kvinna och man med andningsskydd
Fokus på passform

Passformstestning av andningsskydd

Italien, Tyskland och Storbritannien har bestämmelser som säger att människor som använder andningsskydd på jobbet måste genomföra en passformstestning av skyddet.  Finland, Frankrike, Norge, Sverige, Spanien, Belgien och Nederländerna uppger att passformstestning för ansiktet är nödvändig när andningsskydd används mot vissa föroreningar, som asbest eller kristallin kiseldioxid. Även när passformstestning inte är obligatorisk bör alla länder runt om i Europa följa direktivet om personlig skyddsutrustning (89/656/EEG) som i artikel 4 anger att arbetsgivare är skyldiga att tillhandahålla personlig skyddsutrustning som ska ”passa användaren efter nödvändig justering”.


Varför det är viktigt att fokusera på passformen

Spelar passform för andningsskydd någon roll?

Vi på 3M anser att svaret på den frågan är ”ja”. Om en anställds  andningsskydd inte sitter tätt nog mot ansiktet är det inte säkert att rätt skyddsnivå uppnås. En bra passform innebär att andningsskyddet (även kallad ansiktsmasken) sitter tätt mot huden. Ett ”tättslutande” andningsskydd (som en filtrerande halvmask) eller ett återanvändbart andningsskydd (som en halvmask eller helmask) fungerar endast när luft passerar genom filtret. Luft tar vägen med minst motstånd. Om tätningen inte fungerar läcker luften in runt andningsskyddet i stället för igenom och försämrar därmed skyddet. Ett av de vanligaste problemen för att få till en bra passform för andningsskydd är skäggväxt.

Vad är problemet med skäggväxt?
 • Användare som bär 3M andningsmasker

  Täta andningsskydd måste sitta tätt mot ansiktet. Glipor i ansiktstätningen släpper in smutsig luft. Andningsskyddsfilter kan inte rensa luft som läcker igenom ansiktstätningen. Till och med en eller två dagars stubb kan vara tillräckligt för att det ska läcka igenom betydliga mängder med föroreningar för vissa personer. Läckage i ansiktstätningens läckage minskar alltså användarens skydd.

  Ladda ner vår infografik ”Fokus på passform”


Är passformstestning ett juridiskt krav?

Passformstestning är ett sätt att kontrollera att andningsskyddet passar användarens ansiktsform och sluter tillräckligt tätt runt ansiktet. Det finns flera tillgängliga metoder för att genomföra korrekt passformstestning. Att uppnå fullgod tätning mellan andningsskyddet och användarens ansikte är avgörande för tättslutande andningsskydds effekt. Om tätningen inte fungerar tar den kontaminerade luften den väg som har minst motstånd och tränger sig genom läckor i ansiktstätningen. Det innebär att bristfällig tätning mot ansiktet minskar skyddsnivån för användaren. Passformstestning ska alltid utföras av en kompetent person.


Man testar ett andningsskydd

Viktigt om passformstestning.


Använder du tättsittande andningsskydd, till exempel engångsmasker, halvmasker eller helmasker (inklusive fläktassisterade andningsskydd)? I så fall är det obligatoriskt att passformstesta dem. HSE kräver kvalitativ eller kvantitativ passformstestning innan en användare bär en tättslutande ansiktsmask och måste bedömas minst en gång om året. Passformstester ska dessutom göras:


Tätningskontroll kontra passformstest

En god passform innebär att andningsskyddet sluter tätt mot huden. Andningsskyddet kan bara fungera om luft passerar genom filtret. Luft tar den väg som har minst motstånd. Om tätningen inte fungerar tar luften vägen runt andningsskyddet i stället för igenom – och försämrar därmed skyddet.

 • Passformstestning rekommenderas för anställda som bär täta andningsskydd, som engångsskydd eller återanvändbara andningsskydd. Den här processen hjälper till att säkerställa att användaren har valt andningsskydd i rätt storlek och att det kan tätas mot ansiktet för att ge det förväntade skyddet. Detta bör utföras varje år.

  3M:s passformstestningstjänster

 • Man i 3M-andningsmask
  Tätningskontroll: Ett grundläggande vardagstest

  En tätningskontroll säkerställer att det täta andningsskyddet bärs rätt varje gång andningsskyddet används. En tätningskontroll skall göras varje gång andningsskyddet tas på, i enlighet med andningsskyddets användarinstruktioner.
  Användare kan utföra testet med antingen över- eller undertryck, enligt tillverkarens bruksanvisningar.

 • Skyddsglasögon, hörselskydd, visir, skyddshjälmar och korttidsoveraller kan påverka andningsskyddets tätning mot en persons ansikte, huvud eller kropp.
  All personlig skyddsutrustning som kan påverka andningsskyddets tätning måste bäras under passformstestet för att förebygga de här problemen.


Hur kan 3M hjälpa till med passformstestning?


Utrustning för passformstest

Se vår onlinekatalog med produkter för att hjälpa dig att genomföra en korrekt passformstestning.

 • Se våra praktiska kit som innehåller allt du behöver för för att utföra kvalitativ passformstestning. 

 • Se våra huvor, nebulisatorer och lösningar.

 • Se våra andningsskydd för engångsbruk, återanvändbara andningsskydd och testadaptrar.

Banner för säkerhetsutbildning online

Skyddsutbildning online

Håll dig uppdaterad och ta del av senaste fakta, praktiska tips och mer från 3M:s experter. Få tillgång till expertis för din bransch genom våra webbinarier – live eller när det passar dig

Få tillgång till skyddsutbildningar

Vanliga frågor och resurser om passform

Vanliga frågor


Resurser

Videor om passform
poster om passform
Testrapporter