Läkare och klinisk personal som har tillgång till onlineutbildning
Kompression och bandage

Effekter av bandage som en del av intensivvård

 • progressiv kompression

  Specialister på lymfödem har länge vetat att oelastiska bandage med låg sträckbarhet producerar höga arbetstryck och lägre vilotryck, vilket skapar tryck som producerar en massageeffekt som stimulerar lymfflödet (Lymphoedema Framework, 2006).

  Effekten av kompressionsbehandling kan beskrivas av olika mekanismer:
   

  • Reduktion av kapillär filtrering
  • Förflyttning av vätska till delar av kroppen utan kompression
  • Ökning av lymfatisk reabsorption och stimulering av lymfatisk transport
  • Förbättring av den venösa pumpen hos patienter med venolymfatisk dysfunktion
  • Nedbrytning av fibrosklerotisk vävnad

   

   

   

  Dessa goda effekter har fått ytterligare stöd av Partsch, 2007, som identifierade att kompression är den viktigaste aspekten av behandling och att den är mest effektiv när oelastiska material används. Mayrovitz, 2009, beskriver vidare effekterna av kortsträckslindor för att ge det nödvändiga motståndet för att stödja och distribuera de dynamiska arbetstrycken som skapas av funktionella muskelaktiviteter för att förflytta interstitiella vätskor, mjuka upp fibrotiska vävnader och stimulera lymfatisk kontraktionsförmåga.

  Forskning i framkant (Shuren, 2010) har visat att dynamiken av effektiv kompressionsbehandling förklaras bättre av Pascals lag, som säger att när tryck anbringas (funktionell aktivitet) på en vätska (en muskel eller muskelgrupp) i en sluten behållare (fascia muscularis och kompressionslager) så sker en lika stor ökning vid varje annan punkt i bandaget.

  När termen dynamik används i samband med kompression avses skillnaden mellan höga och låga arbetstryck, vilka återspeglar oregelbundna tryckförändringar som orsakas av patientens egen muskelrörelse inuti bandaget. Oelastiska eller rigida kompressionssystem genererar större dynamik, eller amplituder, och därför, mer effektiv kompression. Mayrovitz, 2009, visade att ett oelastiskt externt bandage främjar lymfans rörelse genom de dynamiska tryck som genereras genom muskelkontraktioner.

  Att underhålla funktion och aktivitet främjar reduktion av ödem och lymfatisk retur.


Referenser

 1. Lymphoedema Framework. Best Practice for the Management of Lymphedema. International Consensus. London: MEP Ltd. 2006.
 2. Partsch H. Assessing the effectiveness of multilayer inelastic bandaging. J Lymphedema 2007; 2(2): 55–61
 3. Schuren J, Mohr K. Pascal’s law and the dynamics of compression therapy: a study on healthy volunteers. Int Angiol 2010; 29(5): 431–435.
 4. Harvey N. Mayrovitz, PhD. The Standard of Care for Lymphedema: Current Concepts and Physiological Considerations. Lymphat Res Biol 2009; 7(2): 101–108.

 • Joyce

  Joyces berättelse - Fysioterapeut för lymfödem

   Joyce Bosman är en fysioterapeut och ödemexpert i Nederländerna. Hon studerade Dr Vodders metod i Walchsee, Österrike i 2005 och har varit en passionerad fysioterapeut för lymfödem ända sedan dess. Hon satte igång att organisera Dr Vodder-skolan i Nederländerna tillsammans med Dr Vodder-skolan i Walchsee 2010. Hon organiserade också ILF-konferensen i Rotterdam 2018.
   För närvarande driver hon sin egen praktik, LOF (Lymfologi och onkologifysioterapi) med fyra mottagningar i den norra delen av Nederländerna. Hon undervisar i kurser om lymftejpning och undervisar mastersklasser om lymfödem i Nederländerna. Hon har också skrivit en bok för lipödempatienter: min mormors ben, som kommer att publiceras i november 2019 i Nederländerna.
   Även om hon blivit välkänd för sitt arbete och bidrar med forskningsuppsatser till nationella och internationella lymfödemkonferenser så brinner Joyce fortfarande för sitt arbete med lymfödempatienter. "Vi måste fortsätta att ställa frågor till oss själva, istället för att nöja oss med det vi redan vet. Att förbättra vår kunskap om olika delar av behandlingen av lymfödem leder till bättre resultat för våra patienter, och i slutändan är det vårt mål!"

   www.joycebosman.nl

   www.loffysiotherapie.nl/

   www.oedeemtherapievodder.nl/


Aktuella videoklipp