Lagstiftning

Europeiska standarder – grundläggande standarder

• EN166, 2002: Ögonskydd - Fordringar och specifikationer
• EN167, 2002: Ögonskydd - Optiska provningsmetoder, till exempel brytning av ljus, sfärisk och astigmatisk brytning
• EN168, 2002: Ögonskydd - Icke-optiska provningsmetoder, till exempel mekanisk hållfasthet, vätskedroppar och stänk osv.

Europeiska standarder – specifika krav

• EN169, 2002: Ögonskydd - Filter vid svetsning och besläktade förfarande – Fordringar på transmittans
• EN170, 2002: Ögonskydd - Filter mot ultraviolett strålning - Fordringar på transmittans
• EN171, 2002: Ögonskydd - Filter mot infraröd strålning - Fordringar på transmittans
• EN172, 2002: Ögonskydd - Solglasögon för yrkesarbete
• EN 207, 2009: Ögonskydd - Filter mot laserstrålning


Linsmärkningar

Bågmärkning