byggindustri och skyddslösningar

Upptäck vårt produktsortiment för byggindustrin

LADDA HEM KATALOG (PDF, 3.1 MB)

Översikt för byggindustrin

Byggindustrin är komplex och omfattar många olika typer av projekt, från storskaliga väg- och vattenbyggen till små utbyggnader på hus. Vi på 3M fokuserar varje dag på hur vi kan bli bättre på att ta oss an de stora utmaningarna kring personlig skyddsutrustning och hälsa som denna fragmenterade bransch ger upphov till. Se nedan information för några av de viktigaste områdena i byggbranschen:

 • bild som visar betongarbete
  Betong- och sprayarbete

  Betong- och sprayarbete innebär att man tvingas vistas i en dammig och bullrig arbetsmiljö. Andningen kan påverkas negativt av exponering för damm, kisel, asbest, trädamm, metalldamm, pulverlack, kemikalier och annat . Hörseln måste skyddas från skadligt buller, samtidigt som man måste kunna uppfatta varningssignaler. Vi kan hjälpa dig identifiera risker och hitta lämpliga lösningar i vårt breda sortiment av andningsskydd och hörsel- och kommunikationsutrustning.

  Lösningar för betong- och sprayarbete

 • arbete på höjd
  Arbete på höjd

  Arbete på höjd kan ske såväl på insidan som på utsidan av en byggnad, t.ex på tak, byggnadsställningar eller stegar. Oavsett höjd innebär alla typer av arbeten på höjd en risk för allvarlig skada eller dödsfall om en användare skulle ramla ner. 3M Fallskydd erbjuder utrustning, utbildning och expertis för att ge byggnadsarbetare självförtroende att utföra sitt arbete säkert och effektivt.

  Lösningar för arbete på höjd

  Arbete vid vassa kanter (PDF, 443 KB)

 • sanering eller renovering
  Rivnings- och markarbete

  När man arbetar med rivning och markarbete så riskerar man att utsättas för många olika faror, bland annat risken att utsättas för asbest. I Storbritannien avlider ca 4500 personer varje år till följd av exponering för asbest och i Sverige dör det fler personer från lungcancer till följd av exponering för asbest, än det dör personer i arbetsplatsolyckor. Andra faror kan vara skadligt buller på grund av borrning och tryckluftsarbete, och risk för att skadas från maskiner och fordon som rör sig på arbetsplatsen, vilket kan förhindras genom att man använder hörselskydd med möjlighet till medhörning (uppfatta omgivningsljud).

  Lösningar för rivnings- och markarbete

 • Effektiva och heltäckande skydd behövs mot alla typer av risker. Med våra innovativa 3M™ Speedglas™ svetshjälmar, kan även svetsare inom byggbranschen arbeta mer effektivt och professionellt. Personlig skyddsutrustning där huvud-, ögon-, ansikts- och andningsskydd är integrerade till ett enda system.

  Lösningar för svetsning och slipning

  Lär dig mer om svetsrök och andra faror


3m dbi sala exofit xe series safety harnesse
Nå nya höjder.

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE Fallskyddsselar

Mer information

Säkerhetsrisker inom bygg

Byggnadsarbetare skapar fantastiska saker - och ibland medan de utsätter sig själva för stora risker. Huvud- och ögonskador, risk för skador på hörsel eller andning, fall från höjder och mycket annat. Vi på 3M tillhandahåller integrerade skyddslösningar som är utformade för att dina anställda ska kunna arbeta säkert och bekvämt.

 • arbete på höjd
  Risker vid arbete på höjd

  Arbete på höjd kan ske såväl på insidan som på utsidan av en byggnad, t.ex på tak, byggnadsställningar eller stegar. Oavsett höjd innebär alla typer av arbeten på höjd en risk för allvarlig skada eller dödsfall om en användare skulle ramla ner. 3M Fallskydd erbjuder utrustning, utbildning och expertis för att ge byggnadsarbetare självförtroende att utföra sitt arbete säkert och effektivt.

