1. Sverige
 2. Säkerhet
 3. Experter på lösningar inom fallskydd och arbete på hög höjd
 4. Kurser i arbete på hög höjd, räddning, slutna utrymmen
Experter på lösningar inom fallskydd och arbete på hög höjd

Kurser och utbildning för arbete på hög höjd, räddning slutna utrymmen.

3M har tillhandahållit utbildning inom fallskydd i många årtionden och hjälpt användare runt om i världen att förhindra riskfyllda situationer när det gäller fall från hög höjd. Vi kan tillsammans med våra licencierade samarbetspartners erbjuda kundanpassad utbildning för arbete på hög höjd och medvetenhet om arbetsplatsen. Förutom träning på något av våra utbildningscenter i Europa, så kan vi även hålla viss utbildning och träning lokalt där det passar dig. Praktiska demonstrationer kan ges av våra fallskyddsspecialister och vårt specialbyggda demofordon Kontakta oss för mer information.

fallskyddsdemonstrationer på din arbetsplats

Vilken utbildning passar dig bäst? Vi kan ge dig rådgivning!

Vilken utbildning passar dig bäst? Vi kan ge dig rådgivning!

Beroende på typ av arbete på hög höjd och användningsområde kan en specifik utbildningsnivå krävas.

Kontakta våra utbildningsexperter!

Kurser för arbete på hög höjd och i slutna utrymmen

3M kan erbjuda flera olika specialistutbildningar för arbete på hög höjd på våra europeiska utbildningsanläggningar i världsklass. Kurserna omfattar vertikalt eller hängande arbete, räddningstekniker, slutna utrymmen, användning av personlig skyddsutrustning, regelefterlevnad och mycket mer. Vi kan även erbjuda specialkurser anpassade för er typ av arbete på hög höjd.

Vi erbjuder anpassade och specifika kurser som lämpar sig för ditt företag och din personal. Kontakta oss! Vi hjälper dig utan att du förbinder dig till något.

 • Certifierad utbildning på plats med specialiserade instruktörer.

 • Onlinekurser i arbete på hög höjd. Kostnadsfria webbinarier om fallskydd och slutna utrymmen.

 • Vi åker dit du är! I vår van har vi ett brett sortiment med fallskyddsutrustning så att vi kan erbjuda dig produktdemonstrationer.

 • Vet du inte vilken utbildning eller certifiering dina anställda behöver? Vi hjälper dig skapa en handlingsplan.


Experter på utbildning i arbete på hög höjd

Experter på utbildning i arbete på hög höjd

Varje scenario med arbete på hög höjd är unikt. Vi kan ge dig rådgivning

Kontakta 3M produktexperter
 • Varför bör du erbjuda utbildning för din personal som arbetar på hög höjd?

  Arbete på hög höjd kan definieras som arbete som äger rum där en person kan falla från en höjd som orsakar personskador, om inga försiktighetsåtgärder vidtas. Alla anställda som arbetar på hög höjd (byggnadsställningar, vindkraftverk, stolpar, skyliftar, hustak, trappor, hängande vertikalt arbete, i slutna utrymmen, med mera). ska känna till de föreliggande riskerna.

  Praktisk utbildning för anställda som arbetar på hög höjd är en obligatorisk och grundläggande förebyggande åtgärd för att undvika allvarliga olyckor. Förordningar gällande förhindrande av yrkesrisker anger att anställda med lämplig erfarenhet och utbildning ska väljas ut för arbete på hög höjd. Dessa anställda måste agera korrekt och informera om, utvärdera, förhindra och åtgärda alla scenarion som kan leda till ett fall från hög höjd.

 • Till vem riktar sig våra kurser i arbete på hög höjd, räddning och slutna utrymmen?

  Våra utbildningar i arbete på hög höjd riktar sig till alla företag som utför arbete på hög höjd, egenanställda, anställda och operatörer. Alla våra kurser leds av kvalificerade instruktörer som har certifierats av 3M™. Våra utbildningar i arbete på hög höjd kombinerar teoretiska klasser och praktiska moment där man får applicera det man lärt sig på riktiga situationer med arbete på hög höjd, i slutna utrymmen eller räddning.

