Bild på lim som appliceras på en packning.

Grundläggande om vidhäftning: Introduktion till vidhäftningsteknologi

Vidhäftningsteknologi

 • Ytkunskap, fogens geometri och limmets kemiska uppbyggnad är de tre principerna inom forskningen om vidhäftning.

  Huvudsysftet med en limfog är att sammanfoga två material på ett sätt som säkerställer att fogen kommer att klara de påfrestningar som den kan komma att utsättas för. Att använda lim är inte så intuitivt som det först kan verka: forskning om vidhäftning sträcker sig inom flera ämnen och kräver kunskaper inom kemi, fysik, mekanik, reologi, design och konstruktion.

  Forskning om vidhäftning består av tre lika viktiga delar som kombinerat utgör basen för val och konstruktion av lim.

 • Ytkunskap

  En ytas kemiska sammansättning är det som avgör om ett lim kommer att få tillräckligt god kontakt för en sammanfogning. Unika faktorer som hur ren ytan är och vilken textur den har påverkar limmets vidhäftningsförmåga. Ytkunskap är studien av dessa och andra egenskaper som påverkar ytan hos ett substrat.

 • Vidhäftningskemi

  Den unika kemin hos ett specifikt lim avgör delvis vilka applikationer det passar till. Kemin avgör inte bara hur limmet fäster mot ytan, utan olika kemiska sammansättningar reagerar också olika på påkänningar, belastning, temperaturer och miljöer.

 • Foggeometri

  Foggeometri, eller fogens form samt riktning och styrka i påkänningarna påverkar hur väl fogen håller. Lim reagerar inte bara annorlunda på påkänningar än mekaniska och termiska fästsystem, utan olika substrat och kemiska sammansättningar av lim reagerar också olika.


Lim- och tejpformer

 • Läs mer olika former av tejp och lim samt hur de kan användas i produkter.

  Ett lim är en substans som sammanfogar två material. Vissa vanliga former är reaktiva en- och tvåkomponentslim, smältlim, reaktiva smältlim och lösningsmedelshaltiga- och vattendispergerade lim.

  Tejp är en film eller ett papper belagt på ena eller båda sidorna med häftämne och används för att fästa eller sammanfoga material. Former som används för montering är exempelvis transfertejp, dubbelhäftande tejp och foamtejp samt återförslutningsbara fästsystem.

  Läs mer om limformer


Sammanfogning med lim: sammankoppling av två material

 • Läs mer om de olika faktorerna som ingår i en effektiv limfog. Bild på tvärsnitt av en limfog.

  Sammanfogning med lim är en metod för att sammanfoga två material till en enhet. Sammanfogning med lim kan användas istället för, eller som ett komplement till traditionella termiska eller mekaniska fästmetoder som svetsfogar, skruvar och nitar.

  Det grundläggande syftet med en limfog är att sammanfoga två material på ett sätt som säkerställer att fogen kommer att klara de påfresningar som den kan komma att utsättas för. Sammanfogning med lim är en sofistikerad process där flera faktorer måste samverka för att processen ska lyckas


Mätning av vidhäftningsförmåga

 • Läs mer om hur forskarna identifierar styrkan hos en limfog för att avgöra om den kan motstå påkänningarna i en specifik tillämpning. Animerad GIF föreställande en limfog som dras isär.

  Forskarna undersöker styrkan hos en limfog för att avgöra om den kan motstå påkänningarna i en specifik tillämpning.

  För att bättre förstå styrkan i en limfog är det bra att först förstå hur vidhäftningen fungerar. Det vanligaste sättet att mäta detta är att dra isär limfogen. Ingenjörerna analyserar sedan kraften som krävs för att dra isär fogen för att bättre förstå hur limmet kan användas.

  Läs mer om vidhäftningsförmåga