Fäster dåligt mot glas och metall utan primer
  • Begränsad förvaringstid, begränsad tålighet mot fukt

Som epoxi, reagerar uretan via stegvisa polymerisationer och kräver reaktiva grupper ”A” och ”B”. I tvåkomponentsystem förvaras A och B separat och blandas i munstycket. I enkomponentsystem kommer den andra reaktiva gruppen från omgivningsfukt (H2O) som härdar limmet utifrån in.


Akryllim

 • Akryllim härdar snabbt och kan sammanfoga en mängd olika material.

  Cyanoakrylat (ett exempel från akrylgruppen) upptäcktes under andra världskriget när man försökte ta fram plastmaterial till vapen. Tekniken ignorerades först eftersom den fastnade i allt när den bearbetades! Sedan dess har framstegen med akryl lett till tvåkomponentslim, ljushärdning och många andra former av industriella lim.

  Akryllim är främst kända för att härda extremt snabbt. Vissa akryllim kan motstå 1 000 psi skjuvstyrka inom en minut. Den snabba härdningen gör, tillsammans med hög slutlig styrka, akryllim väl lämpade för processer med snabb genomströmning, som t.ex. elektronik.

 • De främsta fördelarna
   

  • Mycket snabb härdtid
  • Kan sammanfoga de flesta typer av material
  • Kräver minst ytförberedelse

  De främsta nackdelarna
   

  • Lägre beständighet i tuff miljö jämfört med epoxilim och polyuretanlim
  • Känsliga förvaringsförhållanden
  • Produkter med hög styrka är ofta sköra och kräver förstärkning

Tvåkomponents akryllim använder så kallad ”radikal polymerisering”. En av komponenterna innehåller ”initiatorn” som startar reaktionen. När den väl startat sker polymeriseringen mycket snabbt. Enkomponentsvarianterna använder omgivningsfukt (H2O) eller UV-ljus för att starta reaktionen. Akryllim kan även emulgeras i vatten och sprayas eller bestrykas på, vilket ofta används vid laminering av stora ytor.


Silikonlim

 • Silikonlim tål höga temperaturer och kemikalier och passar för många industriella tillämpningar.

  Silikonlim har mycket låg ytspänning och väter enkelt många ytor – även sådana med mycket låg ytenergi, som PTFE. Det är inte så konstigt att silikonfogar fäster på nästan alla ytor i hemmet, från köket till badrummet.

  Silikonlim används främst som tätningsmedel i många branscher. Men förmågan att sammanfoga en mängd olika material och att de tål höga temperaturer och kemikalier gör dem även lämpade för många industriella tillämpningar. De är relativt billiga och används ofta inom byggbranschen. Silikonlim av tvåkomponentstyp har mycket hög temperaturbeständighet och används ofta i applikationer för apparater, vitvaror och solenergi.

 • De främsta fördelarna
   

  • Silikonlim är i sig själva material med låg ytenergi och är relativt beständiga mot mögel och svamp
  • Hög temperaturbeständighet
  • Kan användas som tätningsmedel

  De främsta nackdelarna
   

  • Låg styrka
  • Tillsatta oljor kan läcka ut med tiden
  • Kan migrerai och påverka områden i fabriken och applikationer vid angränsande arbetsstationer

Silikonlim använder sig av reaktionsmekanismer som liknar polyuretanlim, men den oorganiska sammansättningen (kisel istället för kol) innebär att sammanfogningarna tål höga temperaturer bättre. Oljor tillsätts ofta under tillverkningen för att förbättra flöde och utvätning, särskilt i enkomponentslim. Dessa oljor kan läcka ut och försämra fogens utseende under livslängden.


Gummilim

 • Naturgummi har används för vidhäftning långt innan den industriella revolutionen. Det mesta naturgummit som används i lim ”röks” för att förebygga svamp och bakterier som annars kan försämra sammanfogningen med tiden. (Kemin bakom denna rökning påminner faktiskt om det som händer i kött som röks för att hålla längre.)

  Även om mycket gummi i lim är naturligt förekommande (exempelvis från gummiplantan Hevea), kan ”gummi” även innebära syntetiska material som neopren och olika typer av segmentsampolymerer (t.ex. SBR). Deras förmåga att bli självhäftande gör dem attraktiva som billigare lösningar för laminering av stora ytor eller sammanfogningar som kräver omedelbar hanteringsstyrka och lägre slutlig styrka.

 • De främsta fördelarna
   

  • Omedelbar hanteringsstyrka
  • Förmåga att fästa mot många ytor, inklusive material med låg ytenergi
  • Kan blandas med lösningsmedel eller vatten för enkel applicering på stora ytor

  De främsta nackdelarna
   

  • Låg styrka
  • Lägre miljöbeständighet (UV-ljus, temperatur osv.)
  • Kräver användning av lösningsmedel för att fästa mot material med låg ytenergi

Naturgummi (poly-cis-isopren) är mekaniskt bearbetat för att skapa polymerer med lägre molekylvikt som enkelt kan lösas upp i ett lösningsmedel. Syntetiska polymerer (som styren-isopren-segmentsampolymerer) kan också användas. Vidhäftningsmedel som pinen (från tallsav t.ex.) tillsätts för att öka vidhäftningsförmågan så att det kan användas som PSA.


Kemin bakom lim fortsätter utvecklas varje dag. Nya reaktiva mekanismer, nya fyllnadsmedel och tillsatser samt nya tillverkningsprocesser säkerställer den fortsatta utvecklingen av nya flytande lim.

Relaterade artiklar


Kontakta oss
Vi hjälper dig.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver produkt- eller applikationssupport eller vill komma i kontakt med en teknisk specialist. Du når oss på 08-92 21 00.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver produkt- eller applikationssupport eller vill komma i kontakt med en teknisk specialist. Du når oss på 08-92 21 00.