  En expert på utbildning i arbete på hög höjd kommer att kontakta dig. Vi kan ge dig råd om tillämplig kurs eller hjälpa dig skapa en viss lösning.


Vi på 3M har utbildat personal i din sektor i årtionden

Våra experter inom fallskydd kan hjälpa dig att ta fram en komplett utbildningsplan för riskminimering vid arbete på hög höjd, nedfirning och räddning.

 • Kurser i säkerhet, riskförhindrande och förordningar för arbete på hög höjd och fallskydd - Certifierad
  ENGAGEMANG

  Säkerhet, riskförhindrande och förordningar

 • Utbildning i arbete på hög höjd
  ERFARENHET

  Certifierade instruktörer som har erfarenhet av din sektor och använder den senaste tekniken

 • 3M integrerad utbildning i arbete på hög höjd - Utbildningsstandarder - Center för anställdas hälsa och säkerhet
  SPECIALISERING

  Praktisk, användbar och specifik utbildning med flera nivåer för anpassning till olika behov hos dina anställda

 • Garanti vid arbete på hög höjd - Certifikat ingår - Arbete i områden där fallrisker föreligger
  GARANTI

  Certifierade och godkända kurser


 • Utbildningscenter 3M - utbildning i arbete på hög höjd nära mig

  Sex deltagare per instrukt

  Över 150 företag per år.

   

  Sex deltagare per instrukt

  Över 150 företag per år.

   


Manchester, Storbritannien

3M Safety Training UK
Waterside Mill, Chew Valley Road
Greenfield, Oldham. OL3 7NH, UK
Kontakta oss

Paris, Frankrike

7, rue du commandant d'Estienne d'Orves
92390 Villeneuve La Garenne
Frankrike
Kontakta oss

Zwijndrecht, Belgien

Hermeslaan 7
1831 Diegem
België / Belgique
Kontakta oss

Wrocław, Polen

3M Customer Technical Center
Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław
Kontakta oss

Hamburg, Tyskland

Fangdieckstraße 53
D-22547 Hamburg
Tyskland

+49 (0) 40 54 75 27 44

Kontakta oss

Våra kurser.

Ställ frågor om kurser

Nedan hittar du våra professionella utbildningar i arbete på hög höjd, slutna utrymmen och räddning. Många av våra kurser kan hållas lokalt av personal från 3M och våra samarbetspartners. Utöver kursmaterial får du åtkomst till ett intranät med exklusivt och användbart innehåll för arbete på hög höjd. Efter kursens slut får du ett ackrediteringsbevis.

 • Standarder och krav för utbildning i arbete på hög höjd
  GWO ARBETE PÅ HÖG HÖJD OCH RÄDDNING

  Utformad för att erbjuda vindkraftspersonal grundläggande färdigheter så att de kan arbeta säkert på hög höjd och reagera effektivt på nödsituationer.


  • Personal som arbetar inom vindkraft antingen på land eller till havs.
  • Två hela dagar (16 timmar) både teoretiskt och praktiskt
  • Gruppstorlek: fyra deltagare på en instruktör
  • Ackrediteringsbevis
 • Kurser och utbildning för vertikalt arbete - användare på byggnader - klättring av torn
  GRUNDLÄGGANDE KLÄTTRING OCH RÄDDNING I TORN (MASTGODKÄNDA)

  Den här kursen utgör en bra grund för de som är nya i telekombranschen och ger framtida klättrare en presentation av arbete på kommunikationsmaster och torn.


  • Personer som vill förnya sin certifiering inom grundläggande klättring och räddning.
  • En hel dag (åtta timmar) både teoretiskt och praktiskt
  • Gruppstorlek: sex deltagare på en instruktör
  • Ackrediteringsbevis
 • OSHA utbildning i slutna utrymmen - Slutna utrymmen och räddning, klättring av torn - Certifikat pdf
  SLUTET UTRYMME LÅG RISK

  Den här utbildning går igenom grundläggande lagstiftning, arbetsmetoder och säkerhetskrav för säker åtkomst till ett slutet utrymme där riskbedömningen har klassificerat utrymmet som låg risk.


