Hitta rätt kurs inom skydd och säkerhet och handböcker för alla behov.

Vi använder all vår expertis för att identifiera problem, förstå utmaningar och ta fram olika utbildningar, vägledande dokument och innovativa lösningar för personlig skyddsutrustning. Vårt mål är att göra livet enklare för användaren genom att erbjuda säkra och bekväma skyddslösningar.

Vi erbjuder utbildning för ett brett spektrum av såväl generella som speciella skyddsbehov och situationer. Starta din utbildning direkt!


Olika typer av skydd- och säkerhetsutbildningar för arbetsplatsen

Våra experter förmedlar omfattande kunskaper avsedda att hjälpa dig förbättra säkerheten på din arbetsplats, antingen online eller på plats. Välj det som passar dig bäst.

Fortbildningar måste omfatta råd för både företag och anställda, samt ge ett verkligt mervärde. 3M:s professionella utbildningsteam erbjuder högkvalitativ utbildning på stationära och mobila utbildningscenter, samt på plats hos kund.

Kunskap skapar trygghet. Med rätt utbildning kan varje medarbetare bli en aktiv kommunikatör i frågor som rör arbetarskydd och bidra till en säkrare arbetsmiljö. Vi erbjuder ett brett utbud av kostnadsfria utbildningar och fortbildningsalternativ. För avgiftsbelagda utbildningspass får du ett individuellt pris baserat på utbildningens omfattning och typ.


 • Vilken utbildning i personlig skyddsutrustning passar dig bäst?

  På 3M anser vi att utbildning är vägen till en säker arbetsmiljö. Vårt utbildningspogram för personlig skyddsutrustning går att kundanpassa och omfattar både produktinformation och pedagogisk support. Utbildningen kan levereras i en mängd olika format, allt från klassrumssessioner och praktiska demonstrationer (hos dig, på 3M:s utbildningscenter eller på en annan plats), till onlineutbildningar och webbinarier.

 • Har du svårt att hitta tid över för att besöka mässor och delta i utbildningar? Vi kan ge dig rådgivning!

  Vi kan erbjuda utbildning på plats, med besök av en av våra mobila enheter som kör över hela Europa. Eller, om du föredrar, så kan vi erbjuda support via vårt Fikasnack-koncept. Dessa nedladdningsbara utbildningsdokument ger skyddsansvariga de verktyg de behöver för att utbilda användare i hälso- och skyddsfrågor, samt i vikten av att bära personlig skyddsutrustning.


Bild som visar en av 3M:s utbildningsexperter

Vilken skyddsutbildning passar dig bäst?

Utbildningen kan levereras i en mängd olika format, inklusive webbinarier och andra digitala resurser, klassrumssessioner eller praktiska demonstrationer hos dig, på ett av 3M:s utbildningscentra eller på en annan plats.

Vi kan ge dig rådgivning
Free, complimentary webinars.

Expertis, med ett enkelt klick

Våra experter inom området delar med sig av senaste fakta och ger praktiska tips i en serie av kostnadsfria webbinarier.

ANMÄL DIG FÖR ATT DELTA LIVE ELLER NÄR DET PASSAR DIG

Välkommen till vår databas med kostnadsfria 3M webbinarier inom skydd och säkerhet (live eller när det passar dig) samt nedladdningsbara vägledande dokument

Hela listan över våra webbinarier och vägledande dokument

Håll dig uppdaterad och ta del av senaste fakta, praktiska tips och mer från 3M:s ledande experter. Om inget av de kommande webbinarierna känns relevanta för dig, ta gärna en titt i vårt utbud av tidigare webbinarier och vägledande dokument. De är kostnadsfria och täcker många frågeställningar som rör personlig skyddsutrustning, samt hälsa och skydd på arbetsplatsen. Våra vägledande dokument ger också vägledning och instruktioner som kan hjälpa användarna.

