Passformssystem av ögonskydd

Passformstest av ögonskydd

Passformstestning av ögonskydd

 • Som med all personlig skyddsutrustning är komforten viktig för regelefterlevnaden, att man faktiskt använder skyddet. Ett ögonskydd med felaktig passform kan vara otillräckligt för att förhindra ögonskador. Därför är god komfort och korrekt passform extremt viktigt.
  I vissa länder är passformstester obligatoriska för andningsskydd, men det finns inga myndighetskrav när det gäller ögonskyddets passform. Enligt aktuella standarder, till exempel BS 7029:1999, bör ögonskyddets passform noggrant övervägas, men det finns inga särskilda riktlinjer för hur passformen för enskilda användare ska utvärderas. En bedömning som baseras på storlek och justerbarhet är inte tillräckligt för att avgöra ögonskyddets passform och skyddsförmåga.
  Det innovativa passformstestet av ögonskydd från 3M™ är en enkel metod i sex steg som möjliggör utvärdering av passformen. Metoden, som använder mätverktyg för täckning och mellanrum, utvärderar fyra faktorer hos skyddsglasögonens passform.

 • Synfält

  Bedömning för att säkerställa att användaren kan se i alla riktningar, utan hinder för synfältet som kan försvåra möjligheten att utföra arbetsuppgiften.

 • Placering

  Bedömning för att säkerställa att ögonskyddet sitter på plats på användarens huvud och inte faller av vid huvudrörelser.

 • Täckning

  Täckningsmätaren bedömer hur väl ögonskyddet täcker området runt ögonen.

 • Mellanrum

  Mellanrumsmätaren identifierar stora mellanrum mellan ögonskyddet och ansiktet. Stora mellanrum kan göra att flygande partiklar kommer innanför ögonskyddet.

Eyewear Fit System

Se mer information om 3M:s ögonskydd