  • Anställda som måste ha åtkomst till slutna utrymmen klassificerade som låg risk
  • En hel dag (åtta timmar) både teoretiskt och praktiskt
  • Gruppstorlek: sex deltagare på en instruktör
  • Ackrediteringsbevis

Kostnadsfria webbinarier i arbete på hög höjd

Kostnadsfria webbinarier och onlinekurser i arbete på hög höjd | Slutna utrymmen | Räddning

 • 3M förstår vikten av utbildning i arbete på hög höjd och i slutna utrymmen och därför erbjuder vi kostnadsfria webbinarier. Målet är att utbilda och öka medvetenheten om vikten av säkerhet vid arbete på hög höjd och inom andra områden. Med 3M™ Science of Safety vill vi erbjuda ytterligare utbildning till alla intresserade, med praktiska råd, förordningar, nyheter och erfarenhet från ledande branschexperter.

   

  Webbinarier lämpar sig inte för utbildning på plats, utan är snarare ett komplement.

 • Tekniker som arbetar med att förhindra yrkesrisker och andra yrkespersoner i sektorn som arbetar med personlig skyddsutrustning, har en skyldighet att tillhandahålla sin personal den bäst lämpade utrustningen beroende på involverade risker samt nödvändig utbildning för att använda utrustningen.

  Alla våra webbinarier är kostnadsfria.
  Hur ser de ut?


  • Pågår i en timme: 45 minuters presentation + 15 minuter med frågor
  • Informationsmaterial
  • Diskussion med experter

Hands-on demos och medvetenhet

Låt oss hjälpa till!

Vi kan köra vårt demofordon med personlig skyddsutrustning och fallskyddsutrustning dit du är

Vi tar med oss allt som behövs för att utföra praktiska moment som ger bättre säkerhetsmedvetande och riskförhindrande. Alla arbetsmiljöer och företag är unika, därför anpassar vi oss efter era behov.

 • Demonstrationer av 3M:s fallskyddslösningar - lokal utbildning nära mig - utbildningsvideo fallskydd

  Vad ingår i demonstrationen?

  • Utrustningsinspektion: Bekanta dig med fallskyddsutrustning från 3M™.
  • Räddning: Olika räddningstekniker finns tillgängliga beroende på arbetsmiljön.
  • Slutna utrymmen: Praktiska demonstrationer där vi visar korrekt användning av tripoder och vinschanordningar.
  • Verktygssäkring: Produktdemonstrationer för att förhindra fallande verktyg.

Rådgivning om utbildning i arbete på hög höjd

Låt oss hjälpa till!

Vet du inte vilken utbildning eller certifiering för arbete på hög höjd dina anställda behöver? Vi kan hjälpa dig.

3M™ erbjuder sina kunder anpassad rådgivning från experter inom fallskydd vid arbete på hög höjd, räddning och slutna utrymmen. Upptäck vårt omfattande utbildningsprogram för arbete på hög höjd.

Utbildning betyder säkerhet
Fall från hög höjd på arbetsplatsen kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. Med skyddsutbildning från 3M™ får du experthjälp för att kunna ta fram och implementera riskhanteringsprogram, inspektions- och servicelösningar samt svar på de frågor du har om fallskydd och personlig skyddsutrustning.

Konsulttjänster för arbete på hög höjd.
Om ditt företag utför arbete på hög höjd eller i slutna utrymmen kan vi i samarbete med våra samarbetspartners erbjuda konsulttjänster för att hjälpa dig inkorporera ditt företags policy och procedurer i utbildningen samt ta fram policy-, bearbetnings- och utbildningslösningar.

 • Säkerhetsutbildning för arbete på hög höjd - Krav gällande utbildning i slutna utrymmen och inträde
  UTBILDNING

  Vi hjälper dig skydda din personal

 • Certifieringar och utbildning för arbete på hög höjd
  JURIDIK

  Vi hjälper dig skydda ditt företag

 • Pris för utbildning i arbete på hög höjd - Onlinekurser
  EKONOMI

  Vi hjälper dig få ut så mycket som möjligt av din investering


Specialistinstruktörer - oavsett sektor eller bransch

Låt oss hjälpa till!

Vårt team med specialister och samarbetspartners kan hjälpa dig ta fram en utbildningsplan för att förhindra risker vid arbete på hög höjd, nedfirning och räddning: vindkraft, bygg, gruvor, olja och gas, kemikalieindustrin, transport- och logistikcenter, telekom, industriellt underhåll, allmännyttig sektor med mera.

