3M Andningsmask Skötsel & Underhåll Banner

Rengöring, underhåll och skötsel

Viss 3M-utrustning kräver regelbundna kontroller och underhåll för att säkerställa optimal prestanda och skydd för användaren. Förutom att skyddsnivåerna kan försämras kan dåligt underhåll även minska utrustningens effektiva livslängd och innebära extra kostnader för byten.

Hur väl sköter du om ditt andningsskydd?

Det är extremt viktigt med regelbundna kontroller och underhåll av ditt andningsskydd för att upprätthålla skyddsnivåer, optimera utrustningens effektiva livslängd och undvika extra kostnader för byten. Osäker på var du ska börja? De här tipsen från 3M hjälper dig att hålla teamets andningsskyddsutrustning i toppskick.

 • I många länder finns det lagstadgade krav på företag att underhålla sina återanvändbara andningsskydd samt föra ett underhållsregister. Se till att du förstår vad som krävs enligt lag, så att du kan utforma ditt företags underhållspolicy utifrån regelverket.

 • Skötsel- och underhållsinstruktioner ingår i produktens bruksanvisning. Vissa tillverkare publicerar ytterligare resurser för att hjälpa dig hantera skötsel och underhåll och utbilda ditt team. Skötsel- och underhållsstöd för 3M:s produkter hittar du under avsnittet Resurser på den här sidan.

 • Fuze Icons3
  Tänk på underhåll när du väljer andningsskydd

  Det finns mycket att ta hänsyn till när du väljer nya andningsskydd till ditt team och budgeten är oftast en viktig aspekt. Kom ihåg att tänka på hållbarheten i produktens konstruktion, tillgången på reservdelar och att underhållet är smidigt innan du fattar ett slutgiltigt beslut – de faktorerna kan uppväga skillnaderna i det ursprungliga inköpspriset för produkten.

 • Ikon för mask
  Glöm inte filter

  Andningsfilter varar inte för evigt. Så snart ett gas- och ångfilter har förbrukat sin fulla kapacitet kommer det inte längre att ge något skydd. Ett överbelastat partikelfilter kan fortfarande skydda dig men kommer att vara svårt att andas igenom, vilket kan leda till trötthet och minskad produktivitet. Livslängd för filter kan påverkas av ett antal faktorer, som t.ex. typ av filter, koncentration av föroreningar i luften, andningsfrekvens, luftfuktighet och temperatur. Bästa praxis är att skapa ett schema för filterbyte – en angiven tidsperiod då filter måste bytas ut.

Resurser för skötsel och underhåll

Resurser för svetsning

Skyddsutbildning online

Skyddsutbildning online

Håll dig uppdaterad och ta del av senaste fakta, praktiska tips och mer från 3M:s experter. Få tillgång till expertis för din bransch genom våra webbinarier – live eller när det passar dig

Få tillgång till skyddsutbildning