Konstruera limfogar för maximal styrka

Ofta när du övergår till sammanfogningar med lim istället för traditionella mekaniska eller värmebaserade metoder, måste fogen konstrueras om för att anpassa påkänningar till drag-, tryck- och skjuvkrafter och minska klyv- och fläkkrafter. Det finns ett antal vanligt förekommande fogar som fungerar mycket bra med mekaniska eller värmebaserade metoder men som bör förbättras när lim används.

Öka styrkan i stumfogar med lim

Läs mer om hur spontfogar ger starkare sammanfogningar än fyrkantiga stumfogar. Bild på fyrkantig stumfog och en förbättrad konstruktion, spontfogen.

Stumfogar är mycket vanliga vid svetsning av två cylindriska eller rektangulära rör. De flesta påkänningar sker via klyvkrafter, men även dragkrafter om rören dras isär. Klyvkrafterna i en stumfog är inte lämpade för sammanfogning med häftämne. Därför bör fogen förändras när häftämnen ska användas.

Cylinder-i-cylinder-fogar är en modifierad stumfog där en cylinder med mindre diameter sätts in i en med större. I den nya konstruktionen tar limmet hand om skjuvkrafterna längs fogen och klyvkrafterna hanteras av rörens mekaniska låsning. Det är relativt enkelt att optimera området vid sammanfogningen genom att justera rörens diameter eller överlappningens längd. I träarbete är spontfogar en vanlig metod för att utnyttja träets mekaniska styrka och skjuvstyrkan i limmet i överlappningen.


Förstärk dina T-fogar med spontfogar

Läs mer om hur tappfogar ger starkare sammanfogningar än T- och vinkelfogar. Bild på T-fog, vinkelfog och den starkare tappfogen.

T-fogar är mycket vanliga när du svetsar ihop två komponenter och även vanliga med mekaniska vinkelräta fästsystem. Vid påkänningar i sådana fogar ligger mycket av kraften i klyvkrafter på en lång hävarm. Detta är en mycket svag fog när du använder häftämnen.

T-fogar kan konstrueras om till tappfogar för bättre prestanda med häftämnen. Med en sådan ny konstruktion sker påkänningarna istället som skjuv-, drag- och tryckkrafter på limmet och den mekaniska låsningen bidrar till styrkan. Om du inte kan använda en tappfog (t.ex. i många metalltillämpningar), kan du lägga in en fläns på den vinkelräta delen för att inte bara omvandla en del av klyvkrafterna till skjuvkrafter, utan även utöka ytarean som limmet kan fästa vid.


Förbättrade hörnfogar

Läs mer om hur tygfogar ger starkare sammanfogningar än miter- och hörnfogar. Bild på hörnfog, miterfog och förbättrad tygfog.

Miterfogar är vanligt förekommande i många tillämpningar. Vid påkänningar finns en viss mekanisk styrka, men även en stor mängd klyvkraft ur linje med fogen på hävarmen. Precis som för T-fogar är miterfogar oftast mycket starka och tåliga när de används i mekaniska eller värmebaserade sammanfogningar.

Fogarna kan förbättras genom att man lägger till en låsmekanism som t.ex. en tygfog för att fördela påkänningarna längs limfogen. Som med andra fogar som är lämpade för lim, omvandlas klyvkrafter till skjuvkrafter samtidigt som de mekaniska fördelarna kvarstår.


Limfogskonstruktion för limning av paneler sida vid sida

Läs mer om hur överlappsfogar ger starkare sammanfogningar än fyrkantiga stumfogar. Bild på fyrkantig stumfog och förstärkt överlappsfog.

Fyrkantiga stumfogar är mycket vanliga vid svetsning av två paneler sida vid sida. Dubbelverkande fästsystem med skenor används för att sammanfoga två stora paneler inom träarbete, t.ex. laminerade bänkskivor.

Dessa fogar fungerar bra med mekanisk eller värmebaserad sammanfogning, men precis som rör-i-rör-fogar innebär de också kraftiga påkänningar vid limning. Överlappsfogar är en av de absolut vanligaste limfogarna inom industrin, oavsett om det är två paneler som sammanfogas eller paneler till ramar, eller när du jämför olika häftämnen i utvecklingssyfte. Klyvkrafter från en fyrkantig stumfog blir nu istället främst skjuvkrafter som fördelas över hela fogens område, även om vissa klyvpåkänningar kan finnas kvar.


Relaterade artiklar


Kontakta oss
Vi hjälper dig.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver produkt- eller applikationssupport eller vill komma i kontakt med en teknisk specialist. Du når oss på 08-92 21 00.

Behöver du hjälp att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver produkt- eller applikationssupport eller vill komma i kontakt med en teknisk specialist. Du når oss på 08-92 21 00.