 • Kurser i arbete på hög höjd inom byggbranschen: personlig fallskyddsutrustning (rörelsebegränsande, fallbegränsande, fallskyddssystem), förankringspunkter, arbetsåtkomst, utrustning och plattformar, räddningsplanering …
  Byggbranschen - Kurser för arbete på hög höjd och vertikalt

  För byggarbetare och montörer. För anställda på metallplattformar, byggnadsställningar, stegar, riggar etc.

 • Utbildning för arbete på hög höjd i gruvor - fallskydd - Arbete på hög höjd i gruvor under jord
  Gruvarbete - Teknisk utbildning inom förhindrande av fall

  Vi erbjuder tekniska kurser med fokus på att förhindra fall i högriskmiljöer såsom gruvarbete.

 • Kurser i arbete på vindkraftverk. Personlig skyddsutrustning, förordningar, krav, installation av system, evakueringstekniker, räddningsplan.
  Vindkraft - Utbildning i arbete på hög höjd på vindkraftverk

  Tekniska kurser för vindkraftstekniker. Personlig skyddsutrustning, förordningar, installation av system, evakueringstekniker, räddning.

 • Kurser i arbete på hög höjd - Lastning av tåg och lastbilar, hantering och underhåll av flygplan, porttjänster, flyg, transport och logistik
  Transport - Utbildning i arbete på hög höjd för logistikcenter

  Lastning av tåg och lastbilar, hantering och underhåll av flygplan, porttjänster.

 • Kurser i fallskydd, workshops för arbete på hög höjd för oljeriggar, oljeplattformar, raffinaderier, bränsledistribution, gasledningar etc. ”inom företaget”
  Olja och gas - Teknisk utbildning i arbete på hög höjd

  För anställda på oljeplattformar, raffinaderier, bränsledistribution, gasledningar etc.

 • Kurser i arbete på hög höjd inom den civila sektorn
  Allmännyttig sektor och telekom - Utbildning i arbete på hög höjd

  Utbildningar för personal som arbetar på hög höjd på telekomtorn, dammar, broar, vid byggnadsrenovering, trädbeskärning etc.

 • Utbildning i fallskydd för aktiviteter med industriellt underhåll. Kurser nära mig - Teknikercertifikat
  Industriellt underhåll - Kurser för personal som arbetar på hög höjd

  Kurser för personal som arbetar i slutna utrymmen, skorstenar, däck, gaffeltruckar, underhållsuppgifter etc.

 • Läkemedel och kemikalier - Utbildningar för arbete på hög höjd och i slutna utrymmen - Hur du förhindrar risker och skyddar dig själv från kemikaliska oljor och ångor.
  Läkemedel och kemikalier - Utbildningar för arbete på hög höjd och i slutna utrymmen

  Hur du förhindrar risker och skyddar dig själv från kemikaliska oljor och ångor.


Certifieringar och förordningar

Vi hjälper företag hantera sina utmaningar och uppfylla gällande förordningar.

3M kan tillsammans med sina samarbetspartners erbjuda riskbedömning vid arbete på hög höjd, nedfirning och räddning: godkänd teknisk utbildning för personal, tillämpliga förordningar, design och montering, förebyggande granskning, val av godkänd personlig skyddsutrustning och mycket mer.

Certifiering för fallskyddsutbildning - Standarder och krav för arbete på hög höjd

kurser i fallskydd som hålls av experter. Utbildningar i fallskydd

Kontakta oss så återkommer vi snarast

Våra produktexperter på fallskydd, slutna utrymmen och räddningslösningar kommer att kontakta dig inom kort.

 • Tack för din förfrågan. Informationen du lämnar på denna blankett kommer att användas för att svara på din förfrågan antingen via e-post eller telefon av en 3M-representant alternativr av en av våra auktoriserade affärspartners, med vilka vi kan komma att dela din personliga information i enlighet med 3M:s sekretesspolicy.

 • Alla fält är obligatoriska såvida de inte angetts som valfria.

 • Ämne

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Skicka Skicka

Tack.

Formuläret har skickats

Vi ber om ursäkt.

Ett fel inträffade då informationen skickades in. Försök igen senare