  Lösningar för arbete på höjd

  Ladda hem vår eBook "Personsäkerhet på höga höjder"

   

 • bild som visar luftburna
  Luftburna risker

  Andningsfunktionen kan påverkas negativt av exponering för damm, kisel, asbest, mangan, färg, kemikalier och annat. Anställda i byggsektorn exponeras för luftburna risker varje dag. Vi kan hjälpa dig att identifiera risker och hitta passande lösningar med vårt breda sortiment av andningsskydd.

  Lösningar för betong- och sprayarbete

  Ladda hem vår eBook "Kvarts, svetsning och slipning i byggbranschen"

 • bild som visar buller
  Bullerrisker

  Buller är en komplex fara. Höga ljudnivåer kan förorsaka hörselnedsättningar och försvårar möjligheten att kommunicera. Det är viktigt att anställda ute på byggarbetsplatser kan kommunicera på ett säkert sätt och uppfatta viktiga varningssignaler och omgivningsljud (t.ex en arbetsmaskin som närmar sig) samtidigt som deras hörsel är skyddad 100% av tiden.

  En ljudnivå mellan 85dB och 130dB kan orsaka kroniska hörselskador. Kommunikation kan behöva ske på avstånd som varierar mellan några få meter och ett par kilometer. Lösningen är hörselskydd med funktionerna medhörning och/eller inbyggd kommunikationsradio.

  Lösningar för buller

 • bild som visar ögonskador
  Ögonskador

  Skräp, damm och flygande partiklar kan leda till allvarliga olyckor som kan orsaka permanent ögonskada. Det är mycket viktigt att definiera den exakta orsaken och välja den rätta lösningen. 3M har ett brett sortiment av skyddsglasögon och goggles för att möta behovet hos användare med olika krav på funktion, passform och övriga preferenser.

  3M Center för ögonskydd

 • fallande objekt
  Fallande objekt

  Stötar mot huvudet och fallande objekt är vanligt förekommande inom byggindustrin och följderna kan ofta bli livshotande, hur liten stöten eller objektet än är. Faran gäller inte bara den enskilde byggarbetaren, det gäller även kollegor och besökare som befinner sig i närheten. 3M har ett brett utbud hjälmar och övrigt huvudskydd för att passa den enskildes behov samt lösningar för smart verktygssäkring.

  Verktygssäkring
  3M Huvud- och ansiktsskydd

 • andra risker inom bygg
  Andra risker inom bygg

  Att halka, snubbla och falla tillhör de vanligaste arbetsplatsolyckorna inom byggindustrin och kan leda till allvarliga skador eller till och med döden. Hinder, ojämna eller våta och hala ytor är vanliga orsaker till att någon halkar och snubblar.
  En annan vanlig orsak till olyckor på jobbet är dålig synbarhet.Med 3M™ Scotchlite™ reflekterande material ser vi till att användarna syns.

  Halkskyddstejp
  Reflekterande material


Skyddsutbildning online

Håll dig uppdaterad och ta del av senaste fakta, praktiska tips och mer från 3M:s ledande experter. Våra webinarier är kostnadsfria och täcker ett brett utbud av säkerhetsfrågor inom byggbranschen.

 • Respirabel kristallin kiseldioxid och svetsrök i byggbranschen

  Kvarts (respirabel kristallin kiseldioxid) förekommer i ett brett utbud av byggmaterial inom byggbranschen, allt från betong till cement, murbruk, kakel, tegel och granit. I detta webbinarium kommer vi främst att fokusera på kvarts och svetsrök.

  Titta på det nu

  Respirabel kristallin kiseldioxid och svetsrök i byggbranschen Respirabel kristallin kiseldioxid och svetsrök i byggbranschen
 • Arbete på hög höjd inom byggbranschen

  Byggnadsarbeten på hög höjd innebär exponering för ett stort antal potentiella faror. I detta webbinarium kommer vi att fokusera på arbete som sker på mobila lyftplattformar och byggnadsställningar samt arbete vid vassa kanter. Vi kommer också att gå igenom hur man beräknar fri fallhöjd samt faran med fallande (tappade) föremål.

