Optiska klasser

Optiska klasser

Klart bättre

Klarhet

  • För att säkerställa att ögonskyddets klarhet är godkänd för vissa arbetsuppgifter måste linsens brytningsegenskaper överskrida en viss nivå. Linser kan delas upp i tre klasser.

    Optisk klass 1 är för arbetsuppgifter med särskilt höga krav för permanent användning, optisk klass 2 är för arbetsuppgifter med genomsnittliga synkrav och optisk klass 3 är för tufft arbete utan särskilda synkrav (endast för exceptionella fall och inte för permanent användning).

    Det finns också olika optiska distorsioner som höjer distorsionseffekterna. Det finns sfäriska, prismatiska, cylindriska och astigmatiska distorsioner. De ovan nämnda optiska klassificeringarna och användningsperioderna är beroende av respektive distorsionseffekt. Därför är sfäriska distorsioner tilldelade optisk klass 1, prismatiska och cylindriska distorsioner tilldelade optisk klass 2 och astigmatiska distorsioner tilldelade optisk klass 3.


Visa mer information om 3M ögonskydd