webLoaded = "false" Loadclientside=No
Man med 3M andningsskydd och hörselskydd

Guide till förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016 / 425

webLoaded = "false" Loadclientside=No

När och varför ändras PPE-direktivet?

Fr. o. m. april 2018 ersätts PPE-direktivet 89/686/EEG av förordningen om personlig skyddsutrustning 2016/425. Förordningen om personlig skyddsutrustning har införts för att harmonisera processer och återspegla nuvarande praxis för utveckling och införande av personlig skyddsutrustning på marknaden i Europa.

April 2018–April 2019 är övergångsfasen mellan det att förordningen publiceras och att den tillämpas. Senast i april 2019 måste alla CE-märkta produkter inom personlig skyddsutrustning som släpps på marknaden vara förenliga med förordningen om personlig skyddsutrustning.

 

webLoaded = "false" Loadclientside=No

Vilka är de huvudsakliga ändringarna?

Förordningen om personlig skyddsutrustning är en bindande lagstiftningsakt och ställer klara och detaljerade krav som måste tillämpas i sin helhet i alla EU:s medlemsstater. Förordningen gäller alla former av PPE-utbud, inklusive distansförsäljning och syftar till att upprätta höga nivåer av hälso- och säkerhetspraxis, användarskydd och rättvis konkurrens.

Följande huvudsakliga ändringar föreligger:

 • Ändrad kategorisering från produktrelaterad till riskrelaterad
 • Ändrad klassificering för vissa produktkategorier
  Hörselskydd, vilket för närvarande kategoriseras som "skadligt buller" (risk) flyttas från Kategori II till Kategori III
 • EU försäkran om överensstämmelse ska medfölja varje produkt (eller en länk där den kan erhållas)
 • Teknisk dokumentation och EU försäkran om överensstämmelse sparas i 10 år efter den personliga skyddsutrustningen släpps på marknaden
 • 5 års giltighet/utgångsdatum för nya certifikat
 • Redogörelse för förpliktelser för ekonomiska operatörer inom leverans- och distributionskedjan
webLoaded = "false"

Resurser


webLoaded = "false"

Försäkran om överensstämmelse och certifikat

3M:s försäkran om överensstämmelse och certifikat återfinns via länkarna nedan.


webLoaded = "false"

Skadligt buller

 • Skadligt buller

  Förordningen om personlig skyddsutrustning godkänner skadligt buller som en irreversibel hälsorisk. Det tilldelar hörselskydd samma nivå av hög risk som andningsskydd och fallskydd.

Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Ändra ort
Sverige - svenska