  Titta på det nu

   

  Arbete på hög höjd inom byggbranschen Arbete på hög höjd inom byggbranschen
 • Skydda din hörsel, hör din omgivning och kommunicera säkert på avstånd på jobbet

  Nu mer än någonsin är det viktigt att inte bara skydda sig mot de skadliga effekterna av buller utan också att kunna upprätthålla situationsmedvetenhet och kommunicera på avstånd. I detta webbinarium presenteras grunderna för mänsklig hörsel, samt de alternativ som finns tillgängliga för att skydda vår hörsel och samtidigt kan bidra till att förbättra situationsmedvetenheten och kommunikation på avstånd.

  Mer information

   

  Skydda din hörsel, hör din omgivning och kommunicera säkert på avstånd på jobbet Skydda din hörsel, hör din omgivning och kommunicera säkert på avstånd på jobbet
 • Öka säkerheten för anställda i byggbranschen - skydda huvud, ögon och ansikte

  Riskerna kring fallande föremål och flygande partiklar tas inte alltid i beaktande när man arbetar med hälsa och säkerhet på jobbet. I detta interaktiva webbinarium går vi igenom hur man implementerar lösningar för att förhindra fallande föremål, handlingsplan om det ändå sker samt kontrollåtgärder och strategier för personlig skyddsutrustning för att skydda de anställda.

  Titta på det nu

   

  Öka säkerheten för anställda i byggbranschen - skydda huvud, ögon och ansikte Öka säkerheten för anställda i byggbranschen - skydda huvud, ögon och ansikte

Skyddsutbildning online

Håll dig uppdaterad och ta del av senaste fakta, praktiska tips och mer från 3M:s ledande experter. Våra webinarier är kostnadsfria och täcker ett brett utbud av säkerhetsfrågor inom byggbranschen.


Verkar detta intressant

Du kan byggbranschen ...
Vi har kunskapen för att hålla dig säker.

Prata med en 3M-expert om skyddslösningar för just din arbetsplats.

KONTAKTA OSS

Produkter för betong- och sprayarbeten

 • 3M™ Aura™Filtrerande halvmask, FFP3, med ventil, 9332+ Gen3. Denna tredje generationen av vårt storsäljande andningsskydd 3M Aura ger ett bekvämt och pålitligt P3-klassat andningsskydd med en smart hopvikbar design med tre paneler. Det är försett med 3M Avancerat Elektretfiltermedium, vilket är ett material med hög prestanda som har utvecklats för att underlätta andningen. Dessutom har den en ny komfortventil, 3M Cool Flow™ , som motverkar värmeuppbyggnad.

 • Denna balanserade och kompakta 3M™ Versaflo™ Fläktenhet TR-300+ är nyckeln till användarvänliga och mångsidiga andningsskydd för miljöer som kräver partikelfiltrering. Slimmad design med låg vikt och möjligheten att välja mellan 2 flödeshastigheter ger högre användarkomfort. Kompatibel med 3M™ Versaflo™ Huvudtoppar i M-serien för säkert huvud- och ansiktsskydd samt med 3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets, vilket ger såväl hörselskydd som möjlighet att kommunicera.

 • 3M™ Versaflo™ M-300 är ett mångsidigt huvudskydd som skyddar andning, ansikte, ögon, hörsel och huvud. Kompatibel med 3M™ Versaflo™ Fläktenhet TR-300+ för ett effektivt andningsskydd och med 3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets för hörselskydd och kommmuikation i bullrig miljö. Låg vikt gör den bekväm att bära under en hel arbetsdag och huvudtoppens design ger ett säkert andningsskydd även för användare med skäggväxt/stubb.

 • Detta robusta headset med nivåberoende funktion släpper igenom omgivningsljud så att du kan fokusera på ditt arbete och kommunicera med kollegor i bullriga miljöer, utan att behöva ta av hörselskyddet. Ljudåtergivning i stereo gör att du kan höra och lättare avgöra varifrån larm, varningsrop och ljud av backande fordon kommer.

