Ögonrisker

Så här väljer du rätt svetshjälm

Frågor som du bör fundera över när du väljer svetshjälm

 • De viktigaste kriterierna när du väljer svetshjälm är förstås skydd och tillförlitlighet. För bästa komfort och prestanda finns det även andra viktiga aspekter att ta med i beräkningen, till exempel möjligheten att integrera annan skyddsutrustning, användarvänlighet och siktområde. Innan du väljer svetshjälm kan du få vägledning genom att fundera över de här frågorna:

 • Andra resurser för skydd och säkerhet på arbetsplatsen

  Center för svetsskydd
  Ögonrisker
  Bedöm risknivåerna


 • 1. Hur stor del av din tid lägger du på direkt svetsning?
  Om du utför många andra uppgifter som inte involverar svetsning kanske du vill ha en svetshjälm som kombinerar ett skyddsvisir med ett uppfällbart svetsglas (G5-01, 9100FX-, 9100MP-svetshjälmar), i synnerhet om du behöver andningsskydd eftersom du inte behöver ta av andningsskyddet. Om svetsning är din huvuduppgift kanske du har nytta av en svetshjälm med extern kontroll för att byta svetsglasläge för olika tillämpningar, till exempel till slipningsläge eller för dina favoritinställningar vid svetsning (svetshjälmar med 9100XXi-svetsglas).
 • Om du arbetar i områden med risk för huvudskador kan du ha nytta av en svetshjälm med flexibelt huvudskydd (QR- Quick Release). Det finns hörselproppar för de flesta situationer, men om det finns ett behov av hörselkåpor så bör man välja en svetshjälm som är kompatibel med hörselkåpor.
 • Eftersom alla svetsmetoder skapar ångor rekommenderar vi alltid att du använder ett andningsskydd. 3M erbjuder andningsskydd såväl för engångsbruk som återanvändbara och som passar med Speedglas svetshjälmar. Du kanske upptäcker att du behöver ett fläktassisterat eller tryckluftsdrivet system och en svetshjälm med luftkanal. Det finns flera modeller att välja mellan beroende på vilka andra behov du har. Ytterligare information finns i avsnittet om andningsskydd för svetsning (länk).
 • För många svetsare är möjligheten att uppfatta mer av sin omgivning utan att behöva röra hjälmen eller huvudet mycket viktig. För dessa användare är G5-01TW, G5-01VC, 9100XX- och 9100XXi-modellerna lämpligast.
 • Då kan komfortläget för häftsvetsning passa dig. Inställningen för komfortläge kan hjälpa till att minska ögontrötthet som orsakas av att ögat konstant anpassar sig efter olika ljusnivåer under häftsvetsning. När häftsvetsning är aktiverat används ett mellanliggande ljusläge (DIN 5). Om en ny ljusbåge inte inträffar inom två sekunder växlar svetsglaset tillbaka till det normala ljusläget (DIN 3). Häftsvetsningens komfortläge är tillgängligt med G5-01TW, 9100XX-, 9100X- och 9100V-glasen.
 • Genom att bara plocka upp hjälmen med ett G5-01TW, G5-01VC, 9100XXi- eller SL-svetsglas aktiverar du det automatiskt nedbländande svetsglaset.

  Om du vill se hela vår produktöversikt kan du besöka Speedglas svetsskydd

  Hämta 3M:s urvalsguide för svetssäkerhet! (pdf)