Kategori:
Sort by:
Avancerade filter
Avancerade filter
 1. Kommande webbinarier, on-demand-webbinarier, vitböcker, visa alla
 2. Kommande webbinarier, on-demand-webbinarier, vitböcker, visa alla
 3. Kommande webbinarier, on-demand-webbinarier, vitböcker, visa alla
 4. Kommande webbinarier, on-demand-webbinarier, vitböcker, visa alla
 5. Kommande webbinarier, on-demand-webbinarier, vitböcker, visa alla
 6. Kommande webbinarier, on-demand-webbinarier, vitböcker, visa alla
 7. Kommande webbinarier, on-demand-webbinarier, vitböcker, visa alla
 • Tillpassningstest av personlig skyddsutrustning

  Hämta vägledande dokument

  Med vår vitbok för tillpassningstest och tillpassningstestning av personlig skyddsutrustning säkerställer du effektiviteten hos ögon-, hörsel- och andningsskyddsutrustning.

  December 1, 1901 Användning av personlig skyddsutrustning Kommande webbinarier, on-demand-webbinarier, vitböcker, visa alla Tillpassningstest av personlig skyddsutrustning
 • Införa och hantera ett effektivt program för tillpassningstest av andningsskydd

  Hämta vägledande dokument

  Ta reda på mer om hur du implementerar och hanterar ett effektivt program för tillpassningstest av andningsskydd och läs mer om flera olika metoder för tillpassningstest. Hämta här.

  December 1, 1901 Hantering av säkerhetsprogram Kommande webbinarier, on-demand-webbinarier, vitböcker, visa alla Införa och hantera ett effektivt program för tillpassningstest av andningsskydd
 • Riskbedömning av personlig skyddsutrustning – kontrollhierarki

  Hämta vägledande dokument

  Detta vägledande dokument om riskbedömning för personlig skyddsutrustning – kontrollhierarki visar hur man skyddar användarna och hur man säkerställer att personlig skyddsutrustning implementeras på ett effektivt sätt. Hämta här.

  December 1, 1901 Hantering av säkerhetsprogram Kommande webbinarier, on-demand-webbinarier, vitböcker, visa alla Riskbedömning av personlig skyddsutrustning – kontrollhierarki
 • Program för personlig skyddsutrustning

  Hämta vägledande dokument

  Detta vägledande dokument om program för personlig skyddsutrustning hjälper dig att välja rätt personlig skyddsutrustning och att använda den på ett korrekt sätt.

  December 1, 1901 Hantering av säkerhetsprogram Kommande webbinarier, on-demand-webbinarier, vitböcker, visa alla Program för personlig skyddsutrustning
 • Kvarts: Hälsorisker

  Hämta vägledande dokument

  Allt du behöver veta om kvarts: Vad kvarts (egentligen Respirabel kristallin kiseldioxid) är och vilka material den kommer från, hur den kan påverka hälsan, vid vilka arbetsuppgifter man utsätts mest, samt vilka kontroller och utrustning man kan använda för att minska exponeringen …

  December 1, 1901 Faror och risker Kommande webbinarier, on-demand-webbinarier, vitböcker, visa alla Kvarts: Hälsorisker
 • 3M™ PELTOR™ Kommunikationsheadset för bullriga miljöer

  Hämta vägledande dokument

  Hämta den här kostnadsfria guiden om kommunikationsheadset för bullriga miljöer och läs mer om 3M™ PELTOR™ Kommunikationsheadset. Ta en närmare titt på några av de funktioner som gör dessa headset till den bästa kommunikationslösningen för bullriga miljöer.

  December 1, 1901 Faror och risker Kommande webbinarier, on-demand-webbinarier, vitböcker, visa alla 3M™ PELTOR™ Kommunikationsheadset för bullriga miljöer
 • Passar de olika delarna i din personliga skyddsutrustning tillsammans?