  Ett 3.5 mm uttag för stereo möjliggör anslutning till mobil, kommradio eller annan extern enhet. Kompatibel och godkänd med 3M skyddshjälmar. Föredrar du en in-earlösning, så finns 3M™ PELTOR™ Electronic Earplug, EEP-100 EU som ett alternativ, se nedan.


Produkter för arbete på höjd

 • En stilren och modern fallskyddssele med vatten- och smutsavvisande band som håller den ren och torr och gör den bekväm att bära. De skyddade etiketterna förblir läsbara för enkel och smidig inspektion och linhållare med automatisk återställning ger enkel förvaring och frigöring av krokar. Kan konfigureras på många olika sätt.

 • Vår nästa generations personliga fallskyddsblock är mycket hållbar med en ny, mer kompakt design. Den är enkel att använda, snabb att återkoppla i fotnivå med en kapacitet på 140 kg.

 • Oavsett om du arbetar på höjd eller på marken är det bara en vanlig dag på jobbet. Och vi har skyddshjälmen som det kräver. Nya 3M™ SecureFit™ Skyddshjälm är konstruerad som en klätterhjälm och sitter bekvämt hela dagen utan att kompromissa med säkerheten.

 • 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset är ett hörselskydd med inbyggd analog kommunikationsradio, en nivåberoende funktion (medhörning) och Bluetooth® MultiPoint för att kunna ansluta en eller två enheter.


Produkter för rivnings- och markarbete
 • Specifikt designad för att möta kraven inom asbestsanering. Phantom Vision är utrustat med partikelfilter och skyddar mot faror för andning, ansikte och ögon i asbestmiljö, t.ex vid sanering, rivning och renovering.

 • 3M™ Secure Click™ har en mycket god andningsförmåga tack vare världens första fyrdelade filtersystem vilket skyddar användare mot partiklar och en rad olika gaser och ångor. Idealisk vid arbete med rivning och markarbete då den har ett talmembran för tydlig kommunikation, enkel filterhantering och tätningskontroll.

 • 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Hörselproppar har en mjuk skumtopp tillverkad av 3M™ E-A-Rfoam™ med en slät yta för ökad komfort och ett halvflexibelt skaft som ger en lättare insättning och borttagning i hörselkanalen . Denna produkt kan sättas in i örat med enhandgrepp med ett SNR på 31dB eller tvåhandsgrepp med ett SNR på 35dB.

 • Ta nästa steg med bekväma 3M™ SecureFit™ 400X Skyddsglasögon med 3M™ Pressure Diffusion Temple-teknologi, en mjuk näsbrygga, en överliggare som ger extra skydd mot partiklar samt ett antal olika alternativ för linsfärger och högklassiga beläggningar.


Produkter för svetsning och övrigt arbete

 • En allt-i-ett-lösning som ger skydd för ögon, ansikte och andning (partiklar och gaser) och som är kompatibel med kommunikationsutrustning från 3M™ PELTOR™. Uppfällbar lösning med ett stort (17 × 10 cm) välvt skyddsvisir, som ökar din perifera sikt. Variabel mörk täthetsgrad 5, 8, 9-13 för de flesta typer av bågsvetsning.

 • Med QR-skenan installerad kan du enkelt ta bort svetsvisiret utan att skyddshjälmen behöver tas av när du gör andra uppgifter än svetsning. Variabel mörk täthetsgrad 5, 8, 9-13 för de flesta typer av bågsvetsning. Ny optisk lösning gör att sikten genom glaset verkar ljusare, mer detaljerad och färgrik. Den medföljande 3M™ Skyddshjälmen H-701 är bekväm, tuff och lätt, med en låg profil för balans och stabilitet. Kompatibel med de flesta 3M™ Filtrerande halvmasker för svetsning.

 • 3M™ Underhållsfri halvmask 4000+ är en serie andningsskydd som är klara att användas direkt då de har inbyggda filter. En förbättrad ventil hjälper till att minska andningsmotståndet för behagligare andning. De integrerade filtren är underhållsfria, så använd helt enkelt masken tills ditt utbytesschema indikerar att ett byte krävs eller tills filtren är igensatta, och kassera sedan.

