Val, användning och underhåll av personlig skyddsutrustning

Val, användning och underhåll av personlig skyddsutrustning

Komfort

Aspekter på komfort

Aspekter på komfort

Varför är komfort viktigt?

 • Skydd och komfort är två av de viktigaste faktorerna vid val av personlig skyddsutrustning.
 • Personlig skyddsutrustning som är obekväm kanske inte bärs på rätt sätt, eller ens alls, vilket försämrar användarens skydd avsevärt.
 • Skyddet hos den personliga skyddsutrustningen kan minska drastiskt om den inte används under delar av exponeringstiden, även om det bara rör sig om korta perioder.
 • Om ett FFP2-andningsskydd till exempel inte används 10 procent av tiden – vilket motsvarar endast 48 minuter på ett åttatimmarspass – har den faktiska skyddsfaktorn nästan halverats.

Kompatibilitet

Aspekter på kompatibilitet

Aspekter på kompatibilitet

Varför är kompatibiliteten hos personlig skyddsutrustning viktig?

Förlorat skydd

 • Finns det scenarier där skyddet kan vara reducerat?
 • Finns det scenarier där passformen påverkas?
 • Finns det scenarier där den personliga skyddsutrustningen kan bli oanvändbar?

 

Minskad komfort

 • Dålig kompatibilitet hos den personliga skyddsutrustningen kan leda till sämre användarkomfort
 • Komfort och kompatibilitet är ofta huvudanledningarna till varför den personliga skyddsutrustningen inte används

 

Enkel användning

Personlig skyddsutrustning kan begränsa rörligheten

All personlig skyddsutrustning måste bäras på rätt sätt och bekvämt för att fungera och ge rätt skyddsnivå för det arbete som ska utföras.

Tänk på följande

 • Alla aspekter av arbetet, inklusive användning i extrema förhållanden. Kan användaren sträcka sig långt, krypa ihop, arbeta snabbare, ligga, sitta på huk?
 • Tänk på rörligheten och komforten under pauser. Måste användarna ta av sig utrustningen när de tar rast? Är det lätt att göra det? Begränsas användarna när det gäller att använda anläggningen osv?
 • Tänk på att inte skapa ytterligare risker, exempelvis snubbelrisker. När det gäller friskluftstillförsel, kanske är det bättre med fläktassisterade skydd än tryckluftsmatade? När det gäller fallskydd, fundera på vilken typ av kombination av sele, lina och fallskyddsblock du behöver. Ger det åtkomst till alla områden osv?

 

Storlek

 • Personlig skyddsutrustning med fel storlek kan begränsa skyddet och försämra komforten.
 • För stora produkter kan fastna eller hänga löst och orsaka problem.
 • För små produkter kan begränsa rörligheten, skapa tryck och orsaka säkerhetsproblem.
 • Kroppsformen varierar för olika användare. Det finns ett ökat behov av personlig skyddsutrustning som har passform och storlekar för kvinnor.

 

Kompatibiliteten hos den personliga skyddsutrustningen gör att den fungerar effektivt.