Optiska klasser

Optiska klasser

Klart bättre

Klarhet

  • För att säkerställa att ögonskyddet har en optisk klarhet som är acceptabel för en viss arbetsuppgift, måste linsens ljusbrytningsegenskaper nå en viss kvalitetsnivå. Denna linsegenskap delas in i tre i tre klasser.

    Optisk klass 1 är för arbetsuppgifter med särskilt höga krav på synens precision, och för långvarig användning. Optisk klass 2 är för arbetsuppgifter med genomsnittliga synkrav och optisk klass 3 är för grovt arbete, utan särskilda synkrav, endast för exceptionella fall och kortvarig användning.

    Olika optiska distorsioner ger olika distorsionseffekter, förvrängningar. Det finns sfäriska, prismatiska, cylindriska och astigmatiska distorsioner. De ovan nämnda optiska klasserna och referenserna till användningstid är avhängigt respektive distorsionseffekt. Därför är sfäriska distorsioner tilldelade optisk klass 1, prismatiska och cylindriska distorsioner tilldelade optisk klass 2 och astigmatiska distorsioner tilldelade optisk klass 3.


Visa mer information om 3M ögonskydd