 • 3M™ PELTOR™ EEP-100 EU skyddar hörseln i miljöer med skadligt buller, samtidigt som de  medger kommunikation på nära håll och förbättrar situationsmedvetenheten. Den kompakta och lätta konstruktionen ger hög komfort och gör dem kompatibla med det mesta när det gäller huvudburen personlig skyddsutrustning från 3M, såsom hjälmar och visir. Utformad med en rejäl knapp för såväl on/off som volym gör den idealisk för byggnadsarbetare som jobbar med handskarna på.


Vägledande dokument

Vitböcker och guider som hjälper dig när du planerar för säkra byggarbetsplatser, från faror och fälsorisker till hur du tillpassar och använder olika produktlösningar.

Kategori:
Sort by:
Avancerade filter
Avancerade filter
 1. Kommande webbinarier,on-demand-webbinarier,vitböcker,visa alla
 2. Kommande webbinarier,on-demand-webbinarier,visa alla
 • Kvarts: Hälsorisker

  Allt du behöver veta om kvarts: Vad kvarts (egentligen Respirabel kristallin kiseldioxid) är och vilka material den kommer från, hur den kan påverka hälsan, vid vilka arbetsuppgifter man utsätts mest, samt vilka kontroller och utrustning man kan använda för att minska exponeringen …
  December 1, 1901 Kvarts: Hälsorisker Kvarts: Hälsorisker
 • 3M™ PELTOR™ Kommunikationsheadset för bullriga miljöer


  Hämta den här kostnadsfria guiden om kommunikationsheadset för bullriga miljöer och läs mer om 3M™ PELTOR™ Kommunikationsheadset. Ta en närmare titt på några av de funktioner som gör dessa headset till den bästa kommunikationslösningen för bullriga miljöer.
  December 1, 1901 3M™ PELTOR™ Kommunikationsheadset för bullriga miljöer 3M™ PELTOR™ Kommunikationsheadset för bullriga miljöer
 • Passar de olika delarna i din personliga skyddsutrustning tillsammans?


  Hämta den här kostnadsfria guiden om hur du undviker de risker och faror som uppstår vid användning av kombinationer av personlig skyddsutrustning. Många arbetsplatser kräver att olika typer av personlig skyddsutrustning används samtidigt. Lär dig hur du använder kompatibel personlig skyddsutrustning så att de inte försämrar varandras skyddsfunktion.
  December 1, 1901 Faror och risker Kommande webbinarier,on-demand-webbinarier,vitböcker,visa alla Passar de olika delarna i din personliga skyddsutrustning tillsammans? Passar de olika delarna i din personliga skyddsutrustning tillsammans?
 • Tillpassningstest av personlig skyddsutrustning


  Med vår vitbok för tillpassningstest och tillpassningstestning av personlig skyddsutrustning säkerställer du effektiviteten hos ögon-, hörsel- och andningsskyddsutrustning.
  December 1, 1901 Användning av personlig skyddsutrustning Kommande webbinarier,on-demand-webbinarier,visa alla Tillpassningstest av personlig skyddsutrustning Tillpassningstest av personlig skyddsutrustning
Läs in fler webbinarier och vägledande dokument.

Videor för byggindustrin


Vi finns här för att hjälpa dig!

3M har ett team med produktexperter på plats lokalt som kan hjälpa till med riskbedömningar, produktdemonstrationer på arbetsplatsen och mer.

Stänga  
 • Tack för din förfrågan. Informationen du lämnar i detta formulär kommer att användas för att svara på din förfrågan antingen via e-post eller telefon av en 3M-representant alternativt av en av våra auktoriserade affärspartners, med vilka vi kan komma att dela din personliga information i enlighet med 3M:s sekretesspolicy.

 • Alla fält är obligatoriska såvida de inte angetts som valfria.

 • Vänligen gör ditt val med hjälp av rutorna nedan:
 • Produkt av intresse

  Du kan välja mer än en produktkategori

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Vänligen specificera vilken typ av ärende eller applikation du vill diskutera med oss.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Skicka

Tack.

Formuläret har skickats.

Vi ber om ursäkt.

Ett fel inträffade då informationen skickades in. Försök igen senare