  Hämta vägledande dokument

  Hämta den här kostnadsfria guiden om hur du undviker de risker och faror som uppstår vid användning av kombinationer av personlig skyddsutrustning. Många arbetsplatser kräver att olika typer av personlig skyddsutrustning används samtidigt. Lär dig hur du använder kompatibel personlig skyddsutrustning så att de inte försämrar varandras skyddsfunktion.

  December 1, 1901 Faror och risker Kommande webbinarier, on-demand-webbinarier, vitböcker, visa alla Passar de olika delarna i din personliga skyddsutrustning tillsammans?
Läs in fler webbinarier och vägledande dokument.

Frågor och svar

I avsnittet Frågor och svar kan du hitta svar på några av de vanligaste frågorna om skyddsutbildning.

 • Genom att se till att alla anställda genomgår hälso- och skyddsutbildning kan man minska risken för olyckor och skador på arbetsplatsen. Alla personer som är involverade i programmet för personlig skyddsutrustning måste utbildas tillräckligt. Utbildningens innehåll, metod och frekvens bör anpassas efter typ av risker och komplexitet i den personliga skyddsutrustning som används..


  Inkluderande och regelbunden uppdatering av utbildningen för alla som använder personlig skyddsutrustning och personer med programansvar hjälper till att upprätthålla den kunskap och de färdigheter som krävs för framgång – utbildningen bör omfatta både teori och praktik.


  Utbildning är bra, men det är också viktigt att testa de anställdas kunskap för att vara säker på att de förstår viktiga begrepp och/eller kan visa att de vet hur de ska utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt, INNAN de sätter igång med sitt arbete. Glöm inte att testa de anställdas kunskaper. Om du inte gör det, kan du bara hoppas att de har lärt sig det de ska.


  På 3M anser vi att utbildning är vägen till en säker arbetsmiljö. Vår anpassningsbara utbildning för användning av personlig skyddsutrustning omfattar både produktinformation och pedagogisk support. Utbildningen kan levereras i en mängd olika format, allt från klassrumssessioner och praktiska demonstrationer (hos dig, på 3M:s utbildningscenter eller på en annan plats), till onlineutbildningar och webbinarier.

 • Det första du kan göra är att inspektera arbetsplatsen för risker. Din skyddsutbildning kommer inte att ge särskilt mycket, om du inte har klart för dig vilka risker du försöker skydda dina anställda mot. En grundlig och väldokumenterad riskbedömning bidrar till att uppnå detta.


  En bra modell du kan använda är att följa det som kallas kontrollhierarkin. Kontrollhierarkin är en slags åtgärdstrappa att använda när du vill kontrollera risker: 1. Eliminera, 2. Ersätt, 3. Utför tekniska kontroller, 4. Kontrollera arbetsmetoder, 5. Använd personlig skyddsutrustning. Observera att personlig skyddsutrustning alltid är en sista utväg, samt att du i vissa fall kan behöva använda en kombination av flera olika typer av kontroller (till exempel teknisk kontroll och personlig skyddsutrustning).


  De nationella skyddsstandarderna erbjuder en steg-för-steg-metod för utbildare inom skydd. Det är också en bra idé att ta reda på de skyddsutbildningskrav som tillsynsmyndigheter ställer på din arbetsplats.


  På 3M anser vi att utbildning är vägen till en säker arbetsmiljö. Vår anpassningsbara utbildning för användning av personlig skyddsutrustning omfattar både produktinformation och pedagogisk support. Utbildningen kan levereras i en mängd olika format, allt från klassrumssessioner och praktiska demonstrationer (hos dig, på 3M:s utbildningscenter eller på en annan plats), till onlineutbildningar och webbinarier.

 • Det är ett lagkrav för alla arbetsgivare som är baserade inom EU (liksom i många andra länder) att tillhandahålla tillräcklig och lämplig utbildning för all personlig skyddsutrustning som används av de anställda. Därutöver måste alla personer som är involverade i programmet för personlig skyddsutrustning erbjudas tillräcklig utbildning, inte bara de som bär den personliga skyddsutrustningen.


