kvinna och man med andningsskydd
Fokus på passform

Passformstestning av andningsskydd

Italien, Tyskland och Storbritannien har bestämmelser som säger att människor som använder andningsskydd på jobbet måste genomföra en passformstestning av skyddet.  Finland, Frankrike, Norge, Sverige, Spanien, Belgien och Nederländerna uppger att passformstestning för ansiktet är nödvändig när andningsskydd används mot vissa föroreningar, som asbest eller kristallin kiseldioxid. Även när passformstestning inte är obligatorisk bör alla länder runt om i Europa följa direktivet om personlig skyddsutrustning (89/656/EEG) som i artikel 4 anger att arbetsgivare är skyldiga att tillhandahålla personlig skyddsutrustning som ska ”passa användaren efter nödvändig justering”.


Varför det är viktigt att fokusera på passformen

Spelar passform för andningsskydd någon roll?

Vi på 3M anser att svaret på den frågan är ”ja”. Om en anställds  andningsskydd inte sitter tätt nog mot ansiktet är det inte säkert att rätt skyddsnivå uppnås. En bra passform innebär att andningsskyddet (även kallad ansiktsmasken) sitter tätt mot huden. Ett ”tättslutande” andningsskydd (som en filtrerande halvmask) eller ett återanvändbart andningsskydd (som en halvmask eller helmask) fungerar endast när luft passerar genom filtret. Luft tar vägen med minst motstånd. Om tätningen inte fungerar läcker luften in runt andningsskyddet i stället för igenom och försämrar därmed skyddet. Ett av de vanligaste problemen för att få till en bra passform för andningsskydd är skäggväxt.

Vad är problemet med skäggväxt?
 • Användare som bär 3M andningsmasker

  Täta andningsskydd måste sitta tätt mot ansiktet. Glipor i ansiktstätningen släpper in smutsig luft. Andningsskyddsfilter kan inte rensa luft som läcker igenom ansiktstätningen. Till och med en eller två dagars stubb kan vara tillräckligt för att det ska läcka igenom betydliga mängder med föroreningar för vissa personer. Läckage i ansiktstätningens läckage minskar alltså användarens skydd.

  Ladda ner vår infografik ”Fokus på passform”


Är passformstestning ett juridiskt krav?

Passformstestning är ett sätt att kontrollera att andningsskyddet passar användarens ansiktsform och sluter tillräckligt tätt runt ansiktet. Det finns flera tillgängliga metoder för att genomföra korrekt passformstestning. Att uppnå fullgod tätning mellan andningsskyddet och användarens ansikte är avgörande för tättslutande andningsskydds effekt. Om tätningen inte fungerar tar den kontaminerade luften den väg som har minst motstånd och tränger sig genom läckor i ansiktstätningen. Det innebär att bristfällig tätning mot ansiktet minskar skyddsnivån för användaren. Passformstestning ska alltid utföras av en kompetent person.

Hur kan 3M hjälpa till med passformstestning?


Man testar ett andningsskydd

Viktigt om passformstestning.


Använder du tättsittande andningsskydd, till exempel engångsmasker, halvmasker eller helmasker (inklusive fläktassisterade andningsskydd)? I så fall är det obligatoriskt att passformstesta dem. HSE kräver kvalitativ eller kvantitativ passformstestning innan en användare bär en tättslutande ansiktsmask och måste bedömas minst en gång om året. Passformstester ska dessutom göras:

  • filtrerande andningsskydd
   Filtrerande andningsskydd

   Kvalitativt eller kvantitativt

  • Halva masken
   Halvmask (inklusive de för fläktassisterande eller tryckluftsmatade enheter)

   Kvalitativt eller kvantitativt

  • Hjälm mask
   Helmask (inklusive de för fläktassisterande eller tryckluftsmatade enheter)

   Endast kvantitativt

  • Ett kvalitativt passformstest (QLFT) kan bara användas för att testa passformen:

   Andningsskydd med undertryck, luftrenande halvmasker inklusive filtrerande ansiktsmasker/filtrerande halvmasker.
   Täta ansiktsmasker som används med fläktassisterande och tryckluftsmatade andningsskydd.
   Kvalitativt passformstest (QLFT) är ett test som ger ett godkänt/icke godkänt resultat och där bitter- eller sötsmakande aerosol används som testmedel för att se om det läcker in runt munskyddet och bäraren tycks känna smaken av den.

   Varje QLFT-metod har sju övningar som utförs under en minut var:
   Normal andning.

   • Djupandning.
   • Röra huvudet från sida till sida.
   • Röra huvudet upp och ned.
   • Prata.
   • Böja sig framåt (eller jogga på platsen om passformstestenheten inte möjliggör böjning vid midjan).
   • Normal andning igen.

   Läs mer om HSE-passformstestning

   Se vår onlinekatalog för produkter för kvalitativa tester

 • Andningsskydd för kvantitativt passformstest (QNFT)
  Andningsskydd för kvantitativt passformstest (QNFT)

  • Ett kvantitativt passformstest (QNFT) används för att testa passformen hos tättsittande andningsskydd: Det innefattar användning av ett instrument som mäter läckage runt ansiktstätningen och skapar ett numeriskt värde som kallas ”passformsfaktor”. Det finns tre OSHA-godkända QNFT-testprotokoll:
   Genererad aerosol med en ofarlig aerosol, som majsolja som har genererats i en testkammare.
   CNC (Condensation Nuclei Counter) använder omgivande aerosol och kräver ingen testkammare.
   CNP (Controlled Negative Pressure) använder ett test som skapar vakuum genom att tillfälligt stänga av luftflödet. (Det finns en fjärde metod som är en förkortad version av den här.)
   I QNFT-testet används samma sju övningar som i QLFT-testet, samt ett extra ”grimastest” där testobjektet ler eller rynkar på ansiktet i 15 sekunder.
   En passformsfaktor på minst 100 krävs för halvmasker och minst 500 krävs för helmasker med undertryck.

