Sårbehandling
Sårbehandling

Utmaningar inom sårbehandling

 • Sjuksköterska och rådgivare inom lymfödem

  Alla patienter är olika, liksom deras sår. Därför kräver sårbehandling specialutbildning och expertis, såväl som instinkt och intuition. Som kliniker kan du ställas inför många utmaningar när du ger sårbehandling till dina patienter. Detta innefattar behandling av sår medan du samtidigt arbetar för att upprätthålla patienternas hudhälsa och skydda dem från infektion.

  Sår kan klassificeras som antingen akuta eller kroniska till sin beskaffenhet. Akuta sår kan definieras som "de som läks som förväntat" och kroniska sår som "sår som inte läks som förväntat eller som har fastnat i en viss fas av sårläkning under en period på sex veckor eller mer".


Aktuella videoklipp


Tillämpa det engelska alfabetet på hantering av venösa bensår


Referenser

Harding K, et al. Simplifying venous leg ulcer management. Consensus recommendations. Wounds International 2015


3M Skin and Wound Care Solutions

Förenkla dina behov av hud - och sårbehandling och hitta optimala lösningar.

lösningar för hud- och sårbehandling

Trycksår

 • trycksår cavilon
  • Hudskador kan leda till allvarliga konsekvenser som t.ex. infektion.
  • Även mindre hudskador kan orsaka obehag, smärta och lidande för patienten.
  • Hudskador utgör ett negativt kliniskt resultat och en dålig patientupplevelse.

  Varm, fuktig hud är mer känslig för skadliga effekter från tryck och skjuv, vilka är kända riskfaktorer för bildande av trycksår. Använd ett förband med egenskaper som minskar mängden ansamlad fukt vid hudytan.

  Ytor i anatomin som ligger över ett benutskott, som hälen och sakrum, drabbas av mer än hälften av alla trycksår³ eftersom de är så känsliga för tryck, friktion och skjuv.

  Nyckelprinciperna för bästa praxis säkerställer att noggrann vård och process följs för att främja den högsta vårdstandarden i alla vårdmiljöer, och av all vårdpersonal. Syftet med denna förklaring av bästa praxis är att tillhandahålla relevant och användbar information för att vägleda dem som är aktiva i det kliniska fältet, och som ansvarar för hanteringen av sårbehandling bland en åldrande befolkning.

  Förklaring om bästa praxis
  Cavilonbroschyr
  Produktkatalog


Hur sår påverkar livskvalitet? - By Mark Collier

 • En patients "livskvalitet" beror på hans/hennes tillfredsställelse med följande aspekter av hans/hennes liv: fysiska, psykologiska, emotionella, sociala (och ekonomiska) och andliga.

  Det kan finnas många skäl till att patienter med sår känner sig isolerade, ensamma eller att deras livskvalitet har påverkats negativt. Liksom varje patient är varje sår och tillstånd är unikt. Vissa patienter tycker att deras sår sänker deras livskvalitet. De kan ange följande skäl:

  Såret är smärtsamt och det gör det svårt att röra sig
   

  • Såret producerar mycket vätska och orsakar förlägenhet om det gör bandage och/eller kläder blöta.
  • Vissa sår kan producera lukter som också orsakar förlägenhet samt låg självrespekt.

  En känsla av att de är en börda för familj och vänner

  Sår kan ha en fysisk effekt som t.ex. smärta, dålig lukt, nedsatt rörlighet och sömnlösa nätter, men de har också en social effekt då patienter kan gå ut mera sällan, och inte träffa sina vänner och släktingar lika ofta. För de patienter som arbetar kan livet med ett sår innebära att de kanske måste sluta arbeta, vilket orsakar ekonomiska problem, samt en känsla av förlorad självständighet.