  Den personliga skyddsutrustningens prestanda är i många fall avhängig användarens kropps-/ansiktsform, samt hur utrustningen används. Båda kan variera avsevärt och kunskap om hur man använder den personliga skyddsutrustningen, hur man utför tillpassningstestning, samt hur man tar hand om och underhåller den personliga skyddsutrustningen, är alla viktiga aspekter.


  Utbildning i hur man upptäcker risker och varför det finns ett behov av skydd kan vara ovärderligt när det kommer till att säkerställa att användning av personlig skyddsutrustning faktiskt sker samt att utrustningen bärs på ett korrekt sätt.


  Det är viktigt att notera att utbildningens innehåll, metod och frekvens bör anpassas efter riskerna, personens roll inom programmet för personlig skyddsutrustning, samt komplexiteten i den personliga skyddsutrustning som används.

 • Skyddsutbildning bör innehålla teori för att förstå riskerna och hur den personliga skyddsutrustningen fungerar samt praktiska moment för att öva på att kontrollera och använda utrustningen.


  Användare ska utbildas i korrekt användning av personlig skyddsutrustning, hur den ska monteras korrekt och bäras och vilka begränsningar som finns. Chefer och handledare ska också vara medvetna om varför personlig skyddsutrustning används och hur den används på rätt sätt. De som är involverade i rengöring, underhåll, reparation och testning av utrustningen och urval av utrustning bör också få utbildning.


  På grundnivå måste utbildning för användare av personlig skyddsutrustning täcka följande:


  De faror och risker på arbetsplatsen som den personliga skyddsutrustningen kommer att minska eller eliminera exponeringen för
  Korrekt användning, begränsningar och på-/avtagning av personlig skyddsutrustning
  Processer eller metoder för att inspektera och underhålla den personliga skyddsutrustningen så att den förblir i rent och väl fungerande skick


  Det är viktigt att både användare och chefer förstår vilka hälsorisker de utsätts för på arbetet, samt att de vet hur de ska skydda sig mot de här riskerna på bästa sätt. Det är därför vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar, anpassade för olika företag och individuella behov.


  Ett urval av nedladdningsbara dokument finns också tillgängligt, inklusive urvalsverktyg, guider för tillpassningstestning och vägledning kring vikten av skydd.

 • Konventionell utbildning kan ofta vara svår att hantera. Vi arbetar hårt för att se till att våra utbildningar och verktyg är tillgängliga för alla och kan därför erbjuda dig en engagerande interaktiv utbildning i ämnen som är relevanta för dig:


  Risk för skador på arbetsplatsen och hälsopåverkan
  Branschstandarder och regler
  Sätt att tänka på personskydd
  3M Personlig skyddsutrustning


  Få tillgång till våra resurser online när det passar dig och lär dig mer om vårt sortiment av personlig skyddsutrustning för arbetsplatsen. Lär dig vad du vill, när du vill, var du vill – i din egen takt.


  Vi anser att en kund som köper en kvalitetsprodukt också ska få tillgång till kvalitetstjänster. Vi tillhandahåller inte bara olika typer av utbildning. Vi erbjuder också en mängd olika nedladdningsbara verktyg, inklusive urvalsverktyg, guider för tillpassningstestning och vägledning kring vikten av skydd.


Mörkblå och ljusblå separatorbild

Mejla oss

Tack för din förfrågan. Informationen du lämnar på detta formulär kommer att användas för att svara på din förfrågan antingen via e-post eller telefon. Förfrågan besvaras av en 3M-representant alternativt av en av våra auktoriserade affärspartners, med vilka vi kan komma att dela din personliga information i enlighet med 3M:s sekretesspolicy.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Skicka meddelande

Tack för att du kontaktar 3M

Vi har fått ditt meddelande och tittar nu på din förfrågan
En av våra representanter kommer att kontakta dig via telefon eller e-post

An error occurred.