   Läs mer om vetenskapen om passformstesting (PDF, 306 KB)


Tätningskontroll kontra passformstest

En god passform innebär att andningsskyddet sluter tätt mot huden. Andningsskyddet kan bara fungera om luft passerar genom filtret. Luft tar den väg som har minst motstånd. Om tätningen inte fungerar tar luften vägen runt andningsskyddet i stället för igenom – och försämrar därmed skyddet.

 • Passformstestning rekommenderas för anställda som bär täta andningsskydd, som engångsskydd eller återanvändbara andningsskydd. Den här processen hjälper till att säkerställa att användaren har valt andningsskydd i rätt storlek och att det kan tätas mot ansiktet för att ge det förväntade skyddet. Detta bör utföras varje år.

  3M:s passformstestningstjänster

 • Man i 3M-andningsmask
  Tätningskontroll: Ett grundläggande vardagstest

  En tätningskontroll säkerställer att det täta andningsskyddet bärs rätt varje gång andningsskyddet används. En tätningskontroll skall göras varje gång andningsskyddet tas på, i enlighet med andningsskyddets användarinstruktioner.
  Användare kan utföra testet med antingen över- eller undertryck, enligt tillverkarens bruksanvisningar.

 • Skyddsglasögon, hörselskydd, visir, skyddshjälmar och korttidsoveraller kan påverka andningsskyddets tätning mot en persons ansikte, huvud eller kropp.
  All personlig skyddsutrustning som kan påverka andningsskyddets tätning måste bäras under passformstestet för att förebygga de här problemen.


Hur kan 3M hjälpa till med passformstestning?

 • kvinna som testar ett andningsskydd

   • 3M erbjuder både kvalitativ och kvantitativ passformstestning. 3M:s passformstesttjänst tillhandahålls av Fit2Fit-ackrediterad personal på arbetsgivarens plats vid en dag/tid som passar arbetsgivaren. Fit2Fit-ackrediteringsschemat är ett BSIF-initiativ som stöds av HSE och som säkerställer att passformstestare kan genomföra ett passformstest på den kompetensnivå som krävs i HSE-vägledningsdokumentet INDG 479. Passformstestning utförs på ett professionellt och tillmötesgående sätt, vilket är viktigt vid utbildning och för att få medarbetarna att känna sig bekväma.
    Vi passformstestar det andningsskydd som har utfärdats för medarbetarna. Vi har även exemplar av 3M:s alternativa andningsskydd, så om någon medarbetare skulle behöva en annan modell eller design finns det alternativ tillgängliga.
    Varje passformstest inkluderar följande:

    • Kort förklaring av behov av passformstestning
    • Förklaring av processen för passformstestning
    • Coaching för att få bästa passform med den andningsskyddsutrustning som används
    • Passformstest
    • Intyg om passformstest och skriftliga resultat

    3M erbjuder både en halv dag för upp till 8 personer och en hel dag för upp till 17 personer, beroende på antalet medarbetare som behöver ett passformstest.
    Ring antingen 3M:s säkerhetsutbildningsteam på 01457 878640 eller mejla oss på safetytraininguk@mmm.com för att få en offert för 3M:s passformstest eller en utbildningsworkshop.

 • Workshop för passformstest

  • 3M-workshop för passformstest
   För företag som vill genomföra passformstestning själva erbjuder 3M en halvdags workshop för upp till 9 personer.
   I workshoppen lär man sig hur man genomför kvalitativ passformstestning.

   Halvdagsworkshopen omfattar följande:

   • Bakgrunden till passformstestning
   • Passformstestning kontra passformskontroll
   • Vilken utrustning som behöver passformstestas
   • När passformstestning bör utföras
   • Fördjupad utbildning och praktiska tips om hur 3M:s kvalitativa passformstestkit används
   • Att identifiera och korrigera misstag
   • Råd om hur man strukturerar en passformstestning och noggrant genomför den
   • Praktisk passformstestning för erfarenhet och självförtroende
   • Hur man tar hand om passformstestkit
   • Journalföring
   • Länkar till externa dokument

   Ring antingen 3M:s säkerhetsutbildningsteam på 01457 878640 eller mejla oss på safetytraininguk@mmm.com för att få en offert för 3M:s passformstest eller en utbildningsworkshop.


Utrustning för passformstest

Se vår onlinekatalog med produkter för att hjälpa dig att genomföra en korrekt passformstestning.

 • Se våra praktiska kit som innehåller allt du behöver för för att utföra kvalitativ passformstestning. 

 • Se våra huvor, nebulisatorer och lösningar.

 • Se våra andningsskydd för engångsbruk, återanvändbara andningsskydd och testadaptrar.

Banner för säkerhetsutbildning online

Skyddsutbildning online

Håll dig uppdaterad och ta del av senaste fakta, praktiska tips och mer från 3M:s experter. Få tillgång till expertis för din bransch genom våra webbinarier – live eller när det passar dig

Få tillgång till skyddsutbildningar

Vanliga frågor och resurser om passform

Vanliga frågor


Resurser

Videor om passform
poster om passform
Testrapporter