Lymfödem i praktiken
Utbildning som inspirerar. Trovärdighet som ger styrka.

Kontinuerlig utbildning med 3M

 • 3M stöder kontinuerlig utbildning och tillgång till ledare, kollegor och utbildningsinnehåll som omvandlar kunskap till positiva hälsoresultat. Bättre efterlevnad av riktlinjer för hälsovård kan påverka patientresultat och tillfredsställelse positivt. Hitta riktlinjer, förklaringar om bästa praxis och konsensusdokument för hantering av kroniskt ödem och lymfödem nedan.


Viktiga bevis som stöder 3M™ Coban 2-lagers kompressionssystem

Ödemreduktion

 • Ödemreduktion

  Nyckelmeddelande: Tryckmätningar under bandage som togs vid applicering och före borttagande på dag 7, visar att Coban 2-lagerssystem levererar bekväm, hudvänlig, långvarig, kompressionsstödjande ödemreduktion och sårläkning.

   Resultat: Coban 2-lagerssystem påvisade en bättre förmåga att upprätthålla tryck över tid och visade sig vara effektiv vid behandling av venösa bensår tack vare hög tolerabilitet och enkel applikation samt borttagning som ytterligare fördelar.

   Relevans: Coban 2-lager var lika effektivt som de zinkbaserade bandagen som beskrivs i denna studie, med fördelen att det är enklare att applicera och ta bort.

   Författare: Giovanni Mosti, MD; Aldo Crespi, MD, Vincenzo Mattaliano, MD. Wounds 2011;23(5):126-134.


Patientkomfort

 • patientkomfort coban 2

  Nyckelmeddelande: Coban 2 Lite kompressionssystems säkerhet demonstrerades hos patienter med ABPI:er på 0,5–0,8 och tolererades väl av patienter som normalt inte skulle behandlas med kompression. Coban 2 Lite system tillhandahöll också positiva effekter på det dermala kapillärsystemet.

   Resultat: Genomsnittligt vilotryck var 28 mmHg, ingen smärta eller tryckrelaterad hudskada uppstod, och laserdopplerbedömningar indikerade avsevärda förbättringar av dermal mikrocirkulation med Coban 2 Lite-systemet.

   Relevans: Cirka 30 % av patienter behöver reducerad kompression, och eftersom vårdpersonal är rädd för att de kan orsaka skada så modifierar de produkterna för att skapa "lägre än" tryck. Detta leder till en effekt som också är "lägre än". Här är ett bandage som, när det sätts på enligt anvisningarna, ger säker och effektiv kompression för riskutsatta patienter.

   Författare: Arnold A, Lutze S, Jünger M, Haase H, Bichel J*, Schuren J*, Ladwig A J Clin Microcirc Hemorheol 2013, vol. 53(3), 281-293.


Minskad glidning

 • minskad glidning coban 2

  Nyckelmeddelande: En artikel som sammanfattar de kliniska utmaningarna med traditionella kompressionsbandage i flera lager och hur Coban 2-lagers kompressionssystem uppfyller kriterierna för ett perfekt bandage och i en rad kliniska studier har bevisats vara effektiv med reducerad glidning och högre patientkomfort.

   Resultat: Coban 2-lagers system är lämpligt för många olika patienter, med reducerad glidning och effektivt, jämnt tryck för att hantera ödem.

   Relevans: Respekterade kliniska författare har sammanfattat studierna och erfarenheterna som stöder Coban 2-lagerssystems effektivitet.

   Författare: Vowden K, Vowden P, Partsch H, Treadwell T. Wounds International 2011; 2(1).


Sårläkning

 • sårläkning coban 2

  Nyckelmeddelande: Högsta nivå av bevis som stöder Coban 2-lagers kompressionssystem jämfört med Profore™

   Resultat: Under en studie med 7 dagars användning förelåg det statistiskt mindre glidning, avsevärt större förbättringar av fysiska symtom och vardagslivspoäng, och ingen skillnad i sårläkning med Coban 2-lagers kompressionssystem jämfört med Profore. Dessutom föredrog 72 % av patienterna Coban 2-lagers kompressionssystem framför Profore.

   Relevans: Kliniska problem förknippade med traditionella 3- och 4-lagers bandagesystem innefattar: glidning, tar mycket plats, varmt och smärtsamt under natten

   Författare: Moffatt C, Edwards L, Collier M, Treadwell T, Miller M, Shafer L, Sibbald G, Brassard A, McIntosh A, Reyzelman A, Price P, Kraus SM Walters SA, Harding KG Int Wound J 2008:5(2):267-279.


Förbättra den kliniska effektiviteten och kostnadseffektiviteten i behandlingen av venösa bensår

 • kostnadseffektiv bensårsbehandling

  THIN-databasen (The Health Information Network) innehåller information om mer än 11 miljoner patienter från 562 primärvårdskliniker i Storbritannien och har fastställts som representativ för den engelska befolkningen vad gäller demografi och sjukdomsfördelning. I denna praktiska studie bedöms kliniska resultat och kostnadseffektivitet för tre kompressionssystem (3M™ Coban™ 2 Layer Compression System, *UrgoKTwo™ och **Profore™) vid behandling av nydiagnostiserade venösa bensår i Storbritannien, ur NHS perspektiv.

  ** Profore är ett varumärke som tillhör Smith & Nephew


Vill du ha mer information?

 • The Primary Care Dermatology Society (PCDS) är det ledande sällskapet för allmänläkare med en passion för dermatologi och hudcancer

  Webbsida
 • Arbetar för att sprida information, befrämja forskning och öka medvetenhet om alla aspekter av goda kliniska rutiner i förebyggandet och hanteringen av sår

  Webbsida
 • Förbättrar klinisk vård för personer med sår, arbetar för att säkerställa högsta möjliga standard på forskning, utveckling och utbildning för att stödja bransch- och klinisk utveckling inom sårläkning.

  Webbsida
 • Välgörenhetsorganisation med uppgiften att stödja välinformerad, högkvalitativ vård av läkare med goda kunskaper om principerna för bästa praxis för alla aspekter av vävnadsöverlevnad.

  Webbsida
 • Utbildningsföretag inom sårvård som tillhandahåller konferenser, evenemang, roadshows och publikationer inom området för sårvård och vävnadsöverlevnad

  Webbsida
 • Sponsrar och befrämjar forskning om orsakerna, behandling och förebyggande av vaskulär sjukdom i Storbritannien.

  Webbsida