Så här fungerar ögat

Så här fungerar ögat

Det mänskliga ögat

 • Visuell uppfattning

  Visuell uppfattning

  Ögat är ett av människans sinnesorgan och det som gör att vi kan uppfatta saker visuellt. Ögats viktigaste delar är hornhinnan, regnbågshinnan, linsen, näthinnan, gula fläcken och synnerven.

  Bryter ljuset
  Hornhinnan är konvex och genomskinlig. Den skyddar ögat och är samtidigt genomtränglig för ljus. Tack vare den böjda formen fångas ljuset i ögat.

  Regnbågshinnan ger ögat sin omisskännliga färg och fungerar som bländaren i en kamera. Den ändrar sin öppning (pupillen) efter ljusförhållandena och styr på det sättet hur mycket ljus som passerar genom pupillen och in i ögat.

  Linsen sitter bakom regnbågshinnan och skapar en bild av det som ögat ser på näthinnan. Linsen är elastisk och får sin form av ciliarmuskeln som omger den. Den böjda, föränderliga formen ställer in linsens ”brännvidd” så att ögat kan anpassa sig efter olika avstånd.

  Bearbetar ljuset
  Näthinnan sitter inuti ögat. Den fungerar som ett projektionsområde. Bilden som skapas på näthinnan registreras av nervcellerna (tapparna och stavarna) och omvandlas till nervimpulser. Tapparna gör att vi kan se färger medan stavarna skiljer mellan ljus och mörker.

  Gula fläcken sitter precis bakom ögat, längst bort från linsen. Gula fläcken är den centrala delen av näthinnan och gör att vi kan urskilja detaljer. Den innehåller bara ett stort antal tappar.

  Synnerven skickar de signaler som samlas upp av näthinnans nervceller vidare till hjärnan. Det är i hjärnan som de bilder vi faktiskt ”ser” först skapas. Här tolkas signalerna från nervcellerna med hjälp av minnen och erfarenheter.


Så här fungerar ett friskt öga

 • Hur ser vi?

  Hur ser vi?

  Ljuset faller på näthinnan via hornhinnan och linsen. Det fokuserade ljuset projiceras på en punkt på näthinnan. Ögat kan ändra förekomsten av ljus inuti ögat på flera olika sätt.

  Regnbågshinnan ändras till exempel efter ljusförhållandena. I svagt ljus vidgas pupillen så att mer ljus kan passera in i ögat och i starkt ljus drar pupillen ihop sig så att mindre ljus passerar in i ögat.

  Ciliarmuskeln som omger linsen formar linsen och varierar den böjda formen. För att kunna fokusera på närliggande objekt böjs linsen mer, vilket ger större brytning av ljuset. Om du däremot fokuserar på objekt långt borta plattas linsen ut, vilket innebär att ljuset bryts mindre.


Ögonskador

 • Ögonen kan skadas på många sätt

  Ögonen kan skadas på många sätt

  Ögonskador kan ha en mängd olika orsaker. Vanliga exempel är mekaniska, optiska, kemiska, termiska och elektriska skador.

  Mekaniska skador
  Mekaniska skador orsakas av att damm eller fasta partiklar, som till exempel hyvelspån, flisor och slipkorn, kommer in i ögat. Damm irriterar ögat och kan orsaka inflammation. Den främsta åtgärden i det här fallet är att undvika ytterligare irritation i ögonen, dvs. vidare exponering för damm. Fasta partiklar kan tränga igenom hornhinnan och skada den. I så fall krävs medicinsk behandling. De främmande partiklarna måste avlägsnas för att förhindra eventuell inflammation och undvika komplikationer som ärr eller sår på hornhinnan.

  Optiska skador
  Optiska skador orsakas av strålning. Exponering för intensiv eller långvarig strålning eller ljusskillnader kan skada ögonen. Ultravioletta strålar kan orsaka ögoninflammation. Besvären uppträder inte direkt efter exponeringen för ljus utan flera timmar senare. Följderna kan bli hornhinneinflammation eller konjunktivit. De kan vara smärtsamma, men avtar ganska snabbt.

  Mycket starkt ljus (till exempel solljus) kan orsaka bländning. Det försämrar synen under en kortare eller längre period. Den här typen av synförsämring brukar dock bara vara tillfällig.

  Infraröd strålning under exempelvis gjuteriarbete kan bränna näthinnan. Alla som permanent exponeras för infraröd strålning riskerar att få grå starr. Laserstrålning kan bränna hål i näthinnan och orsaka permanenta ögonskador.

  Kemiska skador
  Kemiska skador kan orsakas av många olika typer av kemikalier, till exempel alkaliska lösningar och syror. En droppe syra kan leda till sår på hornhinnan och ge permanenta ärr. Alkaliska lösningar kan vara ännu farligare. Några droppar kan grumla hela hornhinnan permanent.

  Termiska skador
  Termiska skador orsakas av för hög värme eller kyla. Värme irriterar hornhinnan genom uttorkning. Exponering för kyla under längre perioder gör att ögonen tåras och kan också ge symptom på frostskador.


Se mer information om 3M:s ögonskydd